نمونه سنگ کورین

نمونه سنگ کورین

نمونه و سمپل سنگ هانکس G1

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 مشاهده جزئیات – بدون تصویر هانکس-T-225 قیمت شرکتی : 71,000,000ریال هانکس-SANDBANK-D–009 قیمت شرکتی : 64,200,000ریال هانکس-LUTDESERT-D046 قیمت شرکتی : 64,200,000ریال هانکس-CREAMCHEESE-D–047 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس G2

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G2 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-MIST-D-007 قیمت شرکتی : 64,200,000ریال هانکس-BLACKHILL-D-015 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-MARRONNIER-D-027 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-N‐ORANGE-M-005 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-BLUEWAVE-D-021 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس G3

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G3 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-GLASSBLACK-T-041 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-CUBICWHITE-C-001 قیمت شرکتی : 64,200,000ریال هانکس-CUBICIVORY-C-002 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-H‐ELDORADO-T-001 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس G4

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G4 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-PALERMO-G-008 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 قیمت شرکتی : 83,000,000ریال هانکس-BLACKSPOT-GAR-010 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-IVORYESSENCE-B-001 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس G5

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G5 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-MONTES-NA-06 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-OSLOWHITE-B-012 قیمت شرکتی : 123,000,000ریال هانکس-BOSQUE-B-013 قیمت شرکتی : 1ریال هانکس-CHOCOLATE-B-013 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس Bellassimo

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 مشاهده جزئیات – بدون تصویر هانکس-T-225 قیمت شرکتی : 71,000,000ریال هانکس-SANDBANK-D–009 قیمت شرکتی : 64,200,000ریال هانکس-LUTDESERT-D046 قیمت شرکتی : 64,200,000ریال هانکس-CREAMCHEESE-D–047 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ اورانوس سری میسی

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند اورانوس عنوان سری Mayse کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1/2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 اورانوس- MAYSIE178 قیمت شرکتی : 32,700,000ریال اورانوس- MAYSIE241 قیمت شرکتی : 34,500,000ریال اورانوس-MAYSIE305 قیمت شرکتی : 38,000,000ریال اورانوس- MAYSIE160 قیمت شرکتی : 32,700,000ریال …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AW

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند آتیستون عنوان سری AW کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1/2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 صفحات با عرض 90سانتی متری این شرکت 20٪ افزایش قیمت دارد آتیستون-AW123 قیمت شرکتی : 61,000,000ریال آتیستون-AW215 قیمت شرکتی : 61,000,000ریال آتیستون-AW812 قیمت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ اورانوس سری GR4

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند اورانوس عنوان سری Gr4 کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1/2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 اورانوس- GR-402 قیمت شرکتی : 53,900,000ریال اورانوس- GR-410 قیمت شرکتی : 53,900,000ریال اورانوس- GR-420 قیمت شرکتی : 53,900,000ریال اورانوس- GR-401 قیمت شرکتی : …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ اورانوس سری GR3

گروه سنگ مصنوعی  ایران

متریال کورین برند اورانوس عنوان سری Gr3 کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1/2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 اورانوس- GR-321 قیمت شرکتی : 46,500,000ریال اورانوس- GR-323 قیمت شرکتی : 46,500,000ریال اورانوس- GR-307 قیمت شرکتی : 46,500,000ریال اورانوس- GR-300 قیمت شرکتی : …

بیشتر بخوانید »
شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟