استارون

نمونه و سمپل سنگ استارون

معرفی سامسونگ استارون

logo-staron گروه سنگ مصنوعی  ایران

معرفی سامسونگ استارون گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول در قالب یک شرکت بازرگانی تاسیس شد. غرفه سامسونگ در نمایشگاه ۲۰۱۲ در طول ۳ دهه این گروه در حوزه‌های فناوری هوافضا، نساجی، بیمه، اوراق بهادار و خرده‌فروشی فعالیت داشته است. گروه سامسونگ در اواخر دهه ۱۹۶۰ وارد عرصه …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Tempest

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Tempest-1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Blaze-FB147 قیمت شرکتی : 139,640,000ریال استارون-Dazzle-FD191 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Pinnacle-FP112 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Meteor-FM111 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Solid

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Solid-0 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Californiapoppy-SC052 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Celadon-SC010 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Coolmint-SC063 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-DasslingWhite-SD001 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Sanded

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Sanded-4 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Cornhusk-SC443 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Dover-SD413 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Cornmeal-SC443 قیمت شرکتی : 1ریال مشاهده جزئیات – …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Quarry

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Quarry-2 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-EarthenBark-Ql257 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Earthenstratum-Ql287 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Mesa-QM242 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Esker-QE240 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Pebble

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Pebble-8 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Spinel-Ps854 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Swan-Ps813 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Tearose-Pt845 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Blue-PB870 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Supreme

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Supreme-1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Pastoral-VP177 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Cloudbank-VC118 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Dandelion-VD175 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Dawn-VD126 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Metallic

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Metallic-5 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Galaxy-EG595 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-SleekSilver-ES581 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Beach-EB545 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-SatinGold-ES558 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Crystal

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Crystal-9 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1/2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- pacific-Np932 قیمت شرکتی : 65,970,000ریال استارون- Sundance-Ns955 قیمت شرکتی : 65,970,000ریال

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Aspen

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Aspen-6 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Brown-AB632 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Glacier-AG612 قیمت شرکتی : 77,220,000ریال استارون-Lily-AL645 قیمت شرکتی : 1ریال استارون-Pepper-AP640 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »
شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟