محمد دهشیری – کورین نگین- قم

مجری محمد دهشیری

 

نوع فعالیت کارگاه: کورین
نام و نام خانوادگی: محمد دهشیری
برند مجموعه: کورین نگین
استان: قم

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق C510

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق B612

  

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق C811

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A803

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق P148

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A423

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A421

  

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق P112

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق SS440

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت