لیست موجودی انبار گروه سنگ مصنوعی ایران

 

برای استعلام ورق هایی که در لیست نیستند با دفتر تماس حاصل نمائید.
02166908600

+15 به مفهوم تعداد بیشتر از یک پالت در انبار موجود می باشد.

گزارش ارائه شده با تاخیر یک روزه از انبار نمایش داده می شود. ممکن است تغییرات روز جاری انبار لحاظ نشده است. لطفاً بنا بر احتیاط با دفتر برای استعلام قطعی تماس بگیرید. (اما اصولاً +15 ها موجود هستند و مشکلی هم نیست-محض احتیاط تماس حاصل نمائید).

برای مشاهده کامل تر اطلاعات گوشی را بصورت کج در دست خود بگیرید.

 

موجودی کورین ایرانی نیکا

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
Caramel-caramel 3 3,200,000
Tempset Rattan-FR-124 3 5,350,000 207*76
Tempest shimmer-FR-148 2 5,350,000 183*76__167*76
Tempest Blaze-FB-147 13 5,350,000 182*76
Tempest Gold Leaf-FG-196 15 5,350,000 201*76
Tempest Coffee Bean-FC-158 13 5,350,000
Tempest Pinnacle-FP-112 12 5,350,000 247*76__134*76__178*76
Metallic Galaxy-MC-595 21 4,600,000 128*76__183*76
Metallic Casmos-MC-596 27 4,600,000 207*76__183*76
Metallic Yukan-EY-510 6 4,600,000 183*76__217*76
Galaxy-C-811 22 4,600,000 126*76__113*76
Talus Oyster-TO-310 2 4,700,000 152*76__167*76
PebbleEbony-PE-814 12 4,600,000 117*76
Pebble Lagoon-PL-814 6 4,600,000 183*76
PebbleGold-PG-840 13 4,600,000 127*76
Swany-G-193 19 4,200,000 185*76__167*76__118*76__128*76__102*76
Aspen Brown-AB-632 15 4,200,000 183*76
Aspen Snow-AS-610 1 4,200,000
Aspen Glacier-AG-612 13 4,200,000 168*76__183*76__117*76__101*76__187*76
Tabasco-A-808 4 4,050,000
Sanded Sahara-SS-440 1 4,050,000 217*76__218*76__77*76__76*75
Sanded Cream-SM-421 20 4,050,000 321*76__247*76__106*76
Sanded Icicle-SI-414 6 4,050,000 183*76
Onyx- ON-095 13 4,050,000
Steel-ST-023 14 4,050,000 167*76__183*76
Bright White-BW-010 1 4,050,000 117*76
Bliss- SB-022 6 4,050,000 183*76
Sanded Onyx-SO-423 14 4,050,000 187*76__217*76 __(هم بچ 116*76__167*76)

 

موجودی کورین ایرانی اورانوس

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
-GR175 20 4,090,000
Sanded Cream-GR-175 24 4,090,000 101*76
Sanded Sahara-GR-178 39 4,090,000
Bright White-S-102 33 4,090,000 118*76__120*76
Aretle Granite-GR-239 24 4,250,000
Iceberg-Gr160 3 4,900,000
Diamantina-GR150 20 4,900,000
Dusk-GR152 20 4,900,000
Platinum-GR155 20 4,900,000
Festibal-GR163 3 4,900,000
Spruce-GR170 3 4,900,000
Danube-GR171 3 4,900,000
Sanded Cream-GR175 20 4,900,000
Gray stone-Gr176 20 4,900,000
Sanded Sahara-GR178 20 4,900,000
Chilia-GR235 3 4,250,000
Mediteranean-GR236 3 4,250,000
Atlantis-GR238 20 4,250,000
Arctic Granite-GR239 20 4,250,000
Arctict Black-GR240 20 4,250,000
lio-GR242 20 4,250,000
Darjeeling-GR291 20 4,250,000
CINEMON-GR280 20 4,250,000
Rain Forest-GR303 3 4,650,000
Moka Granit-GR304 20 4,650,000
Oyster-GR305 20 4,650,000
Merapi-GR307 3 4,650,000
Ana bar-GR321 20 4,650,000
Rattan-GR400 20 5,390,000
Pinnacle-GR401 20 5,390,000
Coffee bean-GR402 20 5,390,000
Gold leaf-GR403 20 5,390,000
Jupiter-GR405 20 5,390,000
Otra-GR410 20 5,390,000
Quary-GR407 20 5,390,000
Genesis-GR408 20 5,390,000
Shimer-GR414 20 5,390,000
Shell-GR420 20 5,390,000
Swany-MT501 20 4,750,000
Metallic night (bighorn)-MT502 3 4,750,000
Metallic white-MT503 3 4,750,000
White-S102 20 4,090,000
Fog-S105 20 4,090,000
Cream-S201 20 4,090,000

 

موجودی کورین هنکس

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
-D047 20 6,420,000
Chocolate-B035 25 8,400,000
L-Mocha-T-222 5 6,420,000
Lutdesert-D046 20 6,420,000
Silver White-D024 20 6,420,000
Black Beat-D028 20 6,420,000
-T225 20 7,100,000
-T224 20 7,100,000
Night gleam-P005 20 6,420,000
Arcticpure-T021 20 6,420,000

 

موجودی کورین هایمکس

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
ArcticGranite-G034 20 6,420,000
Fiery Red-S025 20 7,200,000
Tambora-VE01 20 11,800,000
Siurius-T022 20 13,200,000
Capela-T025 20 13,200,000
Mars-T016 20 13,200,000
Bari-M304 20 13,200,000
Terni-M201 20 13,200,000
Persian Cream-G259 20 6,420,000
Persian Sand-G260 20 6,420,000
Natural Quartz-G019 20 6,420,000
Peluto-T013 20 12,300,000

 

موجودی کورین استارون

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
Aspen Glacier-AG612 20 6,240,000
Aspen Glacier-AG612 20 7,722,000
Sanded Vermillion-SV430 20 6,245,000
Sanded Sahara-SS440 20 6,245,000
Pebble Gold-PG840 20 8,775,000
Quarry Oyster-TO310 20 9,799,000
Sanded Brich-SB412 20 6,245,000
Sanded Cream-SM421 20 6,245,000
Sanded Grey-SG420 20 6,245,000
Sanded Icicle-SI411 20 6,245,000
Sanded Onyx-SO423 20 6,245,000
Solid Bliss-SB022 20 6,245,000
Solid Bright White-BW010 20 6,245,000
Solid Onyx-ON095 20 6,245,000
Solid Quasar White-SQ019 20 6,245,000
Solid Steel-ST023 20 6,245,000
Tempest Blaze-FB147 20 13,964,000
Tempest Peak-FP100 20 13,964,000
Tempest Shimmer-FR148 20 13,964,000

 

موجودی کورین کره ای استونیا

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
Sand Acre (Sanded Sahara)-S-105 36 6,200,000 225*76
Peal White (Mettalic Yukan)-P-101 8 7,800,000
General White (Bright White)-A-102 14 6,200,000
Sand Cream (Sanded Cream)-S-130 40 6,200,000 168*76
Moon River (Aspen Glacier)-M-105 81 6,500,000 183*76__268*76

 

موجودی کوارتز توتم

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
6225-1/2 2 8,199,198
6300-1/2 5 8,199,198
6909-1/2 10 8,199,198
6126-2/1 2 7,789,238
6106-2/4 1 6,559,358 جهت سفارش تماس بگیرید
1104-1/3 10 6,240,638
2208-1/3 2 5,791,994
2203-2/1 1 5,614,688 بدون تخفیف
5300-2/1 3 5,614,688
6808-1/3 2 8,035,214
6909-1/3 1 8,035,214 بدون تخفیف
1103-1/3 1 6,240,638
4233-2/2 4 5,412,798 اسلب ها در سایز های متفاوت میباشد قبل از سفارش تماس بگیرید
2209-1/3 1 6,240,638 بدون تخفیف
4219-1/3 1 5,791,994
2209-1/2 4 6,367,998
1203-1/2 6 5,910,198
8927-1/2 5 5,910,198 بدون تخفیف

 

موجودی کوارتز کایند استون

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
سفید رگه طلایی-516 15 7,200,000
کرم دانه ریز-128 33 4,800,000
کرم رگه دار فونیکس/98-528/98 22 7,200,000
طوسی دانه ریز-148 12 4,800,000 316*80
سفید دانه ریز -118 10 5,280,000
طوسی گلکسی-343 6 5,280,000
طوسی ساده-140 48 5,760,000
مشکی کهکشانی(شیمر)-296 47 5,760,000 316*80
مشکی ساده جت بلک-190 12 6,240,000 316*80
گلکسی سفید-312 11 5,280,000
کرم گلکسی-323 3 5,280,000 316*80
طوسی رگه دار نوبل-541 138 7,200,000 316*80
مشکی رگه دار رویال گلد-595 25 8,160,000 316*80__316*80
قهوه ای رگه دار فیوچر-583 92 7,200,000 316*80
مشکی گلکسی-392 19 5,760,000 300*80__316*80
سفید ساحلی-216 23 5,280,000
سفید رگه دار الپاین-514 94 7,200,000 316*80__316*80__316*80__316*80
کرم رگه دار-528 11 7,200,000 316*80
مشکی رگه دار رویال-591 87 7,680,000 316*80__215*156

 

موجودی کوارتز آذرین پارس

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
کرم اینه ای درشت دانه-4014 3 4,960,000 300*75
مشکی رگه سفید-1279 24 7,200,000 300*75__سایز یکی از اسلب ها 300*142 میباشد.
طوسی رگه سفید-1054 16 7,200,000 300*75_292*150_300*138_296*146_268*146_300*145
مشکی سفید رگه درشت -(درجه 1)1002 1 9,686,000 300*75
سفید قهوه ای-1009 9 5,717,000 300*75
مشکی پودری-2013-134 3 4,960,000 300*75
کرم پودری-3878 13 4,960,000 سایز یکی از اسلب ها 283*150 میباشد.__300*75
سفید ریز دانه-(درجه 1) 2-1118 10 4,465,000 300*75
سفید پودری-2878 7 4,960,000 300*75
سفید شیری ریز-9626 11 4,465,000
گلبهی ریز دانه-3015-2 1 4,465,000
مشکی ریز دانه-2013-29 5 4,960,000 300*75
طوسی-1013-4 4 4,465,000
کرم درشت دانه-8323 6 4,465,000
سفید درشت دانه- (درجه 1) 1-1118 10 4,465,000
قهوه ای درشت دانه-1365-1 1 4,465,000
گلبهی درشت دانه-3015-1 12 4,465,000
آلبالویی درشت دانه-1015-1 4 4,465,000

 

موجودی سرامیک ایرانی زیگما

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
Opera-Opera 34 6,700,000 12*145*310
Aura-Aura 34 6,700,000 12*145*310
Calacatta Gold-Calacatta Gold 44 6,700,000 12*145*310
Cremo Delicato-Cremo Delicato 17 4,500,000 12*145*310
Pietra Light-Pietra Light 17 4,500,000 12*145*310
Pietra Dark-Pietra Dark 17 6,100,000 12*145*310
(Elegance (mersey-(Elegance (mersey 17 5,400,000 12*145*310
Black Horse B-Black Horse B 7 3,150,000 12*100*300
Sahara Noir B-Sahara Noir B 20 2,850,000 12*100*300
Black Horse A-Black Horse A 14 3,150,000 12*100*300
Emotion B-Emotion B 10 3,150,000 12*100*300
Sahara Noir A-Sahara Noir A 20 2,850,000 12*100*300
Panda A-Panda A 18 3,900,000 12*100*300
Panda B-Panda B 19 3,900,000 12*100*300
Arabescato A-Arabescato A 20 3,900,000 12*100*300
Arabescato B-Arabescato B 20 3,900,000 12*100*300
Emotion A-Emotion A 10 3,150,000 12*100*300

 

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
کدام کد را نیاز دارید؟