شکل دهی حرارتی و ترموفورمینگ کورین

شکل دهی حرارتی و ترموفورمینگ کورین
توصیه میگردد صفحات مورد نظر برای شکل دهی به اندازه مطلوب بریده شوند . سپس تمام پلیسه ها و بریدگی ها روی لبه برطرف گردند.هرگونه پلیسه و بریدگی ممکن است باعث شکستگی درحین شکل دهی شوند.
حرارت برای شکل دهی
درجه حرارت های داده  شده تقریبی و برای شروع کار در شرایط طرح است .اگر صفحات خیلی سرد و یا دغ باشند حین خم کاری ممکن است شکسته و یا ترک خورند.
حرارت دادن به صفحات بایستی بطور یکنواخت و به تمام ضخامت آن باشد .حرارت دادن موضعی و سطحی کافی نیست.برای این منظور توصیه میشود از گرمکن های مخصوص استفاده شود.

شکل دهی حرارتی و ترموفورمینگ کورین

حداقل شعاع برای خم ۱۸۰رجه حداقل شعاع برای خم ۹۰ درجه زمان درجه حرارت ضخامت
۴۵ سانتی متر ۳۵سانتی متر ۲۵-۲۰ دقیقه ۱۳۲ سانتی گراد ۱۲میلی متر

توجه:این حداقل شعاع ها برای نشکستن صفحات است.شعاع های کمتر نیز با نازک کردن صفحات و یا برشهای عمودی طبق شکل های زیر امکانپذیر است.

شکل دهی حرارتی و ترموفورمینگ کورین

 

حرارت سنگ

 طرح قالب
برای شکل دهی توصیه می گردد قالب سمبه و ماتریس ساخته شود و جاهایی برای گیره زدن درنظر گرفته شود.

طرح قالب

 

سردنمودن

بگذارید صفحات حداقل ظرف ۲ ساعت خنک شوند تا به حالت اول برنگردند.اگرصفحات بمقدار لازم خنک نشوند امکان برگشت تا حدود ده درصد وجود دارد که عملیات بعدی را دشوار میسازد.
پرداخت و درز

پرداخت صفحات شکل داده شده با صفحات معمولی فرقی ندارد. ولی ایجاد هرگونه درز و اتصال بایستی بعد از شکل دهی باشد.
درزها و اتصالات قبلی در اثر حرارت برای شکل دهی ،ممکن است ضعیف و جدا گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *