لیست موجودی انبار گروه سنگ مصنوعی ایران

 

برای استعلام ورق هایی که در لیست نیستند با دفتر تماس حاصل نمائید.
02166908600

+15 به مفهوم تعداد بیشتر از یک پالت در انبار موجود می باشد.

گزارش ارائه شده با تاخیر یک روزه از انبار نمایش داده می شود. ممکن است تغییرات روز جاری انبار لحاظ نشده است. لطفاً بنا بر احتیاط با دفتر برای استعلام قطعی تماس بگیرید. (اما اصولاً +15 ها موجود هستند و مشکلی هم نیست-محض احتیاط تماس حاصل نمائید).

برای مشاهده کامل تر اطلاعات گوشی را بصورت کج در دست خود بگیرید.

 

موجودی کورین ایرانی نیکا

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
Tempest Peak-FP100 2 5,350,000 167*76
Caramel-caramel 3 3,200,000
Tempset Rattan-FR-124 3 5,350,000 207*76
Tempest Blaze-FB-147 8 5,350,000 216*76__217*76__182*76
Tempest Coffee Bean-FC-158 13 5,350,000
Tempest shimmer-FR-148 13 5,350,000 168*76__183*76__183*76
Tempest Gold Leaf-FG-196 12 5,350,000 183*76__201*76
Tempest Pinnacle-FP-112 5 5,350,000 247*76__134*76__178*76
Talus Oyster-TO-310 21 4,700,000 228*76__167*76
Galaxy-C-811 19 4,600,000 126*76__113*76
Metallic Yukan-EY-510 8 4,600,000 183*76__99*76
Metallic Casmos-MC-596 25 4,600,000 207*76__183*76
Metallic Galaxy-MC-595 7 4,600,000 122*76__183*76
PebbleEbony-PE-814 9 4,600,000 183*76__117*76
PebbleGold-PG-840 11 4,600,000 183*76__127*76
Aspen Brown-AB-632 13 4,200,000 183*76
Pebble Lagoon-PL-814 6 4,600,000 183*76
Swany-G-193 11 4,200,000 102*76__185*76__167*76__118*76__128*76
Aspen Snow-AS-610 5 4,200,000
Aspen Glacier-AG-612 23 4,200,000 118*76__183*76__117*76__101*76__187*76
Tabasco-A-808 4 4,050,000
Sanded Gray-SG-420 5 4,050,000
Sanded Cream-SM-421 39 4,050,000 268*76__121*76__106*76
Sanded Sahara-SS-440 16 4,050,000 268*76__183*76__217*76__183*76__77*76
Sanded Icicle-SI-414 8 4,050,000
Onyx- ON-095 11 4,050,000 268*76
Steel-ST-023 12 4,050,000 167*76
Bright White-BW-010 15 4,050,000 88*76__117*76__137*76__117*76
Bliss- SB-022 11 4,050,000 183*76
Sanded vermilion -SV-430 7 4,050,000 (هم بچ 267*76__183*76__76*53)

 

موجودی کورین ایرانی اورانوس

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
-GR175 20 4,090,000
Sanded Cream-GR-175 5 4,090,000 101*76
Bright White-S-102 3 4,090,000 183*76__118*76
Sanded Sahara-GR-178 16 4,090,000

 

موجودی کورین هنکس

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
-D047 20 6,420,000
Chocolate-B035 25 8,400,000
L-Mocha-T-222 5 6,420,000
Lutdesert-D046 20 6,420,000
Silver White-D024 20 6,420,000
Black Beat-D028 20 6,420,000
-T225 20 7,100,000
-T224 20 7,100,000
Night gleam-P005 20 6,420,000
Arcticpure-T021 20 6,420,000

 

موجودی کورین هایمکس

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
ArcticGranite-G034 20 6,420,000
Fiery Red-S025 20 7,200,000
Tambora-VE01 20 11,800,000
Siurius-T022 20 13,200,000
Capela-T025 20 13,200,000
Mars-T016 20 13,200,000
Bari-M304 20 13,200,000
Terni-M201 20 13,200,000
Persian Cream-G259 20 6,420,000
Persian Sand-G260 20 6,420,000
Natural Quartz-G019 20 6,420,000
Peluto-T013 20 12,300,000

 

موجودی کورین استارون

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
Aspen Glacier-AG612 20 6,240,000
Aspen Glacier-AG612 20 7,722,000
Sanded Vermillion-SV430 20 6,245,000
Sanded Sahara-SS440 20 6,245,000
Pebble Gold-PG840 20 8,775,000
Quarry Oyster-TO310 20 9,799,000
Sanded Brich-SB412 20 6,245,000
Sanded Cream-SM421 20 6,245,000
Sanded Grey-SG420 20 6,245,000
Sanded Icicle-SI411 20 6,245,000
Sanded Onyx-SO423 20 6,245,000
Solid Bliss-SB022 20 6,245,000
Solid Bright White-BW010 20 6,245,000
Solid Onyx-ON095 20 6,245,000
Solid Quasar White-SQ019 20 6,245,000
Solid Steel-ST023 20 6,245,000
Tempest Blaze-FB147 20 13,964,000
Tempest Peak-FP100 20 13,964,000
Tempest Shimmer-FR148 20 13,964,000

 

موجودی کورین کره ای استونیا

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
Sand Acre (Sanded Sahara)-S-105 59 6,400,000
Peal White (Mettalic Yukan)-P-101 6 7,800,000
Sand Cream (Sanded Cream)-S-130 34 6,400,000 168*76
General White (Bright White)-A-102 8 6,200,000
Moon River (Aspen Glacier)-M-105 70 6,850,000 183*76__268*76

 

موجودی کوارتز توتم

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
6700-2/2 1 8,541,404 بدون تخفیف
6700-2/1 2 9,546,275 بدون تخفیف
6700-1/3 5 9,847,736 بدون تخفیف
6225-1/2 1 10,048,710
6106-2/4 1 8,038,968
6700-1/2 3 10,048,710 بدون تخفیف
2208-1/3 2 6,707,228
1104-1/3 10 7,604,516
6909-1/3 1 9,847,736 بدون تخفیف
6808-1/3 2 9,847,736
5300-2/1 1 6,501,905
4233-2/2 4 6,595,754 اسلب ها در سایز های متفاوت میباشد قبل از سفارش تماس بگیرید

 

موجودی کوارتز کایند استون

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
مشکی رگه دار رویال گلد-595(درجه 1) 4 9,600,000
سفید رگه دار الپاین-514 (درجه 1) 18 8,160,000
مشکی رگه دار رویال-591 (درجه2) 8 8,200,000
طوسی دانه ریز-148 10 5,760,000 316*80
کرم دانه ریز-128 33 5,760,000
کرم رگه دار فونیکس/98-528/98 22 8,160,000
سفید دانه ریز -118 13 6,240,000
طوسی گلکسی-343 4 5,760,000
طوسی ساده-140 48 6,240,000
مشکی کهکشانی(شیمر)-296 7 6,240,000 316*80
گلکسی سفید-312 6 5,760,000 316*79
مشکی ساده جت بلک-190 8 7,200,000 316*80__310*71__316*80
کرم گلکسی-323 1 5,760,000 316*80
طوسی رگه دار نوبل-541 127 8,160,000 204*66__316*80
مشکی رگه دار رویال گلد-595(درجه 2) 18 8,600,000 316*80__316*80
سفید ساحلی-216 23 5,760,000
قهوه ای رگه دار فیوچر-583 82 8,160,000 316*80
مشکی گلکسی-392 19 6,240,000 300*80__316*80
کرم رگه دار-528 7 8,160,000 316*80
مشکی رگه دار رویال- 591( درجه 1) 36 9,120,000 316*80__215*156
سفید رگه دار الپاین-514( درجه 2) 68 7,200,000 316*62__130*80__316*80__316*80__316*80__316*80

 

موجودی کوارتز آذرین پارس

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
مشکی سفید رگه درشت - (درجه 2)1002 10 10,935,000 150*120__قیمت جدید
رگه دار کرم طوسی-1004 17 13,500,000 300*75قیمت جدید
کرم اینه ای درشت دانه-4014 3 5,850,000 300*75قیمت جدید
مشکی رگه سفید-1279 17 9,000,000 300*75__قیمت جدید
طوسی رگه سفید-1054 2 9,000,000 300*75__300*75قیمت جدید
کرم رگه بنفش ریز -2578 6 7,200,000 قیمت جدید
مشکی سفید رگه درشت -(درجه 1)1002 5 12,150,000 قیمت جدید
کرم قهوه ای-2012 13 7,200,000 300*75قیمت جدید
سفید قهوه ای-1009 1 7,200,000 300*75__300*75قیمت جدید
کرم پودری-3878 4 6,300,000 سایز یکی از اسلب ها 283*150 میباشد.300*75__300*75قیمت جدید
سفید شیری ریز-9626 2 5,850,000 قیمت جدید
سفید ریز دانه-(درجه 1) 2-1118 19 5,850,000 قیمت جدید
گلبهی ریز دانه-3015-2 5 5,850,000 قیمت جدید
مشکی درشت دانه-2013-29 2 6,300,000 300*75قیمت جدید
سفید مشکی-1008 8 7,200,000 300*75قیمت جدید
مشکی ریز دانه-2013-29 10 6,300,000 جهت خرید تماس بگیرید 300*75 قیمت جدید
کرم درشت دانه-8323 6 5,850,000 قیمت جدید
طوسی-1013-4 4 5,850,000 قیمت جدید
قهوه ای درشت دانه-1365-1 3 5,850,000 قیمت جدید
آلبالویی درشت دانه-1015-1 4 5,850,000 قیمت جدید

 

موجودی سرامیک ایرانی زیگما

کد و نام کالا موجودی قیمت-ریال توضیحات و پرتی ها
Emotion -Emotion 17 6,100,000 12*145*310
Ice-Ice 17 6,700,000 12*145*310
Blaze Aluminium-Blaze Aluminium 17 5,400,000 12*145*310
Arabescato-Arabescato 33 4,500,000 12*145*310
Cremo Delicato-Cremo Delicato 12 4,500,000 300*72__12*145*310
Calacatta Gold-Calacatta Gold 58 6,700,000 310*72__12*145*310
Aura-Aura 46 6,700,000 12*145*310
Pietra Light-Pietra Light 14 4,500,000 12*145*310
Opera-Opera 48 6,700,000 310*72__12*145*310
Pietra Dark-Pietra Dark 32 6,100,000 310*72__12*145*310
(Elegance (mersey-(Elegance (mersey 26 5,400,000 12*145*310
Black Horse B-Black Horse B 4 3,150,000 12*100*300
Black Horse A-Black Horse A 12 3,150,000 12*100*300
Sahara Noir B-Sahara Noir B 16 2,850,000 12*100*300
Sahara Noir A-Sahara Noir A 14 2,850,000 12*100*300
Arabescato B-Arabescato B 20 3,900,000 12*100*300
Arabescato A-Arabescato A 20 3,900,000 12*100*300
Panda B-Panda B 17 3,900,000 12*100*300
Panda A-Panda A 15 3,900,000 12*100*300

 

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
کدام کد را نیاز دارید؟