ساخت کانتر منحنی کورین

 

نمونه کارهای اجرای منحنی کورین ال جی هایمکس