قیمت روز کورین باس

قیمت روز کورین باس

کورین باس
ابعاد :
۳۶۸Cm در ۷۶Cm
تولید کشور ترکیه

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه باس

باس
باس – s072
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – b001
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – g090
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – natural – 206
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – 207-pearl-s
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
یاس
یاس – 208– p- white
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – d-white-209
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,440,000 تومان
باس
باس – s-white-211
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,440,000 تومان
باس
باس – solid red-301
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid flame-303
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid rose-305
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid sun-307
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس solid grey -309
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid titan-311
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid fume-313
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – 315- solid lead
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid bean-319
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – olid cinna-321
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 12CM
عدم عرضه یا تامین
باس
باس – solid cement-323
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid beige-325
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid bole-327
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid silk-3210
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس solid talus -331
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – solid beige-325
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 7,920,000 تومان
باس
باس – 402– sanded ivory
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – sanded pepper-405
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس -sanded salep-406
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – 407– sanded sahara
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – sanded gold-409
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – sanded coffee-411
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – sanded crag-417
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – 425– sanded flax
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – 433– sanded coal
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – sanded brown-440
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,700,000 تومان
باس
باس – 612– pebble flax
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble ice whilte-615
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble shake-619
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble blister-620
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble brown-635
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble daisy-640
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble bice-646
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble blur-653
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 12CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble frost-670
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble pome-671
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble avone-675
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – pebble pole-680
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,240,000 تومان
باس
باس – spark pearl-775
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000 تومان
باس
باس – spark aurora-785
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000 تومان
باس
باس – spark night-795
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,960,000 تومان
باس
باس – macula beach-810
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000 تومان
باس
باس – macula universe-820
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000 تومان
باس
باس – macula silver-840
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000 تومان
باس
باس – macula black-875
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,680,000 تومان
باس
باس – galaxy whirpool-920
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000 تومان
باس
باس – galaxy andromeda-930
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000 تومان
باس
باس – galaxy mosaic-960
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,220,000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *