نمونه و سمپل سنگ استارون Solid

متریال کورین
برند استارون-لوته-سامسونگ
عنوان سری Solid-0
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

دارای خرید چسب الزامی

استارون-Californiapoppy-SC052 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Californiapoppy-SC052 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Celadon-SC010 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Celadon-SC010 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Coolmint-SC063 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Coolmint-SC063 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-DasslingWhite-SD001 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-DasslingWhite-SD001 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-QuasarWhite-SQ019 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-QuasarWhite-SQ019 قیمت شرکتی : 62,450,000ریال
استارون-Sunflower-SS042 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Sunflower-SS042 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Univers-SU053 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Univers-SU053 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Bright-White-BW010 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Bright-White-BW010 قیمت شرکتی : 62,450,000ریال
استارون-Ivory-SI040 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Ivory-SI040 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Pearl-SP011 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Pearl-SP011 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Quasar-White گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Quasar-White قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Bliss-SB022 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Bliss-SB022 قیمت شرکتی : 62,450,000ریال
استارون-Iris-SI056 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Iris-SI056 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Placid-SP06 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Placid-SP06 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Powder-Blue-SP063 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Powder-Blue-SP063 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Steel-ST023 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Steel-ST023 قیمت شرکتی : 62,450,000ریال
استارون-Univers گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Univers قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Dazzling-White گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Dazzling-White قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Fog-SF020 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Fog-SF020 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Natural-SV041 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Natural-SV041 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Pure-white-SP016 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Pure-white-SP016 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Tusk-ST015 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Tusk-ST015 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Eggplant-SV037 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Eggplant-SV037 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-CaliforniaPoppy گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-CaliforniaPoppy قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Mist-SM022 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Mist-SM022 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Onyx-ON095 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Onyx-ON095 قیمت شرکتی : 62,450,000ریال
استارون-Sunflower گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Sunflower قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Serene-SS023 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Serene-SS023 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-BlondeSB043 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-BlondeSB043 قیمت شرکتی : 1ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟