نمونه و سمپل سنگ استارون Quarry

متریال کورین
برند استارون-لوته-سامسونگ
عنوان سری Quarry-2
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

دارای خرید چسب الزامی

استارون-EarthenBark-Ql257 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-EarthenBark-Ql257 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Earthenstratum-Ql287 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Earthenstratum-Ql287 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Mesa-QM242 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Mesa-QM242 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Esker-QE240 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Esker-QE240 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-MosaicBlankBean-QB299 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-MosaicBlankBean-QB299 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-MosaicDalmatian-QD212 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-MosaicDalmatian-QD212 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-MosaicNimbus-QN287 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-MosaicNimbus-QN287 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Bluff-QB244 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Bluff-QB244 قیمت شرکتی : 1ریال
مشاهده جزئیات – بدون تصویر
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Stoneware-BS500 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-BrecciaRiogrande-QR790 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-BrecciaRiogrande-QR790 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Palisade-QP245 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Palisade-QP245 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Rocksalt-TR305 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Rocksalt-TR305 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Minette-QM289 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Minette-QM289 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Starred-QS287 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Starred-QS287 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Oyster-TO310 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Oyster-TO310 قیمت شرکتی : 97,990,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟