نمونه سنگ کورین

نمونه سنگ کورین

نمونه و سمپل سنگ هانکس G1

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-T-225 قیمت شرکتی هر شیت خام : 84,000,000ریال هانکس-SANDBANK-D-009 قیمت شرکتی هر شیت خام : 76,000,000ریال هانکس LUT DESERT D046 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس G2

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G2 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-MIST-D-007 قیمت شرکتی هر شیت خام : 76,000,000ریال هانکس-BLACKHILL-D-015 قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال هانکس-MARRONNIER-D-027 قیمت شرکتی هر شیت خام …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس G3

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G3 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-GLASSBLACK-T-041 قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال هانکس-CUBICWHITE-C-001 قیمت شرکتی هر شیت خام : 76,000,000ریال هانکس-CUBICIVORY-C-002 قیمت شرکتی هر شیت خام …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس G4

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G4 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-PALERMO-G-008 قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 قیمت شرکتی هر شیت خام …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس G5

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G5 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-MONTES-NA-06 قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 قیمت شرکتی هر شیت خام : 1ریال هانکس-OSLOWHITE-B-012 قیمت شرکتی هر شیت خام …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ هانکس Bellassimo

متریال کورین برند هانکس عنوان سری G1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 هانکس-T-225 قیمت شرکتی هر شیت خام : 84,000,000ریال هانکس-SANDBANK-D-009 قیمت شرکتی هر شیت خام : 76,000,000ریال هانکس LUT DESERT D046 قیمت شرکتی …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ اورانوس سری میسی

متریال کورین برند اورانوس عنوان سری Mayse کشور ایران طول صفحات 365 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 اورانوس-MAYSIE178 قیمت شرکتی هر شیت خام : 46,500,000ریال اورانوس-MAYSIE241 قیمت شرکتی هر شیت خام : 49,500,000ریال اورانوس-MAYSIE305 قیمت شرکتی هر شیت خام : …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AW

متریال کورین برند آتیستون عنوان سری AW کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد آتیستون-AW123 قیمت شرکتی هر شیت خام : 77,800,000ریال آتیستون-AW215 قیمت شرکتی هر …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ اورانوس سری GR4

متریال کورین برند اورانوس عنوان سری Gr4 کشور ایران طول صفحات 365 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 اورانوس-GR-402 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,900,000ریال اورانوس-GR-410 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,900,000ریال اورانوس-GR-420 قیمت شرکتی هر شیت خام : …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ اورانوس سری GR3

متریال کورین برند اورانوس عنوان سری Gr3 کشور ایران طول صفحات 365 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 اورانوس-GR-321 قیمت شرکتی هر شیت خام : 62,500,000ریال اورانوس-GR-323 قیمت شرکتی هر شیت خام : 62,500,000ریال اورانوس-GR-307 قیمت شرکتی هر شیت خام : …

بیشتر بخوانید »
شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟