امین خالقی – کورین آیلند – اصفهان

امین خالقی – کورین آیلند

 

اطلاعات مجری:
نوع فعالیت کارگاه: کورین،کوارتز،مارمونایت
نام و نام خانوادگی: امین خالقی
برند مجموعه: کورین آیلند

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای بشیری
محل پروژه اصفهان – خیابان مبارزان
متراژ ۱۴ متر
برند ورق اورانوس
کد ورق ۱۷۴

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه اصفهان – خیابان بزرگمهر
متراژ ۱۵ متر
برند ورق آتیستون

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای غفاری
محل پروژه اصفهان 
متراژ ۱۳ متر
برند ورق اورانوس
کد ورق Gr 175

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای مظاهری
محل پروژه اصفهان – خیابان چهارباغ
متراژ ۱۷ متر
برند ورق کاینداستون

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای باقری
محل پروژه اصفهان – خانه اصفهان
متراژ ۳۴ متر
برند ورق اورانوس
کد ورق M 501

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای جهانیان
محل پروژه اصفهان – خانه اصفهان
متراژ ۱۷ متر
برند ورق اورانوس
کد ورق ۱۷۴

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای ناظم
محل پروژه اصفهان – مرداویج
متراژ ۲۷ متر
برند ورق لوته

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای معتمدی
محل پروژه اصفهان – شاهین شهر
متراژ ۳۵ متر
برند ورق اورانوس

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای عباسی
محل پروژه اصفهان – خیابان خرم
متراژ ۱۰ متر
برند ورق آتیستون

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه اصفهان 
برند ورق مارمونایت پاندا

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای شریفی
محل پروژه اصفهان – خیابان مشتاق
متراژ ۱۱۲ متر
برند ورق تیسان
کد ورق TA 193

 

اطلاعات پروژه :
کارفرما آقای افراسیابی
محل پروژه اصفهان – خیابان مشتاق
متراژ ۱۶ متر
برند ورق اورانوس
کد ورق ۳۰۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *