نمونه و سمپل سنگ استارون Tempest

متریال کورین
برند استارون-لوته-سامسونگ
عنوان سری Tempest-1
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

دارای خرید چسب الزامی

استارون-Blaze-FB147
استارون-Blaze-FB147 قیمت شرکتی هر شیت خام : 157,500,000ریال
استارون-
استارون- Dazzle-FD191 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Pinnacle-FP112 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Meteor-FM111 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-Shimmer--FR148
استارون-Shimmer–FR148 قیمت شرکتی هر شیت خام : 157,500,000ریال
استارون-
استارون- Andromed-FA198 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Bronzestar-FB154 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Caraway-FC155 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Caviar-FC188 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Cinamon-FC153 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Confection-FC116 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Copperplate-FC156 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Glimmer-FG144 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Horizon-FH114 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Lgneous-Fl187 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Milestone-FM185 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Sonoma-FS143 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Spice-FS137 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Supernova-FS192 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Twilight-FT113 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Prairie-FP142 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Whippoorwill-FW145 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Shallot-FS157 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Shell-FS115 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Adamantine-FA159 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Caviar-FC18 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Genesis-FG174 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Paprika-FP136 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Polar-FP111 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Spearmint-FS164 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Tempest-Silvercloud-FS122 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Coffee-Bean-FC158 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Gold-Leaf-FG196 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-Peak-FP100
استارون-Peak-FP100 قیمت شرکتی هر شیت خام : 157,500,000ریال
استارون-
استارون- Rattan-FR124 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Starfire-FS198 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال
استارون-
استارون- Zenith-FZ184 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟