محمد دهشیری – کورین نگین- قم

مجری محمد دهشیری

 

نوع فعالیت کارگاه: کورین
نام و نام خانوادگی: محمد دهشیری
برند مجموعه: کورین نگین
استان: قم

 

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق C510

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق B612
 
 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق C811
اطلاعات پروژه :
محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A803

محمد دهشیری- کورین نگین A803

 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق P148

محمد دهشیری- کورین نگین P148
 
 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A423

محمد دهشیری- کورین نگین A423
 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق A421

محمد دهشیری- کورین نگین A421
 
 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق P112

محمد دهشیری- کورین نگین P112
 

محل پروژه قم
متریال کورین
برند ورق  نیکا
کد ورق SS440

محمد دهشیری- کورین نگین SS440
 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستم بر میاد؟