لیست کامل قیمت کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز

 

قیمت توتم کوارتز برند کوارتز – توتم
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۴۰سانتیمتر

عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
توتم-۶۹۰۹-atlanticblack-inspiration 12,586,610
توتم-۴۱۰۰-PolarisWhite 11,030,090
توتم-autumnbrown-2208 8,557,970
توتم-۶۲۲۰-royalbotticion-inspiration 12,586,610
توتم-8226-macchiato 8,557,970
توتم-۶۱۲۶-rollingstone 12,586,610
توتم-1102-stellabianca-finegrain 9,656,690
توتم-۵۹۰۳-Brown 8,557,970
توتم-۶۸۰۸-DarkImperialBrown-Inspiration 12,586,610
توتم-۵۳۲۳-darkPerla 8,557,970
توتم-8240-oystershell 5,948,510
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration 12,586,610
توتم-2300-StellaVison 8,557,970
توتم-۲۲۰۳-StellaNero 8,557,970
توتم-۱۲۰۴-StellaBeige 5,948,510
توتم-۱۲۰۳-StellaBianca 8,557,970
توتم-۳۹۰۶-ZuluMask 8,557,970
توتم-۳۲۰۱-SpiritodiSahara 5,948,510
توتم-۱۲۰۱-StellaCelestis 9,656,690
توتم-۵۹۰۱-Marrone 5,948,510
توتم-۴۲۳۳-SilkyEbur 9,656,690
توتم-4219-WhiteZirconium 8,557,970
توتم-۴۱۰۱-SpiceWhite 5,948,510
توتم-8118-alamo 8,557,970
توتم-۸۲۲۴-jasperclay 8,557,970
توتم-۶۹۰۴-stardust 11,030,090
توتم-۱۱۰۴-stellavison-finegrain 9,656,690
توتم-2100-Stellacimarron 8,557,970
توتم-1207-Stellaaurum 8,557,970
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration 12,586,610
توتم-8927-goldendiamond 8,557,970
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration 11,030,090
توتم-۵۶۰۱-newnaro 8,557,970
توتم-۴۸۰۰-Mango 11,030,090
توتم-4700-GreenLeave 11,030,090
توتم-۱۲۰۹-StellaRosso 5,948,510
توتم-1205-StellaMarrone 5,948,510
توتم-۱۱۰۳-CosmosWhiteDiamante 9,656,690
توتم-۵۶۰۰-Nocte 8,557,970
توتم-۴۲۳۲-BiancoMurano 9,656,690
توتم-۴۲۱۸-SnowFlake 9,656,690
توتم-۹۹۰۹-مارکوئینا 13,502,210
توتم-۵۳۰۰-Perla 8,557,970
توتم-۶۱۰۶-StatuarioVenato-Inspiration 12,586,610
توتم-۴۲۳۶-DiamondMarfil 8,557,970
توتم-Black Galaxy-2209 9,656,690
توتم- ۶۱۲۴ 12,586,610
توتم-۶۱۱۶ - Bianco Venation Inspiration 12,586,610
توتم-6211-Dark Royal Botticino 12,586,610
توتم-۶۲۱۹-Botticino Classico 11,030,090
توتم-8297-Caramel Sand 8,557,970
توتم-۸۶۲۶-Desert Gold 5,948,510
توتم-6700-Green Galaxy 12,586,610
توتم-6226-Crema Venato 9,656,690
توتم-۶۲۲۵-Botticino-Classico 12,586,610
توتم-9910 13,502,210
توتم-۹۱۰۷ 13,502,210

 

کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۱۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر

عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
کاینداستون-Sanded Cream(glory) 128 7,680,000
کاینداستون-golden marquina 698 13,920,000
کاینداستون- eternal gray calacatta 741 12,480,000
کاینداستون-مشکی کهکشانی-۲۹۶-( Jacob Black ( Shimmer 8,000,000
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595 12,500,000
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595 12,500,000
کاینداستون-Super Grey(dream) 140 7,680,000
کاینداستون-Sanded Grey 148 7,680,000
کاینداستون-سفید آیینه دار-۳۱۲-Galaxy White 7,500,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514 12,170,000
کاینداستون-کرم آیینه دار-۳۲۳-Galaxy Cream 7,500,000
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-۵۸۳-Future 10,500,000
کاینداستون-Galaxy Grey 343 7,200,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار-541-Nobel 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار-541-Nobel 12,170,000
کاینداستون Beach White Coastal 216 7,200,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591 13,700,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591 13,700,000
کاینداستون-مشکی آیینه دار- Galaxy Black 392 8,000,000
کاینداستون-مشکی آیینه دار- Galaxy Black 392 8,000,000
کاینداستون- eternal white calacatta 711 12,480,000
کاینداستون-Sanded White(paris) 118 7,680,000
کاینداستون-Sanded Black(raven)198 7,680,000
کاینداستون-کرم رگه دار-۵۲۸-Phonix 10,500,000
کاینداستون- eternal cream calacatta 721 12,480,000
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-۶۱۸ 18,490,000
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-calcacateh 611 15,640,000
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-calacatte 611 12,480,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-۶۹۱ 15,640,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-۶۹۱ 15,640,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه دار- Royal 591 13,700,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه دار- Royal 591 13,700,000
کاینداستون-ممتاز-Eternal black calacatta-791 14,680,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso 12,670,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت-Marquina-691 15,640,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت-Marquina-691 15,640,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595 14,660,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595 14,660,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار- Alpaine 514 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار- Alpaine 514 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392 8,950,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392 8,950,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی ساده -super black 190. 11,500,000

 

اسیا سنگ مدرن برند کوارتز –آسیا سنگ مدرن
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۸۰سانتیمتر

 

برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر

عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر

عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه 8,100,000
برداستون-۲-۲۹-۲۰۱۳ مشکی ریز دانه 8,550,000
برداستون-۴-۱۰۱۳ طوسی درشت دانه 8,100,000
برداستون-۱-۱۰۱۵ آلبالویی درشت دانه 8,100,000
برداستون-3015 گلبهی درشت دانه 8,100,000
برداستون-8323 کرم درشت دانه 8,100,000
برداستون-۱-۱۱۱۸ سفید درشت دانه 8,100,000
برداستون-۱-۲۹-۲۰۱۳ مشکی درشت دانه آئینه دار 8,550,000
برداستون-۲-۱۰۱۵ آلبالویی ریز دانه 8,100,000
برداستون-3015 گلبهی ریز دانه 8,100,000
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه 8,100,000
برداستون-۹۶۲۶ سفید شیری ریز دانه 8,100,000
برداستون-۲-۱۳۶۵ قهوه ای پودری 8,550,000
برداستون-۱۳۴-۲۰۱۳ مشکی پودری 8,550,000
برداستون-3878 کرم پودری 8,550,000
برداستون-۲۸۷۸ سفید پودری 8,550,000
برداستون-۱-۱۱۶۶ طوسی پودری 9,450,000
برداستون-۱۰۰۹ سفید قهوه ای 9,450,000
برداستون-1008 سفید مشکی 9,450,000
برداستون-۵۵۳۵ کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد 8,550,000
برداستون-2012 کرم قهوه ای 9,450,000
برداستون-۶۹۳۹ مشکی قهوه ای 9,450,000
برداستون-۱۰۵۲ سفید با رگه های ریز طوسی 9,450,000
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید 15,750,000
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم 15,750,000
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی 17,100,000
برداستون-۲۵۷۸ کرم با رگه های ریز قهوه ای 9,450,000
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید 11,250,000
برداستون-سفید رگه‌دار-۱۰۰۶ 13,500,000
برداستون-مشکی رگه دار-۱۰۰۵ 12,150,000
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید 11,250,000
برداستون-1006سفید رگه دار 13,500,000

 

– قیمت به روز کوارتز بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های۱۲ و ۲۰ و ۳۰ و ۱۸ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کوارتز های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

 

لیست کامل قیمت کوارتز 

۲ نظر

  1. سعید شریعت

    سلام قیمتها به ریال یا تومان ، به نظرم بعضی رو به ریال و بعضی رو به تومان گذاشتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟