نمونه و سمپل سنگ تکسانیت کد ۳

متریال کورین
برند تکسانیت
عنوان سری Parou-3
کشور ایران
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

تکسانیت-33044
تکسانیت-33044 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33137
تکسانیت-33137 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33033
تکسانیت-33033 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33002
تکسانیت-33002 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33301
تکسانیت-33301 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33612
تکسانیت-33612 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33003
تکسانیت-33003 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33045
تکسانیت-33045 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33170
تکسانیت-33170 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33474
تکسانیت-33474 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33810
تکسانیت-33810 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33840
تکسانیت-33840 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-35152
تکسانیت-35152 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-35420
تکسانیت-35420 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33017
تکسانیت-33017 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33005
تکسانیت-33005 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33001
تکسانیت-33001 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33041
تکسانیت-33041 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33111
تکسانیت-33111 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33171
تکسانیت-33171 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33523
تکسانیت-33523 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33820
تکسانیت-33820 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33850
تکسانیت-33850 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال
تکسانیت-33031
تکسانیت-33031 قیمت شرکتی هر شیت خام : 96,000,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *