نمونه و سمپل سنگ تکسانیت کد ۱

متریال کورین
برند تکسانیت
عنوان سری Sahand-1
کشور ایران
طول صفحات سانتیمتر
عرض صفحات سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
وزن تقریبی کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

تکسانیت-11030
تکسانیت-11030 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11032
تکسانیت-11032 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11033
تکسانیت-11033 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11036
تکسانیت-11036 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11037
تکسانیت-11037 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11040
تکسانیت-11040 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11410
تکسانیت-11410 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11421
تکسانیت-11421 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11423
تکسانیت-11423 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11002
تکسانیت-11002 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11004
تکسانیت-11004 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11012
تکسانیت-11012 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11018
تکسانیت-11018 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11021
تکسانیت-11021 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11025
تکسانیت-11025 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11027
تکسانیت-11027 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11430
تکسانیت-11430 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11440
تکسانیت-11440 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11452
تکسانیت-11452 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-12421
تکسانیت-12421 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال
تکسانیت-11001
تکسانیت-11001 قیمت شرکتی هر شیت خام : 89,000,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *