قیمت روز کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز

 

قیمت روز کوارتز توتم برند کوارتز توتم
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۴۰سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
توتم کوارتز

        عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-autumnbrown-2208
توتم-autumnbrown-2208
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-6126-rollingstone
توتم-6126-rollingstone
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-2203-StellaNero
توتم-2203-StellaNero
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-1203-StellaBianca
توتم-1203-StellaBianca
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-4233-SilkyEbur
توتم-4233-SilkyEbur
هر ورق 17,050,000 تومان
توتم-4219-WhiteZirconium
توتم-4219-WhiteZirconium
هر ورق 17,050,000 تومان
توتم-1109
توتم-1109
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-1104-stellavison-finegrain
توتم-1104-stellavison-finegrain
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-8927-goldendiamond
توتم-8927-goldendiamond
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-5600-Nocte
توتم-5600-Nocte
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-4232-BiancoMurano
توتم-4232-BiancoMurano
هر ورق 17,050,000 تومان
توتم-4218-SnowFlake
توتم-4218-SnowFlake
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-9609-مارکوئینا
توتم-9609-مارکوئینا
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-5300-Perla
توتم-5300-Perla
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-9614
توتم-9614
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-Black
توتم-Black Galaxy-2209
هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-6116
توتم-6116 – Bianco Venation Inspiration
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-6211-Dark
توتم-6211-Dark Royal Botticino
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-6700-Green
توتم-6700-Green Galaxy
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-6225-Botticino-Classico
توتم-6225-Botticino-Classico
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-9111
توتم-9111
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-6228
توتم-6228
هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-9610
توتم-9610
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9121
توتم-9121
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9131
توتم-9131
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9107
توتم-9107
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9110
توتم-9110
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9106-calcate
توتم-9106-calcate
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9127
توتم-9127
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9615
توتم-9615
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9313
توتم-9313
هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-9161
توتم-9161
هر ورق 20,350,000 تومان

 

قیمت روز کوارتز کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۱۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
کاینداستون

        عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
بدون عکس
کاینداستون-سفید رگه طلایی- 616-calacatta semi
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کرم
کاینداستون-ممتاز-کرم رگه دار-528-Phonix
هر ورق 19,047,600 تومان
کاینداستون-128-(
کاینداستون-128-( Sanded Cream ( Glory
هر ورق 15,873,000 تومان
بدون عکس
کاینداستون-698-golden marquina
هر ورق 13,920,000 تومان
کاینداستون-741-eternal
کاینداستون-741-eternal gray calacatta
هر ورق 20,683,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی کهکشانی-296-( Jacob Black ( Shimme
هر ورق 14,430,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595
هر ورق 17,797,000 تومان
کاینداستون-140-(
کاینداستون-140-( Super Grey ( Dream
هر ورق 17,316,000 تومان
کاینداستون-148-Sanded
کاینداستون-148-Sanded Grey
هر ورق 15,873,000 تومان
کاینداستون-سفید
کاینداستون-سفید آیینه دار-312-Galaxy White
هر ورق 14,430,000 تومان
کاینداستون-سفید
کاینداستون-سفید رگه دار-514-Alpaine
هر ورق 17,316,000 تومان
کاینداستون-کرم
کاینداستون-کرم آیینه دار-323-Galaxy Cream
هر ورق 14,430,000 تومان
کاینداستون-قهوه
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-583-Future
هر ورق 17,316,000 تومان
کاینداستون-343-Galaxy
کاینداستون-343-Galaxy Grey
هر ورق 14,430,000 تومان
کاینداستون-طوسی
کاینداستون-طوسی رگه دار-541-Nobel
هر ورق 17,316,000 تومان
کاینداستون-216-(
کاینداستون-216-( Beach White ( Coastal
هر ورق 14,430,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه دار-591-Royal
هر ورق 17,316,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی آیینه دار-392-Galaxy Black
هر ورق 14,430,000 تومان
کاینداستون-711-eternal
کاینداستون-711-eternal white calacatta
هر ورق 20,683,000 تومان
کاینداستون-118-(
کاینداستون-118-( Sanded White ( paris
هر ورق 15,873,000 تومان
کاینداستون-198-(
کاینداستون-198-( Sanded Black ( Raven
هر ورق 15,873,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-619-سفید
کاینداستون-ممتاز-619-سفید رگه مشکی
هر ورق 22,751,300 تومان
کاینداستون-کرم
کاینداستون-کرم رگه دار-528-Phonix
هر ورق 17,316,000 تومان
بدون عکس
کاینداستون-721-eternal cream calacatta
هر ورق 20,683,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-618
هر ورق 23,809,500 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-611
هر ورق 22,751,300 تومان
کاینداستون-کلکته
کاینداستون-کلکته سفید رگه درشت طوسی-Calacteh 611
هر ورق 20,683,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه درشت-Marquina-691
هر ورق 20,683,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591
هر ورق 19,047,600 تومان
کاینداستون-ممتاز-Eternal
کاینداستون-ممتاز-Eternal black calacatta-791
هر ورق 22,751,300 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso
هر ورق 19,047,600 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-691
هر ورق 22,751,300 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595
هر ورق 19,576,700 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514
هر ورق 19,047,600 تومان
کاینداستون-ممتاز-طوسی
کاینداستون-ممتاز-طوسی رگه دار-541-Nobel
هر ورق 19,047,600 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392
هر ورق 15,873,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی ساده -super black 190.
هر ورق 20,105,800 تومان
کاینداستون-ممتاز-کاینداستون-711-eternal
کاینداستون-ممتاز-کاینداستون-711-eternal white cala
هر ورق 22,751,300 تومان
کاینداستون-کلکته
کاینداستون-کلکته سفید رگه درشت طلایی-618
هر ورق 21,645,000 تومان
کاینداستون-791-Eternal
کاینداستون-791-Eternal Back Calacateh
هر ورق 20,683,000 تومان

 

قیمت روز کوارتز ایرانی اسیا سنگ مدرن برند کوارتز –آسیا سنگ مدرن
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۸۰سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
آسیا سنگ مدرن

        عکس نام محصول قیمت ورق-تومان

 

قیمت روز کوارتز برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
برداستون

        عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
برداستون-1-1365
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-2-29-2013
برداستون-2-29-2013 مشکی ریز دانه
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-4-1013
برداستون-4-1013 طوسی درشت دانه
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-1-1015
برداستون-1-1015 آلبالویی درشت دانه
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1-3015
برداستون-1-3015 گلبهی درشت دانه
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-8323
برداستون-8323 کرم درشت دانه
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1-1118
برداستون-1-1118 سفید درشت دانه
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-1-29-2013
برداستون-1-29-2013 مشکی درشت دانه آئینه دار
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-2-1015
برداستون-2-1015 آلبالویی ریز دانه
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-2-3015
برداستون-2-3015 گلبهی ریز دانه
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-2-1118
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-9626
برداستون-9626 سفید شیری ریز دانه
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-2-1365
برداستون-2-1365 قهوه ای پودری
هر ورق 12,600,000 تومان
برداستون-134-2013
برداستون-134-2013 مشکی پودری
هر ورق 12,600,000 تومان
برداستون-3878
برداستون-3878 کرم پودری
هر ورق 12,600,000 تومان
برداستون-2878
برداستون-2878 سفید پودری
هر ورق 12,600,000 تومان
برداستون-1-1166
برداستون-1-1166 طوسی پودری
هر ورق 12,600,000 تومان
برداستون-1009
برداستون-1009 سفید قهوه ای
هر ورق 12,600,000 تومان
برداستون-1008
برداستون-1008 سفید مشکی
هر ورق 12,600,000 تومان
بدون عکس
برداستون-5535 کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-2012
برداستون-2012 کرم قهوه ای
هر ورق 12,600,000 تومان
بدون عکس
برداستون-6939 مشکی قهوه ای
هر ورق 12,600,000 تومان
برداستون-1052
برداستون-1052 سفید با رگه های ریز طوسی
هر ورق 12,600,000 تومان
برداستون-1002
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید
هر ورق 16,200,000 تومان
برداستون-1003
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم
هر ورق 16,200,000 تومان
برداستون-1004
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی
هر ورق 17,550,000 تومان
برداستون-2578
برداستون-2578 کرم با رگه های ریز قهوه ای
هر ورق 13,500,000 تومان
برداستون-1279
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید
هر ورق 13,500,000 تومان
برداستون-1006سفید
برداستون-1006سفید رگه دار
هر ورق 17,550,000 تومان
برداستون-مشکی
برداستون-مشکی رگه دار-1005
هر ورق 12,150,000 تومان
برداستون-1054
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید
هر ورق 13,500,000 تومان

 

قیمت روز کوارتز سایلستون برند کوارتز – سایلستون
تولید کشور اسپانیا
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه ۱۸۳ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
سایلستون

        عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
سایلستون-Amazon
سایلستون-Amazon
هر ورق 27,500,000 تومان
سایلستون-vortium
سایلستون-vortium
هر ورق 36,700,000 تومان
سایلستون-iron
سایلستون-iron bark
هر ورق 26,300,000 تومان
سایلستون-blanco
سایلستون-blanco capri
هر ورق 24,200,000 تومان

 

– قیمت به روز کوارتز بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های۱۲ و ۲۰ و ۳۰ و ۱۸ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کوارتز های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

 

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

رتبه کاربران: 4.65 ( 3 votes)

۲ نظر

 1. سلام لطفاً قیمت روز خدماتی از قبیل ابزار کلاسیک لبه برای سنگ کوارتز، خدمات برش کِرو ، سی ان سی و واتر جت رو هم بگذارید. با تشکر
  مقیمی

  • سلام
   این مواردی که فرمودید قیمت های ثابت و مشخصی نیست و بسته به هر طرح و مجری و پیمانکار متفاوت است.
   از لیست مجریان ثبت نامی می تونید چندمجری انتخاب کنید و ازشون قیمت بگیرید:
   https://depoo.org/mojri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *