فرز گوشه زن قرنیز کوچک برای کورین

فرز گوشه زن قرنیز کوچک برای کورین

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟