نمونه و سمپل سنگ تکسانیت گلستون

متریال کورین
برند تکسانیت
عنوان سری گلستون
کشور ایران
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 0۲۱۶۶۹۰۸۶۰۰

گلستون-۴۱۰
گلستون-۴۱۰ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون
گلستون ۶۱۲ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۳۱۰
گلستون-۳۱۰ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۴۳۰
گلستون-۴۳۰ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۰۳۲
گلستون-۰۳۲ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۲۴۰
گلستون-۲۴۰ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۱۲۴
گلستون-۱۲۴ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۱۲۸
گلستون-۱۲۸ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۴۴۰
گلستون-۴۴۰ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون
گلستون ۸۴۰ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۱۱۲
گلستون-۱۱۲ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۴۲۱
گلستون-۴۲۱ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۱۵۱
گلستون-۱۵۱ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون-۱۱۵
گلستون-۱۱۵ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون
گلستون ۱۵۵ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال
گلستون
گلستون ۵۱۰ قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟