نمونه و سمپل سنگ تکسانیت کد ۳

متریال کورین
برند تکسانیت
عنوان سری Parou-3
کشور ایران
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

تکسانیت
تکسانیت Parou 33044 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33137 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33033 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33002 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33301 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33612 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33003 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33045 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33170 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33474 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33810 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33840 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33152 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 35420 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33017 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33005 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33001 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33041 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33111 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33171 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33523 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33820 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33850 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال
تکسانیت
تکسانیت Parou 33031 قیمت شرکتی هر شیت خام : 54,500,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟