قیمت روز کوارتز ایرانی کاینداستون

قیمت روز کوارتز ایرانی کاینداستون

قیمت روز کوارتز ایرانی کاینداستون کوارتز کایند استون
سنگ آفرینان کوشا
ابعاد : ۳۰۰CM در ۱۵۰CM
تولید کشور ایران
 

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه کاینداستون ممتاز

کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون 392کاینداستون 392
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-طوسی
کاینداستون541کاینداستون 541کاینداستون 541
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,200,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون 618کاینداستون 618کاینداستون 618کاینداستون 618
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-۶۱۸
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,490,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون 514kindstone-514
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.4CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,200,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون 591کاینداستون 591کاینداستون 591
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,750,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون 595کاینداستون 595کاینداستون 595
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,790,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون 691
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-691
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.4CM
قیمت شرکتی شیت خام 18,490,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,730,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-611
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,900,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-Eternal
کاینداستون 791
کاینداستون-ممتاز-Eternal black calacatta-791
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,680,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه کاینداستون درجه ۲

کاینداستون
کاینداستون 616
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-calacatte 611
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,480,000 تومان
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون 190کاینداستون190
کاینداستون-ممتاز-مشکی ساده -super black 190.
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,680,000 تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
کاینداستون-616-calacatta semi gold
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 15,360,000 تومان
کاینداستون-198-(
کاینداستون-198-( Sanded Black ( Raven
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,600,000 تومان
کاینداستون-118-(
کاینداستون-118-( Sanded White ( paris
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,120,000 تومان
کاینداستون-128-(
کاینداستون-128-( Sanded Cream ( Glory
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,120,000 تومان
کاینداستون-140-(
کاینداستون-140-( Super Grey ( Dream
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,080,000 تومان
کاینداستون-148-Sanded
کاینداستون-148-Sanded Grey
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,120,000 تومان
کاینداستون-216-(
کاینداستون 216کاینداستون 216
کاینداستون-216-( Beach White ( Coastal
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,640,000 تومان
کاینداستون-343-Galaxy
کاینداستون 343کاینداستون 343
کاینداستون-343-Galaxy Grey
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,640,000 تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
کاینداستون-golden marquina 698
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,920,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون 691کاینداستون- کاریک.یانا 691
کاینداستون-مشکی رگه درشت-Marquina-691
طول 300سانتیمتر عرض 150CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,320,000 تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
کاینداستون-711-eternal white calacatta
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 15,360,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون 595کاینداستون 595کاینداستون 595
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,440,000 تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
کاینداستون-721-eternal cream calacatta
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 15,360,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون 591کاینداستون 591کاینداستون 591
کاینداستون-مشکی رگه دار-591-Royal
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,480,000 تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
کاینداستون-741-eternal gray calacatta
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 15,360,000 تومان
کاینداستون-قهوه
کوارتز کاینداستون - 583کاینداستون 583
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-583-Future
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
کاینداستون-طوسی
کاینداستون541کاینداستون 541کاینداستون 541
کاینداستون-طوسی رگه دار-541-Nobel
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
کاینداستون-کرم
کاینداستون 528کاینداستون 528
کاینداستون-کرم رگه دار-528-Phonix
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
کاینداستون-سفید
کاینداستون 514kindstone-514
کاینداستون-سفید رگه دار-514-Alpaine
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون 392کاینداستون 392
کاینداستون-مشکی آیینه دار-392-Galaxy Black
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,640,000 تومان
کاینداستون-کرم
کاینداستون 323
کاینداستون-کرم آیینه دار-323-Galaxy Cream
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,640,000 تومان
کاینداستون-سفید
کاینداستون 312کاینداستون312
کاینداستون-سفید آیینه دار-312-Galaxy White
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,640,000 تومان
کاینداستون-مشکی
کاینداستون 296
کاینداستون-مشکی کهکشانی-296-( Jacob Black ( Shimme
طول 310سانتیمتر عرض 155CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,640,000 تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.4 ( 6 votes)

همچنین ببینید

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو کورین رگه دار فرمینو ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *