نمونه و سمپل سنگ استارون Tempest

متریال کورین
برند استارون-لوته-سامسونگ
عنوان سری Tempest-1
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

دارای خرید چسب الزامی

استارون-Blaze-FB147 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Blaze-FB147 قیمت شرکتی : 139,640,000ریال
استارون-Dazzle-FD191 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Dazzle-FD191 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Pinnacle-FP112 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Pinnacle-FP112 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Meteor-FM111 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Meteor-FM111 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Shimmer--FR148 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Shimmer–FR148 قیمت شرکتی : 139,640,000ریال
استارون-Andromed-FA198 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Andromed-FA198 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Bronzestar-FB154 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Bronzestar-FB154 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Caraway-FC155 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Caraway-FC155 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Caviar-FC188 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Caviar-FC188 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Cinamon-FC153 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Cinamon-FC153 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Confection-FC116 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Confection-FC116 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Copperplate-FC156 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Copperplate-FC156 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Glimmer-FG144 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Glimmer-FG144 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Horizon-FH114 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Horizon-FH114 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Lgneous-Fl187 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Lgneous-Fl187 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Milestone-FM185 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Milestone-FM185 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Sonoma-FS143 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Sonoma-FS143 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Spice-FS137 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Spice-FS137 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Supernova-FS192 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Supernova-FS192 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Twilight-FT113 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Twilight-FT113 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Prairie-FP142 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Prairie-FP142 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Whippoorwill-FW145 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Whippoorwill-FW145 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Shallot-FS157 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Shallot-FS157 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Shell-FS115 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Shell-FS115 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Adamantine-FA159 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Adamantine-FA159 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Caviar-FC18 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Caviar-FC18 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Genesis-FG174 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Genesis-FG174 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Paprika-FP136 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Paprika-FP136 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Polar-FP111 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Polar-FP111 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Spearmint-FS164 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Spearmint-FS164 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Tempest-Silvercloud-FS122 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Coffee-Bean-FC158 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Coffee-Bean-FC158 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Gold-Leaf-FG196 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Gold-Leaf-FG196 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Peak-FP100 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Peak-FP100 قیمت شرکتی : 139,640,000ریال
استارون-Rattan-FR124 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Rattan-FR124 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Starfire-FS198 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Starfire-FS198 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Zenith-FZ184 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Zenith-FZ184 قیمت شرکتی : 1ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟