نحوه ساخت روشویی کورین

نحوه ساخت روشویی کورین

 

انواع سینک کورین و گرانیتی را می تونید از اینجا ببینید