معرفی تیسان

معرفی تیسان

پایه های اولیه شرکت تیسان چوب ایرانیان در سال ١٣٨٨ بنا شده است. این شرکت در ابتدا با افتتاح خط تولید (ام دی اف) و (نئوپان ملامینه) در کارخانه ای واقع درجاده خاوران تهران شروع به فعالیت و تولید این محصول نمود.

صنعت چوب دوره های مختلفی از تحول را پشت سر گذاشته است. شرکت تیسان چوب ایرانیان با رعایت تمامی اصول و ضوابط تولید، مفتخر است با تولید ٢۵٠٠ ورق در روز در سایز۸۳/۱*۶۶/۳ و تولید نمونه های برفی ، برجسته و براق، نسل جدیدی از محصولات رابه بازار عرضه نموده و بخشی از زنجیره مورد نیاز صنعت چوب و مصارف عمومی کشور را تکمیل و وارد بازار مصرف کند.

ام دی اف تیسان جزو ام دی اف های موجود در بازار ایران می باشد که در داخل کشورمان ایران تولید می شود . ام دی اف تیسان نیز جزو برند هایی است که با مغز ام دی اف تولید شده توسط خود تیسان تولید می شود . و همین امر باعث شده است که ام دی اف تیسان جزو ام دی اف های ارزان و خوش فروش ایرانی می باشد . ام دی اف تیسان نسبت سایر رقبای خود قیمت ارزانتری دارد . و اینکه ام دی اف تیسان توسط ایرانی دکور هم از طریق کارخانه به صورت پالت و تریلی و هم به صورت تک ورق از دپوی خود ایرانی دکور به فروش می رسد .

tisan

متریال کورین
برند تیسان T.S.I
عنوان سری تیسان T.S.I
کشور ایران
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

تیسان-052TB
تیسان-052TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-۸۱۰TP
تیسان-۸۱۰TP قیمت شرکتی هر شیت خام : 45,600,000ریال
تیسان-812TP
تیسان-812TP قیمت شرکتی هر شیت خام : 45,600,000ریال
تیسان-053TB
تیسان-053TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-814TP
تیسان-814TP قیمت شرکتی هر شیت خام : 45,600,000ریال
تیسان-056TB
تیسان-056TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-011TB
تیسان-011TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-015TB
تیسان-015TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-042TB
تیسان-042TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-095TB
تیسان-095TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-۴۱۰TS
تیسان-۴۱۰TS قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-TS420
تیسان-TS420 قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-TS421
تیسان-TS421 قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-۴۲۳TS
تیسان-۴۲۳TS قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-۴۳۰TS
تیسان-۴۳۰TS قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-۴۴۰TS
تیسان-۴۴۰TS قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-TS670
تیسان-TS670 قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-063TB
تیسان-063TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-840TP
تیسان-840TP قیمت شرکتی هر شیت خام : 45,600,000ریال
تیسان-612TA
تیسان-612TA قیمت شرکتی هر شیت خام : 43,000,000ریال
تیسان-640TA
تیسان-640TA قیمت شرکتی هر شیت خام : 43,000,000ریال
تیسان-595TM
تیسان-595TM قیمت شرکتی هر شیت خام : 47,500,000ریال
تیسان-558TM
تیسان-558TM قیمت شرکتی هر شیت خام : 47,500,000ریال
تیسان-023TB
تیسان-023TB قیمت شرکتی هر شیت خام : 41,000,000ریال
تیسان-۱۱۲TT
تیسان-۱۱۲TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۰۰TT
تیسان-۱۰۰TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۱۳TT
تیسان-۱۱۳TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۱۴TT
تیسان-۱۱۴TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۱۵TT
تیسان-۱۱۵TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-201TG
تیسان-201TG قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۴۲TT
تیسان-۱۴۲TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۲۴TT
تیسان-۱۲۴TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۴۷TT
تیسان-۱۴۷TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۵۸TT
تیسان-۱۵۸TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۱۳۷TT
تیسان-۱۳۷TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-193TA
تیسان-193TA قیمت شرکتی هر شیت خام : 43,000,000ریال
تیسان-۱۴۸TT
تیسان-۱۴۸TT قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-۸۷۰TP
تیسان-۸۷۰TP قیمت شرکتی هر شیت خام : 45,600,000ریال
تیسان-۲۰۲TG
تیسان-۲۰۲TG قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-203TG
تیسان-203TG قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-204TG
تیسان-204TG قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تیسان-851TP
تیسان-851TP قیمت شرکتی هر شیت خام : 45,600,000ریال
تیسان-310TP
تیسان-310TP قیمت شرکتی هر شیت خام : 45,600,000ریال
تیسان-۶۲۰TA
تیسان-۶۲۰TA قیمت شرکتی هر شیت خام : 43,000,000ریال
تصویر سمپل نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
تیسان-052TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-۸۱۰TP 4,560,000 1,873,743
تیسان-812TP 4,560,000 1,873,743
تیسان-053TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-814TP 4,560,000 1,873,743
تیسان-056TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-011TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-015TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-042TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-095TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-۴۱۰TS 4,100,000 1,745,251
تیسان-TS420 4,100,000 1,745,251
تیسان-TS421 4,100,000 1,745,251
تیسان-۴۲۳TS 4,100,000 1,745,251
تیسان-۴۳۰TS 4,100,000 1,745,251
تیسان-۴۴۰TS 4,100,000 1,745,251
تیسان-TS670 4,100,000 1,745,251
تیسان-063TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-840TP 4,560,000 1,873,743
تیسان-612TA 4,300,000 1,801,117
تیسان-640TA 4,300,000 1,801,117
تیسان-595TM 4,750,000 1,926,815
تیسان-558TM 4,750,000 1,926,815
تیسان-023TB 4,100,000 1,745,251
تیسان-۱۱۲TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۰۰TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۱۳TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۱۴TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۱۵TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-201TG 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۴۲TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۲۴TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۴۷TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۵۸TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۱۳۷TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-193TA 4,300,000 1,801,117
تیسان-۱۴۸TT 5,450,000 2,122,346
تیسان-۸۷۰TP 4,560,000 1,873,743
تیسان-۲۰۲TG 5,450,000 2,122,346
تیسان-203TG 5,450,000 2,122,346
تیسان-204TG 5,450,000 2,122,346
تیسان-851TP 4,560,000 1,873,743
تیسان-310TP 4,560,000 1,873,743
تیسان-۶۲۰TA 4,300,000 1,801,117

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟