نمونه و سمپل سنگ استارون Tempest

متریال کورین
برند استارون-لوته-سامسونگ
عنوان سری Tempest-1
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

دارای خرید چسب الزامی

استارون-Blaze-FB147
استارون-Blaze-FB147 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Dazzle-FD191
استارون-Dazzle-FD191 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Pinnacle-FP112
استارون-Pinnacle-FP112 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Meteor-FM111
استارون-Meteor-FM111 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Shimmer--FR148
استارون-Shimmer–FR148 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Andromed-FA198
استارون-Andromed-FA198 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Bronzestar-FB154
استارون-Bronzestar-FB154 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Caraway-FC155
استارون-Caraway-FC155 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Caviar-FC188
استارون-Caviar-FC188 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Cinamon-FC153
استارون-Cinamon-FC153 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Confection-FC116
استارون-Confection-FC116 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Copperplate-FC156
استارون-Copperplate-FC156 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Glimmer-FG144
استارون-Glimmer-FG144 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Horizon-FH114
استارون-Horizon-FH114 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Lgneous-Fl187
استارون-Lgneous-Fl187 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Milestone-FM185
استارون-Milestone-FM185 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Sonoma-FS143
استارون-Sonoma-FS143 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Spice-FS137
استارون-Spice-FS137 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Supernova-FS192
استارون-Supernova-FS192 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Twilight-FT113
استارون-Twilight-FT113 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Prairie-FP142
استارون-Prairie-FP142 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Whippoorwill-FW145
استارون-Whippoorwill-FW145 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Shallot-FS157
استارون-Shallot-FS157 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Shell-FS115
استارون-Shell-FS115 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Adamantine-FA159
استارون-Adamantine-FA159 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Genesis-FG174
استارون-Genesis-FG174 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Paprika-FP136
استارون-Paprika-FP136 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Polar-FP111
استارون-Polar-FP111 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Spearmint-FS164
استارون-Spearmint-FS164 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Coffee-Bean-FC158
استارون-Coffee-Bean-FC158 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Gold-Leaf-FG196
استارون-Gold-Leaf-FG196 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Peak-FP100
استارون-Peak-FP100 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Rattan-FR124
استارون-Rattan-FR124 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Starfire-FS198
استارون-Starfire-FS198 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال
استارون-Zenith-FZ184
استارون-Zenith-FZ184 قیمت شرکتی هر شیت خام : 325,000,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *