قیمت روز کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز

 

توتم برند کوارتز – توتم
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۴۰سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-4100-PolarisWhite
توتم-4100-PolarisWhite
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-autumnbrown-2208
توتم-autumnbrown-2208
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-8226-macchiato
توتم-8226-macchiato
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6126-rollingstone
توتم-6126-rollingstone
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-1102-stellabianca-finegrain
توتم-1102-stellabianca-finegrain
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5903-Brown
توتم-5903-Brown
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-5323-darkPerla
توتم-5323-darkPerla
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-8240-oystershell
توتم-8240-oystershell
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-2300-StellaVison
توتم-2300-StellaVison
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-2203-StellaNero
توتم-2203-StellaNero
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-1204-StellaBeige
توتم-1204-StellaBeige
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1203-StellaBianca
توتم-1203-StellaBianca
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-3906-ZuluMask
توتم-3906-ZuluMask
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-3201-SpiritodiSahara
توتم-3201-SpiritodiSahara
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1201-StellaCelestis
توتم-1201-StellaCelestis
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5901-Marrone
توتم-5901-Marrone
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-4233-SilkyEbur
توتم-4233-SilkyEbur
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4219-WhiteZirconium
توتم-4219-WhiteZirconium
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4101-SpiceWhite
توتم-4101-SpiceWhite
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1109
توتم-1109
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-8118-alamo
توتم-8118-alamo
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-8224-jasperclay
توتم-8224-jasperclay
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6904-stardust
توتم-6904-stardust
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-1104-stellavison-finegrain
توتم-1104-stellavison-finegrain
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-2100-Stellacimarron
توتم-2100-Stellacimarron
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-1207-Stellaaurum
توتم-1207-Stellaaurum
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-8927-goldendiamond
توتم-8927-goldendiamond
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-5601-newnaro
توتم-5601-newnaro
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4800-Mango
توتم-4800-Mango
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4700-GreenLeave
توتم-4700-GreenLeave
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-1209-StellaRosso
توتم-1209-StellaRosso
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1205-StellaMarrone
توتم-1205-StellaMarrone
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5600-Nocte
توتم-5600-Nocte
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4232-BiancoMurano
توتم-4232-BiancoMurano
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4218-SnowFlake
توتم-4218-SnowFlake
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-9909-مارکوئینا
توتم-9909-مارکوئینا
هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-5300-Perla
توتم-5300-Perla
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-9914
توتم-9914
هر ورق 16,749,700 تومان
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-4236-DiamondMarfil
توتم-4236-DiamondMarfil
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-Black
توتم-Black Galaxy-2209
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-
توتم- 6124
هر ورق 12,586,610 تومان
توتم-6116-
توتم-6116- Bianco Venation Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6211-Dark
توتم-6211-Dark Royal Botticino
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6219-Botticino
توتم-6219-Botticino Classico
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-8297-Caramel
توتم-8297-Caramel Sand
هر ورق 9,424,900 تومان
بدون عکس
توتم-8626-Desert Gold
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-6700-Green
توتم-6700-Green Galaxy
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6226-Crema
توتم-6226-Crema Venato
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-6225-Botticino-Classico
توتم-6225-Botticino-Classico
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-9910
توتم-9910
هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-9107
توتم-9107
هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-9110
توتم-9110
هر ورق 16,749,700 تومان

 

کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۱۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
بدون عکس
کاینداستون-سفید رگه طلایی- 616-calacatta semi
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کرم
کاینداستون-ممتاز-کرم رگه دار-528-Phonix
هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-128-(
کاینداستون-128-( Sanded Cream ( Glory
هر ورق 9,120,000 تومان
بدون عکس
کاینداستون-golden marquina 698
هر ورق 13,920,000 تومان
کاینداستون-741-eternal
کاینداستون-741-eternal gray calacatta
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی کهکشانی-296-( Jacob Black ( Shimme
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595
هر ورق 13,440,000 تومان
کاینداستون-140-(
کاینداستون-140-( Super Grey ( Dream
هر ورق 10,080,000 تومان
کاینداستون-148-Sanded
کاینداستون-148-Sanded Grey
هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-سفید
کاینداستون-سفید آیینه دار-312-Galaxy White
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-سفید
کاینداستون-سفید رگه دار-514-Alpaine
هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-کرم
کاینداستون-کرم آیینه دار-323-Galaxy Cream
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-قهوه
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-583-Future
هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-343-Galaxy
کاینداستون-343-Galaxy Grey
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-طوسی
کاینداستون-طوسی رگه دار-541-Nobel
هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-216-(
کاینداستون-216-( Beach White ( Coastal
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه دار-591-Royal
هر ورق 12,480,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی آیینه دار-392-Galaxy Black
هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-711-eternal
کاینداستون-711-eternal white calacatta
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-118-(
کاینداستون-118-( Sanded White ( paris
هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-198-(
کاینداستون-198-( Sanded Black ( Raven
هر ورق 9,600,000 تومان
کاینداستون-کرم
کاینداستون-کرم رگه دار-528-Phonix
هر ورق 12,000,000 تومان
بدون عکس
کاینداستون-721-eternal cream calacatta
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-618
هر ورق 18,490,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-611
هر ورق 16,900,000 تومان
کاینداستون
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-calacatte 611
هر ورق 12,480,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه درشت-Marquina-691
هر ورق 16,320,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591
هر ورق 13,750,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-Eternal
کاینداستون-ممتاز-Eternal black calacatta-791
هر ورق 16,900,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso
هر ورق 13,730,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-691
هر ورق 18,490,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595
هر ورق 14,790,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514
هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-طوسی
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel
هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392
هر ورق 9,500,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی ساده-190-( Super Black ( Jet Black
هر ورق 12,480,000 تومان
اسیا سنگ مدرن برند کوارتز –آسیا سنگ مدرن
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۸۰سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-03
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-26
هر ورق 298,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-05
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1042
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1001
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1010
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1006
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-11
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1033
هر ورق 298,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-2018
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1035
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1017
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1037
هر ورق 298,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1046
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1060
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1045
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1062
هر ورق 243,000 تومان

 

برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
برداستون-1-1365
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-29-2013
برداستون-2-29-2013 مشکی ریز دانه
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-4-1013
برداستون-4-1013 طوسی درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-1015
برداستون-1-1015 آلبالویی درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-3015
برداستون-1-3015 گلبهی درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-8323
برداستون-8323 کرم درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-1118
برداستون-1-1118 سفید درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-29-2013
برداستون-1-29-2013 مشکی درشت دانه آئینه دار
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2-1015
برداستون-2-1015 آلبالویی ریز دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-3015
برداستون-1-3015 گلبهی ریز دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-1118
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-9626-سفید
برداستون-9626-سفید شیری ریز دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-1365
برداستون-2-1365 قهوه ای پودری
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-134-2013
برداستون-134-2013 مشکی پودری
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-3878
برداستون-3878 کرم پودری
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2878
برداستون-2878 سفید پودری
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-1-1166
برداستون-1-1166 طوسی پودری
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1009
برداستون-1009 سفید قهوه ای
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1008
برداستون-1008 سفید مشکی
هر ورق 9,900,000 تومان
بدون عکس
برداستون-5535 کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2012
برداستون-2012 کرم قهوه ای
هر ورق 9,900,000 تومان
بدون عکس
برداستون-6939 مشکی قهوه ای
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1052
برداستون-1052 سفید با رگه های ریز طوسی
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1002
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید
هر ورق 15,750,000 تومان
برداستون-1003
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم
هر ورق 15,750,000 تومان
برداستون-1004
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی
هر ورق 17,100,000 تومان
برداستون-2578
برداستون-2578 کرم با رگه های ریز قهوه ای
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1279
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-1006سفید
برداستون-1006سفید رگه دار
هر ورق 17,100,000 تومان
برداستون-مشکی
برداستون-مشکی رگه دار-۱۰۰۵
هر ورق 12,150,000 تومان
بدون عکس
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید
هر ورق 11,250,000 تومان

 

سایلستون برند کوارتز – سایلستون
تولید کشور اسپانیا
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه ۱۸۳ سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
سایلستون-Amazon
سایلستون-Amazon
هر ورق 27,500,000 تومان
سایلستون-zynite
سایلستون-zynite
هر ورق 34,900,000 تومان
سایلستون-vortium
سایلستون-vortium
هر ورق 36,700,000 تومان
سایلستون-arctic
سایلستون-arctic
هر ورق 37,800,000 تومان
سایلستون-iron
سایلستون-iron bark
هر ورق 26,300,000 تومان
سایلستون-blanco
سایلستون-blanco capri
هر ورق 24,200,000 تومان

 

– قیمت به روز کوارتز بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های۱۲ و ۲۰ و ۳۰ و ۱۸ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کوارتز های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

 

لیست کامل قیمت کوارتز 

 

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

رتبه کاربران: 4.8 ( 2 votes)

۲ نظر

 1. سلام لطفاً قیمت روز خدماتی از قبیل ابزار کلاسیک لبه برای سنگ کوارتز، خدمات برش کِرو ، سی ان سی و واتر جت رو هم بگذارید. با تشکر
  مقیمی

  • سلام
   این مواردی که فرمودید قیمت های ثابت و مشخصی نیست و بسته به هر طرح و مجری و پیمانکار متفاوت است.
   از لیست مجریان ثبت نامی می تونید چندمجری انتخاب کنید و ازشون قیمت بگیرید:
   https://depoo.org/mojri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت