نحوه ساخت ستون کورین

نحوه ساخت ستون کورین

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟