سینک گرانیتی ونسی

برند «ونسی» به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده سینک گرانیتی در ایران همیشه مورد رضایت مشتریان بوده است. از مهم‌ترین برتری‌های این برند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ضد لک:
لکه های غذا، چای، قهوه و … به سطح نمیچسبند و به آسانی پاک می شوند.
– مقاوم:
ساخته شده از متریال با کیفیت و مقاوم در برابر حرارت، ضربه و خط و خش.
– مواد اولیه مرغوب:
متریال با کیفیت متشکل از %۸۰ سنگ گرانیت ، %۲۰ رزین و رنگ.
– آنتی میکروبیال:
لبه های غیرقابل نفوذ جایی برای رشد باکتری ها و ویروس ها باقی نمی گذارند.
– نظافت آسان:
قابل شستشو با انواع مختلف مواد شوینده (نظیر جرم گیر و سفیدکننده).
– بدون بو:
سطح در برابر مواد غذایی مختلف بدون بو باقی می ماند.
– طراحی مدرن:
«ونسی» نسل جدید سینک های آشپزخانه با طراحی زیبا و اروپایی‌ست.
– همراهی پس از خرید
۲۴ ماه گارانتی و ۶۰ ماه خدمات پس از فروش.

Filter by دسته‌های محصولات
سینک گرانیتی ونسی

قیمت ها متعلق به : یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه یک لگنه-سینک ونسی
سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M320
طول 99سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,690,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M320-مشکی ساده
طول 99سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M180
طول 85سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,260,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M180-مشکی ساده
طول 85سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,560,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M100
طول 56سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 3,840,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M100-مشکی ساده
طول 56سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,140,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-زیرکار-CM-M110
طول 56سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,080,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی-ونسی-CM-M190
طول 75سانتیمتر
عرض 43سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,390,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی-ونسی-CM-M210
طول 78سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,390,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه دو لگنه-سینک ونسی
سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M870
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,050,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M830
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,690,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M820
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,690,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M800-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M810-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,190,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M810
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,890,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M350-مشکی ساده
طول 98سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت 18سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,920,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M350
طول 98سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت 18سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,620,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M860-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,390,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M860
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,090,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M850
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,050,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M850-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,350,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M840
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,050,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M840-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,350,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M300-مشکی ساده
طول 99سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,690,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M300
طول 99سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,390,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M250-مشکی ساده
طول 80سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت 18سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,920,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M250
طول 80سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت 18سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,620,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M230
طول 56سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت 19سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,280,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M230-مشکی ساده
طول 56سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت 19سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,580,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M220-مشکی ساده
طول 56سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت 19سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,580,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M200
طول 115سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,280,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M200-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 49سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,580,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M800
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,690,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M820-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M830-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,990,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M870-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,350,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M880-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,350,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M880
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,050,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M900
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,050,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M900-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,350,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M910-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,350,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M910
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,050,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M920
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,290,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M920-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M940-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,370,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M940
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,070,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M950
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,070,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M950-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,370,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M960-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,590,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M960
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,290,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M970
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,070,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M970-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,370,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M980-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,370,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M980
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,070,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M930
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,070,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی ونسی-CM-M930-مشکی ساده
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,370,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی-ونسی-CM-M240
طول 75سانتیمتر
عرض 43سانتیمتر
ضخامت 19.5سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,280,000 تومان

سینک
سینک گرانیتی-ونسی-CM-M935
طول 115سانتیمتر
عرض 50سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,190,000 تومان

نصب ظرفشویی و سینک و روشویی کورین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *