کورین فرمینو

کورین فرمینو

کورین فرمینو

کورین فرمینو

کارخانه تولید شیت کورین فرمینو کارخانه تولید شیت کورین فرمینو مشهد، با شعار #فرمی_نو_در _اندازیم به عنوان تنها تولید کننده شیت های کورین رگه دار سوپر ترنس پرنت در خاورمیانه می باشد. شیتهای کورین فرمینو در رنگها و طرحهای متنوع، با تکیه بر دانش و تخصص فرزندان این مرز و …

بیشتر بخوانید »