نمونه و سمپل سنگ تکسانیت کد ۱

متریال کورین
برند تکسانیت
عنوان سری Sahand-1
کشور ایران
طول صفحات سانتیمتر
عرض صفحات سانتیمتر
ضخامت سانتیمتر
وزن تقریبی کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

تکسانیت
تکسانیت Sahand 11030 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11032 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11033 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11036 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11037 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11040 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11410 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11421 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11423 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11002 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11004 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11012 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11018 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11021 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11025 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11027 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11430 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11440 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11452 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 12421 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Sahand 11001 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,100,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟