نمونه و سمپل سنگ هانکس G5

متریال کورین
برند هانکس
عنوان سری G5
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

هانکس-MONTES-NA-06 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-MONTES-NA-06 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-OSLOWHITE-B-012 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-OSLOWHITE-B-012 قیمت شرکتی : 123,000,000ریال
هانکس-BOSQUE-B-013 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-BOSQUE-B-013 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-CHOCOLATE-B-013 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-CHOCOLATE-B-013 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-WILDEFORE-B-039 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-WILDEFORE-B-039 قیمت شرکتی : 123,000,000ریال
هانکس-COPPERBLACK-B-040 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-COPPERBLACK-B-040 قیمت شرکتی : 123,000,000ریال
هانکس-MARELINHO-ST-102 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-MARELINHO-ST-102 قیمت شرکتی : 123,000,000ریال
هانکس-NUBLADO-ST-103 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-NUBLADO-ST-103 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-ARDOSIA-ST-104 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-ARDOSIA-ST-104 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-MORENO-ST-105 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-MORENO-ST-105 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-GRENICIO-ST-106 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-GRENICIO-ST-106 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-MACASSAR-BL-209 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-MACASSAR-BL-209 قیمت شرکتی : 123,000,000ریال
هانکس-FLORIDABEACH-B-032 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-FLORIDABEACH-B-032 قیمت شرکتی : 123,000,000ریال
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-ST206 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-ST206 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-B035 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-B035 قیمت شرکتی : 84,000,000ریال
هانکس-BL003 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-BL003 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-BL201 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-BL201 قیمت شرکتی : 1ریال
هانکس-ST203 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران هانکس-ST203 قیمت شرکتی : 1ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟