قیمت روز کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز

 

توتم برند کوارتز – توتم
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۴۰سانتیمتر

تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
توتم-۶۹۰۹-atlanticblack-inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-۴۱۰۰-PolarisWhite 11,030,090 4,403,479
توتم-autumnbrown-2208 8,557,970 3,551,024
توتم-۶۲۲۰-royalbotticion-inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-8226-macchiato 8,557,970 3,551,024
توتم-۶۱۲۶-rollingstone 12,586,610 4,940,210
توتم-1102-stellabianca-finegrain 9,656,690 3,929,893
توتم-۵۹۰۳-Brown 8,557,970 3,551,024
توتم-۶۸۰۸-DarkImperialBrown-Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-۵۳۲۳-darkPerla 8,557,970 3,551,024
توتم-8240-oystershell 5,948,510 2,651,210
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-2300-StellaVison 8,557,970 3,551,024
توتم-۲۲۰۳-StellaNero 8,557,970 3,551,024
توتم-۱۲۰۴-StellaBeige 5,948,510 2,651,210
توتم-۱۲۰۳-StellaBianca 8,557,970 3,551,024
توتم-۳۹۰۶-ZuluMask 8,557,970 3,551,024
توتم-۳۲۰۱-SpiritodiSahara 5,948,510 2,651,210
توتم-۱۲۰۱-StellaCelestis 9,656,690 3,929,893
توتم-۵۹۰۱-Marrone 5,948,510 2,651,210
توتم-۴۲۳۳-SilkyEbur 9,656,690 3,929,893
توتم-4219-WhiteZirconium 8,557,970 3,551,024
توتم-۴۱۰۱-SpiceWhite 5,948,510 2,651,210
توتم-8118-alamo 8,557,970 3,551,024
توتم-۸۲۲۴-jasperclay 8,557,970 3,551,024
توتم-۶۹۰۴-stardust 11,030,090 4,403,479
توتم-۱۱۰۴-stellavison-finegrain 9,656,690 3,929,893
توتم-2100-Stellacimarron 8,557,970 3,551,024
توتم-1207-Stellaaurum 8,557,970 3,551,024
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-8927-goldendiamond 8,557,970 3,551,024
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration 11,030,090 4,403,479
توتم-۵۶۰۱-newnaro 8,557,970 3,551,024
توتم-۴۸۰۰-Mango 11,030,090 4,403,479
توتم-4700-GreenLeave 11,030,090 4,403,479
توتم-۱۲۰۹-StellaRosso 5,948,510 2,651,210
توتم-1205-StellaMarrone 5,948,510 2,651,210
توتم-۱۱۰۳-CosmosWhiteDiamante 9,656,690 3,929,893
توتم-۵۶۰۰-Nocte 8,557,970 3,551,024
توتم-۴۲۳۲-BiancoMurano 9,656,690 3,929,893
توتم-۴۲۱۸-SnowFlake 9,656,690 3,929,893
توتم-۹۹۰۹-مارکوئینا 13,502,210 5,255,934
توتم-۵۳۰۰-Perla 8,557,970 3,551,024
توتم-۶۱۰۶-StatuarioVenato-Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-۴۲۳۶-DiamondMarfil 8,557,970 3,551,024
توتم-Black Galaxy-2209 9,656,690 3,929,893
توتم- ۶۱۲۴ 12,586,610 4,940,210
توتم-۶۱۱۶ - Bianco Venation Inspiration 12,586,610 4,940,210
توتم-6211-Dark Royal Botticino 12,586,610 4,940,210
توتم-۶۲۱۹-Botticino Classico 11,030,090 4,403,479
توتم-8297-Caramel Sand 8,557,970 3,551,024
توتم-۸۶۲۶-Desert Gold 5,948,510 2,651,210
توتم-6700-Green Galaxy 12,586,610 4,940,210
توتم-6226-Crema Venato 9,656,690 3,929,893
توتم-۶۲۲۵-Botticino-Classico 12,586,610 4,940,210
توتم-9910 13,502,210 5,255,934
توتم-۹۱۰۷ 13,502,210 5,255,934

 

کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۱۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر

تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
کاینداستون-Sanded Cream(glory) 128 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-golden marquina 698 13,920,000 5,240,000
کاینداستون- eternal gray calacatta 741 12,480,000 4,760,000
کاینداستون-مشکی کهکشانی-۲۹۶-( Jacob Black ( Shimmer 8,000,000 3,266,666
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595 12,500,000 4,766,666
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595 12,500,000 4,766,666
کاینداستون-Super Grey(dream) 140 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-Sanded Grey 148 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-سفید آیینه دار-۳۱۲-Galaxy White 7,500,000 3,100,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514 12,170,000 4,796,551
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514 12,170,000 4,796,551
کاینداستون-کرم آیینه دار-۳۲۳-Galaxy Cream 7,500,000 3,100,000
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-۵۸۳-Future 10,500,000 4,100,000
کاینداستون-Galaxy Grey 343 7,200,000 3,000,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار-541-Nobel 12,170,000 4,796,551
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار-541-Nobel 12,170,000 4,796,551
کاینداستون Beach White Coastal 216 7,200,000 3,000,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591 13,700,000 5,324,137
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591 13,700,000 5,324,137
کاینداستون-مشکی آیینه دار- Galaxy Black 392 8,000,000 3,266,666
کاینداستون-مشکی آیینه دار- Galaxy Black 392 8,000,000 3,266,666
کاینداستون- eternal white calacatta 711 12,480,000 4,760,000
کاینداستون-Sanded White(paris) 118 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-Sanded Black(raven)198 7,680,000 3,160,000
کاینداستون-کرم رگه دار-۵۲۸-Phonix 10,500,000 4,100,000
کاینداستون- eternal cream calacatta 721 12,480,000 4,760,000
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-۶۱۸ 18,490,000 6,975,862
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-calcacateh 611 15,640,000 5,993,103
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-calacatte 611 12,480,000 4,903,448
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-۶۹۱ 15,640,000 5,993,103
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-۶۹۱ 15,640,000 5,993,103
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه دار- Royal 591 13,700,000 5,166,666
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه دار- Royal 591 13,700,000 5,166,666
کاینداستون-ممتاز-Eternal black calacatta-791 14,680,000 5,662,068
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso 12,670,000 4,968,965
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت-Marquina-691 15,640,000 5,993,103
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت-Marquina-691 15,640,000 5,993,103
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595 14,660,000 5,655,172
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595 14,660,000 5,655,172
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار- Alpaine 514 12,170,000 4,656,666
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار- Alpaine 514 12,170,000 4,656,666
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel 12,170,000 4,796,551
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel 12,170,000 4,796,551
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392 8,950,000 3,686,206
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392 8,950,000 3,686,206
کاینداستون-ممتاز-مشکی ساده -super black 190. 11,500,000 4,565,517

 

اسیا سنگ مدرن برند کوارتز –آسیا سنگ مدرن
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۸۰سانتیمتر

تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
آسیا سنگ مدرن-ASM-03 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-26 298,000 702,758
آسیا سنگ مدرن-ASM-05 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1042 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1001 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1010 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1006 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-11 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1033 298,000 702,758
آسیا سنگ مدرن-ASM-2018 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1035 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1017 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1037 298,000 702,758
آسیا سنگ مدرن-ASM-1046 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1060 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1045 243,000 683,793
آسیا سنگ مدرن-ASM-1062 243,000 683,793

 

برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر

تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-۲-۲۹-۲۰۱۳ مشکی ریز دانه 8,550,000 3,548,275
برداستون-۴-۱۰۱۳ طوسی درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-۱-۱۰۱۵ آلبالویی درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-3015 گلبهی درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-8323 کرم درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-۱-۱۱۱۸ سفید درشت دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-۱-۲۹-۲۰۱۳ مشکی درشت دانه آئینه دار 8,550,000 3,548,275
برداستون-۲-۱۰۱۵ آلبالویی ریز دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-3015 گلبهی ریز دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-۹۶۲۶ سفید شیری ریز دانه 8,100,000 3,393,103
برداستون-۲-۱۳۶۵ قهوه ای پودری 8,550,000 3,548,275
برداستون-۱۳۴-۲۰۱۳ مشکی پودری 8,550,000 3,548,275
برداستون-3878 کرم پودری 8,550,000 3,548,275
برداستون-۲۸۷۸ سفید پودری 8,550,000 3,548,275
برداستون-۱-۱۱۶۶ طوسی پودری 9,450,000 3,858,620
برداستون-۱۰۰۹ سفید قهوه ای 9,450,000 3,858,620
برداستون-1008 سفید مشکی 9,450,000 3,858,620
برداستون-۵۵۳۵ کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد 8,550,000 3,548,275
برداستون-2012 کرم قهوه ای 9,450,000 3,858,620
برداستون-۶۹۳۹ مشکی قهوه ای 9,450,000 3,858,620
برداستون-۱۰۵۲ سفید با رگه های ریز طوسی 9,450,000 3,858,620
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید 15,750,000 6,031,034
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم 15,750,000 6,031,034
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی 17,100,000 6,496,551
برداستون-۲۵۷۸ کرم با رگه های ریز قهوه ای 9,450,000 3,858,620
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید 11,250,000 4,479,310
برداستون-سفید رگه‌دار-۱۰۰۶ 13,500,000 5,026,229
برداستون-مشکی رگه دار-۱۰۰۵ 12,150,000 4,583,606
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید 11,250,000 4,479,310
برداستون-1006سفید رگه دار 13,500,000 5,255,172

 

– قیمت به روز کوارتز بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های۱۲ و ۲۰ و ۳۰ و ۱۸ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کوارتز های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

 

لیست کامل قیمت کوارتز 

نظر شما در مورد بروز بودن قیمت ها :

رتبه کاربران: 4.8 ( 2 votes)

۲ نظر

 1. سلام لطفاً قیمت روز خدماتی از قبیل ابزار کلاسیک لبه برای سنگ کوارتز، خدمات برش کِرو ، سی ان سی و واتر جت رو هم بگذارید. با تشکر
  مقیمی

  • سلام
   این مواردی که فرمودید قیمت های ثابت و مشخصی نیست و بسته به هر طرح و مجری و پیمانکار متفاوت است.
   از لیست مجریان ثبت نامی می تونید چندمجری انتخاب کنید و ازشون قیمت بگیرید:
   https://depoo.org/mojri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟