ساخت کانتر منحنی با کورین و سی ان سی

نمونه دیوارپوش های ترموفرم و خم شده با کورین