نمونه و سمپل سنگ استارون Quarry

متریال کورین
برند استارون-لوته-سامسونگ
عنوان سری Quarry-2
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

دارای خرید چسب الزامی

استارون-EarthenBark-Ql257
استارون-EarthenBark-Ql257 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Earthenstratum-Ql287
استارون-Earthenstratum-Ql287 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Mesa-QM242
استارون-Mesa-QM242 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Esker-QE240
استارون-Esker-QE240 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-MosaicBlankBean-QB299
استارون-MosaicBlankBean-QB299 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-MosaicDalmatian-QD212
استارون-MosaicDalmatian-QD212 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-MosaicNimbus-QN287
استارون-MosaicNimbus-QN287 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Bluff-QB244
استارون-Bluff-QB244 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Stoneware-BS500
استارون-Stoneware-BS500 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-BrecciaRiogrande-QR790
استارون-BrecciaRiogrande-QR790 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Palisade-QP245
استارون-Palisade-QP245 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Rocksalt-TR305
استارون-Rocksalt-TR305 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Minette-QM289
استارون-Minette-QM289 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Starred-QS287
استارون-Starred-QS287 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Oyster-TO310
استارون-Oyster-TO310 قیمت شرکتی هر شیت خام : 228,500,000ریال
استارون-Ridge
استارون-Ridge QR278 قیمت شرکتی هر شیت خام : 138,000,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *