کومه سبز آرمانی

کومه سبز آرمانی

کومه سبز آرمانی

کورین نیکا کومه

  شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص در اردیبهشت ۱۳۸۰ با شماره ۱۷۳۹۸۹ به ثبت رسید. در سال ۱۳۸۳ کومه دستگاههای تولید یکپارچه (Continuous Solid surface Casting ) سنگ مصنوعی را از شرکت ADM Isobloc GMBH آلمان و قالبهای تولیدی را از شرکت Gruber خریداری نمود و در سال ۱۳۸۵ …

بیشتر بخوانید »