ساخت لبه های کورین

ساخت لبه های کورین

ساخت هر گونه لبه با چسباندن نوارهای سنگ کورین با هر ضخامت امکان پذیر است .در اینجا یک لبه عمودی ۷۶ میلیمتری شرح داده شده است
لبه عمودی:
اینگونه لبه ها با چسباندن نوارهای عمودی از سنگ کورین ساخته میشوند.
۱- نوارهارا ۳ میلی متر بیشترببرید.

ساخت لبه های کورین
۲- دوطرفی که بایستی چسبانیده شوند با سنباده ۱۵۰ بسابید.

 

ساخت لبه های کورین

۳- تمام سطوح را باالکل پاک نمائید.

۴- قطعات را به صورت “رو”به “پشت”بچسبانید.

ساخت لبه های کورین ۵- تمام سطح راچسب سنگ کورین بزنید.

۶- پس از گذاشتن قطعات روی هم ،آنهارا فشرده و هر۷/۵ سانتی متر گیره بزنید.

۷- قطعات چسبانده شده را برداریدو روی دسته های گیره ها قراردهید.لبه هایی که به طرف میز بودند حالا به طرف بالا هستند.با این کارچسب سنگ کورین در آن طرف جمع نگشته و آنرا می توان به راحتی در مقابل گونیای اره برش قرارداد.

 

ساخت لبه های کورین
۸- پس از سفت شدن چسب ،گیره ها را برداشته و با اره میزی برشهای دلخواه را بدهید.

لبه افقی:

برای چسباندن لبه ها به رویه هایی که گوشه های داخلی دارند،هرلبه را بایستی جداگانه چسبانید سپس لبه بعدی تا از اتصال خوب مطمئن شوید و فرصت کافی جهت کار روی گوشه های داخلی داشته باشید.

لبه افقی

ساخت لبه هاا

لبه ها بایستی مستقیم و عاری از هرگونه علائم بریدگی باشند.
زیرصفحه را تمیز کرده و با الکل خیس نمائید.محل چسباندن ممکن است به سنباده کاری نیاز داشته باشد.
جفت شدن قطعات را آزمایش نماییدو محلی که قرار می گیرند علامت بزنید.
هر قطعه را جداگانه چسب بزنید و بچسبانید تا چسب قبل ز آماده کردن هر نوار سفت گردد.چسب سنگ کورین را به طور یکنواخت روی سطح بزنید .نوار را روی چسب قرار دهید تا خط درز یکنواخت بوجود آید . نوارها را ۳ میلی متر عقب تر از لبه قرار دهید تا هیچگونه لب پریدگی نداشته باشند.
پس از سفت شدن چسب سنگ کورین ،گیره ها را بردارید سپس لبه را می توان به دلخواه فرز کاری نمود.
سطح چسبندگی
تاکید می شود که لبه ها حداقل ۲/۵ سانتی متر سطح چسبندگی داشته باشند.
با برش نوارهایی به عرض ۲/۵ سانتی متر و پهن تر و قراردادن دو لایه از آن ضخامتی برابر ۳/۷ سانتی متر خواهید داشت(لبه افقی)
اگرنوارها به عرض ۲/۵ سانتی متر بریده شوند و بصورت عمودی قرار بگیرند ،بایستی از دونوار استفاده گردد تا سطح چسبندگی ۲/۵ سانتی متری داشته باشیم.(لبه عمودی)

روشهای فارسی بر:

سنگهای کورین تمامی نیازهای صنعت روبه رشد نصب سنگ کورین از جمه لبه های فارسی بر آورده میسازند.
توصیه میشود که برای دقت و استحکام هرچه بیشتر در این روش ،از ماشینهای فارسی بر اتوماتیک استفاده نمائید.
در شکل زیر دو نمونه از شیوه های مقاومسازی پیشنهادی برای لبه ای فارسی بر شرح داده شده است.

فارسی بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *