قرارداد اجرای کورین

 

ماده ۱- طرفین قرارداد :

این قرارداد فی مابین آقای/خانم ………………………….. با کد ملی ……………………………………  به نشانی ………………………………………………………… و شماره تماس …………………………………. که بعنوان مجری نامیده شده و آقای/خانم …………………………. با کدملی ……………………………………. به نشانی …………………………………………………….. و شماره تماس …………………………………… خریدار نامیده می شوند جهت ساخت و نصب یک دستگاه رویه کورین کابینت آشپزخانه طبق قرارداد مشروحه و به پیوست فاکتور منعقد می گردد.

 • مبلغ کل قرارداد بر اساس برآورد انجام شده …………………………….. ریال معادل …………………………………………….. تومان می باشد.
 • شماره حساب و کارت عابر بانک بنام …………………………….. ، نزد بانک……………………..

شماره حساب …………………………………………………….. شماره کارت ……………………………………………………….

 • تاریخ تحویل: ………………………………..
 • محل نصب: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ماده ۲ مشخصات اجرا :

 • برند صفحه : …………………….. کد صفحه : …………………….. متراژ صفحه : …………………. متراژ اجرا :……………
 • ابعاد ساخت (شامل سه عدد بترتیب طول*عرض*ضخامت*ارتفاع قرنیز- نوع ابزار) :

 

 

 • اجناس مورد قرارداد تا تاریخ آخرین سند مالی ارائه شده از طرف خریدار به صورت امانت نزد خریدار می باشد که در صورت عدم وصول، اجناس مورد قرارداد بدون هرگونه عذری بایستی به فروشنده مسترد گردد و خریدار تمام حق و حقوق خود را از خود سلب می نماید.

ماده ۳- تعهدات فروشنده

 • تهیه نقشه اجرائی ؛ ساخت و نصب پس از انجام اندازه گیریهای لازم.
 • تهیه و ساخت رویه های کورین طبق مدل ، رنگ و ابعاد ذکر شده در نقشه سفارش.

حمل صفحات طبق توافق بعمل آمده با شرایط ذکر شده در فاکتور بعهده فروشنده می باشد. ضمناً حمل کالا از طبقه همکف به بالا با هزینه خریدار

 • نصب لوازم ذکر شده در نقشه سفارش در صورتیکه توسط فروشنده به فروش رسیده باشد .(چنانچه تجهیزات و لوازم از سوی خریدار تهیه شده باشد ؛ هزینه نصب به عهده خریدار می باشد و تا روز نصب ، لوازم مذکور در اختیار گروه نصب قرار گیرد در غیر این صورت زمان نصب تجهیزات تابع زمان بندی فروشنده خواهد بود)
 • فروشنده موظف است هرگونه ایراد ناشی از پروسه نصب را برطرف نماید.
 • مدت زمان اجرای کار از رمان واریز پیش پرداخت به مدت ۱۰ روز کاری می باشد.

 

ماده ۴- تعهدات خریدار

 • پرداخت نصف مبلغ کل قرارداد بلا فاصله پس از امضاء قرارداد و تسویه باقیمانده قبل از حمل ( تحویل و نصب کابینتها منوط به تسویه حساب کامل از جانب خریدار خواهد بود)
 • آماده سازی محل نصب بطور کامل شامل نصب کلیدها و پریزهای لازم؛ سیم کشی برق؛ لوله کشی های آب سرد و گرم و فاضلاب ؛ لوله کشی گاز و تعبیه جای لوله های هواکش و تراز بندی صفحات کابینت.
 • هزینه های حمل و نصب در مبلغ کل قرارداد منظور شده است.
 • پرداخت هزینه نصب سفارش ها در شهرستانها با توافق طرفین .

 

ماده ۵ – فسخ قرارداد

 • هریک از طرفین قرارداد حق دارند ظرف مدت ۲۴ساعت پس از امضای قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام نموده و مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهند (درصورت فسخ از طرف خریدار ؛ خریدار می بایستی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه طراحی پرداخت نماید).
 • درصورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از۲۴ساعت از تاریخ امضای قـرارداد خریدار عهده دار پرداخت های انجام شده توسط فروشنده و تسویه هزینه های دستمزدی بر اساس عرف به فروشنده می باشد.
 • فروشنده و خریدار تحت شرایط فورس ماژور حق فسخ یا به تعویق انداختن تاریخ تحویل قراداد را تا رفع حالت فورس ماژور خواهند داشت.

 

ماده ۶- شرایط عمومی

 • بروز عوامل فورس ماژور سبب ساقط شدن تعهدات طرفین قرارداد خواهد بود.
 • پس از نصب و تحویل نهائی چنانچه به علت عدم استفاده صحیح خـــریدار مــعایبی در صفحات بوجود آید هیچ گونه مسئولیتی به عهده فروشنده نمی باشد . دراین صورت فروشنده طبق در خواست خریدار معایب ناشی از عدم استفاده صحیح را حتی الامکان در صورت وجود امکانات کافی رفع نموده و هزینه های مربوط را طبق فاکتور از خریدار دریافت می دارد.
 • هرنوع تغییر در رنگ ؛ مدل یا ابعاد و وسائل مــوضـوع این قرارداد از طرف خریدار فقط یک بار مقدور بوده و باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت از تاریخ امضای قراداد صورت تغییرات درخواستی از طرف خریدار کتباً به فروشنده تسلیم شده باشد. تا در صورت توانایی انجام آن توسط فروشنده لحاظ گردد، در غیر این صورت هیچگونه تغییری در نقشه موضوع این قرارداد برای فروشنده مقدور نمی باشد .
  • در صورت درخواست تغییر در رنگ، مدل یا ابعاد پس از موافقت طرفین از انجام آن در صورتی که مترتب هزینه ای گردد، می بایست در هزینه کلی لحاظ شده و اختلاف هزینه ها توسط خریدار به فروشنده پرداخت گردد.
  • امضاء قرارداد حاکی از آگاهی کامل و قبول کلیه مشخصات فنی نقشه نهائی از جانب مشتری بوده و کلیه تغییرات موضوع بند (ج و د) این مـــاده را نیز شـــامل می گردد. این قرارداد در ۶ ماده و ۲۵ بند در دو نسخه تنظیم و در تاریخ مصرحه بالا به امضای طرفین رسیده است .

   

  امضاء مدیرفروش فروشنده                                                   امضاء خریدار

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *