لیست کامل قیمت کوارتز

لیست کامل قیمت کوارتز

 

قیمت توتم کوارتز برند کوارتز – توتم
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۴۰سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-4100-PolarisWhite
توتم-4100-PolarisWhite
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-autumnbrown-2208
توتم-autumnbrown-2208
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-8226-macchiato
توتم-8226-macchiato
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6126-rollingstone
توتم-6126-rollingstone
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-1102-stellabianca-finegrain
توتم-1102-stellabianca-finegrain
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5903-Brown
توتم-5903-Brown
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-5323-darkPerla
توتم-5323-darkPerla
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-8240-oystershell
توتم-8240-oystershell
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-2300-StellaVison
توتم-2300-StellaVison
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-2203-StellaNero
توتم-2203-StellaNero
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-1204-StellaBeige
توتم-1204-StellaBeige
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1203-StellaBianca
توتم-1203-StellaBianca
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-3906-ZuluMask
توتم-3906-ZuluMask
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-3201-SpiritodiSahara
توتم-3201-SpiritodiSahara
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1201-StellaCelestis
توتم-1201-StellaCelestis
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5901-Marrone
توتم-5901-Marrone
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-4233-SilkyEbur
توتم-4233-SilkyEbur
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4219-WhiteZirconium
توتم-4219-WhiteZirconium
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4101-SpiceWhite
توتم-4101-SpiceWhite
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1109
توتم-1109
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-8118-alamo
توتم-8118-alamo
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-8224-jasperclay
توتم-8224-jasperclay
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6904-stardust
توتم-6904-stardust
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-1104-stellavison-finegrain
توتم-1104-stellavison-finegrain
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-2100-Stellacimarron
توتم-2100-Stellacimarron
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-1207-Stellaaurum
توتم-1207-Stellaaurum
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-8927-goldendiamond
توتم-8927-goldendiamond
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-5601-newnaro
توتم-5601-newnaro
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4800-Mango
توتم-4800-Mango
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4700-GreenLeave
توتم-4700-GreenLeave
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-1209-StellaRosso
توتم-1209-StellaRosso
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1205-StellaMarrone
توتم-1205-StellaMarrone
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-5600-Nocte
توتم-5600-Nocte
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-4232-BiancoMurano
توتم-4232-BiancoMurano
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-4218-SnowFlake
توتم-4218-SnowFlake
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-9909-مارکوئینا
توتم-9909-مارکوئینا
هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-5300-Perla
توتم-5300-Perla
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-9914
توتم-9914
هر ورق 16,749,700 تومان
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-4236-DiamondMarfil
توتم-4236-DiamondMarfil
هر ورق 9,424,900 تومان
توتم-Black
توتم-Black Galaxy-2209
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-
توتم- 6124
هر ورق 12,586,610 تومان
توتم-6116-
توتم-6116- Bianco Venation Inspiration
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6211-Dark
توتم-6211-Dark Royal Botticino
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6219-Botticino
توتم-6219-Botticino Classico
هر ورق 12,148,810 تومان
توتم-8297-Caramel
توتم-8297-Caramel Sand
هر ورق 9,424,900 تومان
بدون عکس
توتم-8626-Desert Gold
هر ورق 6,563,650 تومان
توتم-6700-Green
توتم-6700-Green Galaxy
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-6226-Crema
توتم-6226-Crema Venato
هر ورق 10,638,070 تومان
توتم-6225-Botticino-Classico
توتم-6225-Botticino-Classico
هر ورق 13,728,220 تومان
توتم-9910
توتم-9910
هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-9107
توتم-9107
هر ورق 14,918,500 تومان
توتم-9110
توتم-9110
هر ورق 16,749,700 تومان

 

کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۱۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
بدون عکس
کاینداستون-سفید رگه طلایی- 616-calacatta semi
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کرم
کاینداستون-ممتاز-کرم رگه دار-528-Phonix
هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-128-(
کاینداستون-128-( Sanded Cream ( Glory
هر ورق 9,120,000 تومان
بدون عکس
کاینداستون-golden marquina 698
هر ورق 13,920,000 تومان
کاینداستون-741-eternal
کاینداستون-741-eternal gray calacatta
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی کهکشانی-296-( Jacob Black ( Shimme
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595
هر ورق 13,440,000 تومان
کاینداستون-140-(
کاینداستون-140-( Super Grey ( Dream
هر ورق 10,080,000 تومان
کاینداستون-148-Sanded
کاینداستون-148-Sanded Grey
هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-سفید
کاینداستون-سفید آیینه دار-312-Galaxy White
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-سفید
کاینداستون-سفید رگه دار-514-Alpaine
هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-کرم
کاینداستون-کرم آیینه دار-323-Galaxy Cream
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-قهوه
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-583-Future
هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-343-Galaxy
کاینداستون-343-Galaxy Grey
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-طوسی
کاینداستون-طوسی رگه دار-541-Nobel
هر ورق 12,000,000 تومان
کاینداستون-216-(
کاینداستون-216-( Beach White ( Coastal
هر ورق 8,640,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه دار-591-Royal
هر ورق 12,480,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی آیینه دار-392-Galaxy Black
هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-711-eternal
کاینداستون-711-eternal white calacatta
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-118-(
کاینداستون-118-( Sanded White ( paris
هر ورق 9,120,000 تومان
کاینداستون-198-(
کاینداستون-198-( Sanded Black ( Raven
هر ورق 9,600,000 تومان
کاینداستون-کرم
کاینداستون-کرم رگه دار-528-Phonix
هر ورق 12,000,000 تومان
بدون عکس
کاینداستون-721-eternal cream calacatta
هر ورق 15,360,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-618
هر ورق 18,490,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-611
هر ورق 16,900,000 تومان
کاینداستون
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-calacatte 611
هر ورق 12,480,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه درشت-Marquina-691
هر ورق 16,320,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591
هر ورق 13,750,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-Eternal
کاینداستون-ممتاز-Eternal black calacatta-791
هر ورق 16,900,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso
هر ورق 13,730,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-691
هر ورق 18,490,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595
هر ورق 14,790,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514
هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-طوسی
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel
هر ورق 13,200,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392
هر ورق 9,500,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی ساده-190-( Super Black ( Jet Black
هر ورق 12,480,000 تومان

 

اسیا سنگ مدرن برند کوارتز –آسیا سنگ مدرن
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۸۰سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-03
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-26
هر ورق 298,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-05
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1042
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1001
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1010
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1006
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-11
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1033
هر ورق 298,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-2018
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1035
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1017
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1037
هر ورق 298,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1046
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1060
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1045
هر ورق 243,000 تومان
آسیا
آسیا سنگ مدرن-ASM-1062
هر ورق 243,000 تومان

 

برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
برداستون-1-1365
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-29-2013
برداستون-2-29-2013 مشکی ریز دانه
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-4-1013
برداستون-4-1013 طوسی درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-1015
برداستون-1-1015 آلبالویی درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-3015
برداستون-1-3015 گلبهی درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-8323
برداستون-8323 کرم درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-1118
برداستون-1-1118 سفید درشت دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-29-2013
برداستون-1-29-2013 مشکی درشت دانه آئینه دار
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2-1015
برداستون-2-1015 آلبالویی ریز دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-1-3015
برداستون-1-3015 گلبهی ریز دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-1118
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-9626-سفید
برداستون-9626-سفید شیری ریز دانه
هر ورق 8,550,000 تومان
برداستون-2-1365
برداستون-2-1365 قهوه ای پودری
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-134-2013
برداستون-134-2013 مشکی پودری
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-3878
برداستون-3878 کرم پودری
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2878
برداستون-2878 سفید پودری
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-1-1166
برداستون-1-1166 طوسی پودری
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1009
برداستون-1009 سفید قهوه ای
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1008
برداستون-1008 سفید مشکی
هر ورق 9,900,000 تومان
بدون عکس
برداستون-5535 کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد
هر ورق 9,000,000 تومان
برداستون-2012
برداستون-2012 کرم قهوه ای
هر ورق 9,900,000 تومان
بدون عکس
برداستون-6939 مشکی قهوه ای
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1052
برداستون-1052 سفید با رگه های ریز طوسی
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1002
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید
هر ورق 15,750,000 تومان
برداستون-1003
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم
هر ورق 15,750,000 تومان
برداستون-1004
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی
هر ورق 17,100,000 تومان
برداستون-2578
برداستون-2578 کرم با رگه های ریز قهوه ای
هر ورق 9,900,000 تومان
برداستون-1279
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید
هر ورق 11,250,000 تومان
برداستون-1006سفید
برداستون-1006سفید رگه دار
هر ورق 17,100,000 تومان
برداستون-مشکی
برداستون-مشکی رگه دار-۱۰۰۵
هر ورق 12,150,000 تومان
بدون عکس
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید
هر ورق 11,250,000 تومان

 

سایلستون برند کوارتز – سایلستون
تولید کشور اسپانیا
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه ۱۸۳ سانتیمتر
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان
سایلستون-Amazon
سایلستون-Amazon
هر ورق 27,500,000 تومان
سایلستون-zynite
سایلستون-zynite
هر ورق 34,900,000 تومان
سایلستون-vortium
سایلستون-vortium
هر ورق 36,700,000 تومان
سایلستون-arctic
سایلستون-arctic
هر ورق 37,800,000 تومان
سایلستون-iron
سایلستون-iron bark
هر ورق 26,300,000 تومان
سایلستون-blanco
سایلستون-blanco capri
هر ورق 24,200,000 تومان

 

– قیمت به روز کوارتز بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های۱۲ و ۲۰ و ۳۰ و ۱۸ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کوارتز های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

 

لیست کامل قیمت کوارتز 

۲ نظر

  1. سعید شریعت

    سلام قیمتها به ریال یا تومان ، به نظرم بعضی رو به ریال و بعضی رو به تومان گذاشتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت