نحوه انواع سنباده و پولیش زنی کورین

سنباده زنی ، پولیش کاری و سیقل کاری کورین – نیمه براق

سنباده زنی ، پولیش کاری و سیقل کاری کورین – مات

سنباده زنی ، پولیش کاری و سیقل کاری کورین – براق

آموزش ساب و پرداخت کورین را بطور کامل تر می توانید از اینجا ملاحظه کنید

 

شاید این مطلب هم برای جالب باشد