قیمت روز کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز

 

توتم برند کوارتز – توتم
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۴۰سانتیمتر

تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
توتم-6909-atlanticblack-inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-۴۱۰۰-PolarisWhite 11,030,090 4,403,479
توتم-autumnbrown-2208 8,557,970 3,551,024
توتم-6220-royalbotticion-inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-8226-macchiato 8,557,970 3,551,024
توتم-6126-rollingstone 12,586,610 4,940,210
توتم-1102-stellabianca-finegrain 9,656,690 3,929,893
توتم-۵۹۰۳-Brown 8,557,970 3,551,024
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-5323-darkPerla 8,557,970 3,551,024
توتم-8240-oystershell 5,948,510 2,651,210
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-2300-StellaVison 8,557,970 3,551,024
توتم-2203-StellaNero 8,557,970 3,551,024
توتم-۱۲۰۴-StellaBeige 5,948,510 2,651,210
توتم-۱۲۰۳-StellaBianca 8,557,970 3,551,024
توتم-۳۹۰۶-ZuluMask 8,557,970 3,551,024
توتم-۳۲۰۱-SpiritodiSahara 5,948,510 2,651,210
توتم-۱۲۰۱-StellaCelestis 9,656,690 3,929,893
توتم-۵۹۰۱-Marrone 5,948,510 2,651,210
توتم-۴۲۳۳-SilkyEbur 9,656,690 3,929,893
توتم-4219-WhiteZirconium 8,557,970 3,551,024
توتم-۴۱۰۱-SpiceWhite 5,948,510 2,651,210
توتم-8118-alamo 8,557,970 3,551,024
توتم-8224-jasperclay 8,557,970 3,551,024
توتم-6904-stardust 11,030,090 4,403,479
توتم-1104-stellavison-finegrain 9,656,690 3,929,893
توتم-2100-Stellacimarron 8,557,970 3,551,024
توتم-1207-Stellaaurum 8,557,970 3,551,024
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-8927-goldendiamond 8,557,970 3,551,024
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration 11,030,090 4,403,479
توتم-5601-newnaro 8,557,970 3,551,024
توتم-4800-Mango 11,030,090 4,403,479
توتم-4700-GreenLeave 11,030,090 4,403,479
توتم-۱۲۰۹-StellaRosso 5,948,510 2,651,210
توتم-1205-StellaMarrone 5,948,510 2,651,210
توتم-۱۱۰۳-CosmosWhiteDiamante 9,656,690 3,929,893
توتم-۵۶۰۰-Nocte 8,557,970 3,551,024
توتم-۴۲۳۲-BiancoMurano 9,656,690 3,929,893
توتم-4218-SnowFlake 9,656,690 3,929,893
توتم-9909-مارکوئینا 13,502,210 5,255,934
توتم-5300-Perla 8,557,970 3,551,024
توتم-۶۱۰۶-StatuarioVenato-Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-۴۲۳۶-DiamondMarfil 8,557,970 3,551,024
توتم-Black Galaxy-2209 9,656,690 3,929,893
توتم- ۶۱۲۴ 12,586,610 4,940,210
توتم-۶۱۱۶ - Bianco Venation Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-6211-Dark Royal Botticino 12,586,610 4,940,210
توتم-6219-Botticino Classico 11,030,090 4,403,479
توتم-8297-Caramel Sand 8,557,970 3,551,024
توتم-8626-Desert Gold 5,948,510 2,651,210
توتم-6700-Green Galaxy 12,586,610 4,940,210
توتم-6226-Crema Venato 9,656,690 3,929,893
توتم-۶۲۲۵-Botticino-Classico 12,586,610 4,940,210
توتم-9910 13,502,210 5,255,934
توتم-۹۱۰۷ 13,502,210 5,255,934

 

کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۱۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر

تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
کاینداستون-128-( Sanded Cream ( Glory 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-golden marquina 698 13,920,000 5,240,000
کاینداستون-۷۴۱-eternal gray calacatta 12,480,000 4,760,000
کاینداستون-190-( Super Black ( Jet Black 10,000,000 3,933,333
کاینداستون-296-( Jacob Black ( Shimmer 8,000,000 3,266,666
کاینداستون-کاینداستون-royal gold 595 12,500,000 4,766,666
کاینداستون- Marquina 590 12,480,000 4,903,448
کاینداستون-140-( Super Grey ( Dream 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-148-Sanded Grey 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-312-Galaxy White 7,500,000 3,100,000
کاینداستون-514-Alpaine 10,500,000 4,100,000
کاینداستون-323-Galaxy Cream 7,500,000 3,100,000
کاینداستون-583-Future 10,500,000 4,100,000
کاینداستون-343-Galaxy Grey 7,200,000 3,000,000
کاینداستون Calcateh 510 12,480,000 4,903,448
کاینداستون-541-Nobel 10,500,000 4,100,000
کاینداستون-216-( Beach White ( Coastal 7,200,000 3,000,000
کاینداستون-591-Royal 11,500,000 4,433,333
کاینداستون-180 12,480,000 4,760,000
کاینداستون-392-Galaxy Black 8,000,000 3,266,666
کاینداستون-۷۱۱-eternal white calacatta 12,480,000 4,760,000
کاینداستون-118-( Sanded White ( paris 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-198-( Sanded Black ( Raven 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-528-Fonix 10,500,000 4,100,000
کاینداستون-۷۲۱-eternal cream calacatta 12,480,000 4,760,000
کاینداستون-کلکته گلدرگه درشت طوسی رگه ریزطلایی-۶۱۸ 13,440,000 5,234,482
کاینداستون-کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز طوسی-۶۱۴ 12,480,000 4,903,448
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-۶۱۶ 12,480,000 4,903,448
کاینداستون-Marquina-691 14,000,000 5,427,586
کاینداستون-Eternal black calacatta-791 12,480,000 4,760,000
کاینداستون-515-Lusso 10,560,000 4,120,000
کاینداستون-Eternal Calacateh-714 12,480,000 4,903,448
کاینداستون-Galaxy Turquoise blue-372 12,480,000 4,903,448

 

اسیا سنگ مدرن برند کوارتز –آسیا سنگ مدرن
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۸۰سانتیمتر

تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
آسیا سنگ مدرن-ASM-03 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-26 298,000 702,758
آسیا سنگ مدرن-ASM-05 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1042 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1001 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1010 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1006 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-11 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1033 298,000 702,758
آسیا سنگ مدرن-ASM-2018 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1035 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1017 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1037 298,000 702,758
آسیا سنگ مدرن-ASM-1046 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1060 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1045 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1062 243,000 683,793

 

برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر

تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-2-29-2013 مشکی ریز دانه 8,550,000 3,548,275
برداستون-4-1013 طوسی درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-1-1015 آلبالویی درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-3015 گلبهی درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-8323 کرم درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-1-1118 سفید درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-1-29-2013 مشکی درشت دانه آئینه دار 8,550,000 3,548,275
برداستون-۲-۱۰۱۵ آلبالویی ریز دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-3015 گلبهی ریز دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-9626 سفید شیری ریز دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-2-1365 قهوه ای پودری 8,550,000 3,548,275
برداستون-134-2013 مشکی پودری 8,550,000 3,548,275
برداستون-3878 کرم پودری 8,550,000 3,548,275
برداستون-2878 سفید پودری 8,550,000 3,548,275
برداستون-1-1166 طوسی پودری 9,450,000 3,858,620
برداستون-1009 سفید قهوه ای 9,450,000 3,858,620
برداستون-1008 سفید مشکی 9,450,000 3,858,620
برداستون-5535 کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد 8,550,000 3,548,275
برداستون-2012 کرم قهوه ای 9,450,000 3,858,620
برداستون-6939 مشکی قهوه ای 9,450,000 3,858,620
برداستون-1052 سفید با رگه های ریز طوسی 9,450,000 3,858,620
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید 15,750,000 6,031,034
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم 15,750,000 6,031,034
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی 17,100,000 6,496,551
برداستون-2578 کرم با رگه های ریز قهوه ای 9,450,000 3,858,620
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید 11,250,000 4,479,310
برداستون-سفید رگه‌دار-۱۰۰۶ 13,500,000 5,026,229
برداستون-مشکی رگه دار-۱۰۰۵ 12,150,000 4,583,606
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید 11,250,000 4,479,310
برداستون-۱۰۰۶-سفید رگه دار 13,500,000 5,026,229

 

– قیمت به روز کوارتز بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های۱۲ و ۲۰ و ۳۰ و ۱۸ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کوارتز های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

 

لیست کامل قیمت کوارتز 

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

رتبه کاربران: 4.8 ( 2 votes)

۲ نظر

 1. سلام لطفاً قیمت روز خدماتی از قبیل ابزار کلاسیک لبه برای سنگ کوارتز، خدمات برش کِرو ، سی ان سی و واتر جت رو هم بگذارید. با تشکر
  مقیمی

  • سلام
   این مواردی که فرمودید قیمت های ثابت و مشخصی نیست و بسته به هر طرح و مجری و پیمانکار متفاوت است.
   از لیست مجریان ثبت نامی می تونید چندمجری انتخاب کنید و ازشون قیمت بگیرید:
   https://depoo.org/mojri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟