نحوه پوشش دادن درز در اتصال دو صفحه کورین کنار هم

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟