قیمت روز کوارتز ایرانی کاینداستون

قیمت روز کوارتز ایرانی کاینداستون

قیمت روز کوارتز ایرانی کاینداستون کوارتز کایند استون
سنگ آفرینان کوشا
ابعاد : ۳۰۰CM در ۱۵۰CM
تولید کشور ایران
Filter by دسته‌های محصولات
کاینداستون

قیمت ها متعلق به : یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

قیمت و مشخصات گروه کاینداستون ممتاز ابروبادی
کاینداستون-ممتاز-کرم
کاینداستون-ممتاز-کرم رگه دار-528-Phonix
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,840,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-طوسی
کاینداستون-ممتاز-طوسی رگه دار-541-Nobel
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,840,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,840,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 16,370,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,430,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-سفید
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 16,370,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه کاینداستون ممتاز رگه بلند
کاینداستون-ممتاز-619-سفید
کاینداستون-ممتاز-619-سفید رگه مشکی
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 20,070,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-611
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 20,070,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-کاینداستون-711-eternal
کاینداستون-ممتاز-کاینداستون-711-eternal white cala
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 19,540,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-کلکته
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-618
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 20,590,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-691
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 20,064,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه کاینداستون ممتاز دونه دار
کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,150,000 تومان

کاینداستون-ممتاز-مشکی
کاینداستون-ممتاز-مشکی ساده -super black 190.
طول 310سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.4سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 16,370,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه کاینداستون معمولی ابروبادی
کاینداستون-سفید
کاینداستون-سفید رگه دار-514-Alpaine
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

کاینداستون-کرم
کاینداستون-کرم رگه دار-528-Phonix
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

کاینداستون-طوسی
کاینداستون-طوسی رگه دار-541-Nobel
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه دار-591-Royal
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,880,000 تومان

کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,840,000 تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
کاینداستون-سفید رگه طلایی- 616-calacatta semi
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 15,360,000 تومان

کاینداستون-قهوه
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-583-Future
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 14,400,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه کاینداستون معمولی رگه بلند
کاینداستون-کلکته
کاینداستون-کلکته سفید رگه درشت طوسی-Calacteh 611
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 18,240,000 تومان

کاینداستون-711-eternal
کاینداستون-711-eternal white calacatta
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,760,000 تومان

کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی رگه درشت-Marquina-691
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 18,240,000 تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
کاینداستون-golden marquina 698
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,920,000 تومان

تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
کاینداستون-721-eternal cream calacatta
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,760,000 تومان

کاینداستون-741-eternal
کاینداستون-741-eternal gray calacatta
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,760,000 تومان

کاینداستون-کلکته
کاینداستون-کلکته سفید رگه درشت طلایی-618
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 18,720,000 تومان

کاینداستون-791-Eternal
کاینداستون-791-Eternal Back Calacateh
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 17,760,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه کاینداستون معمولی دونه دار
کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی کهکشانی-296-( Jacob Black ( Shimme
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,480,000 تومان

کاینداستون-148-Sanded
کاینداستون-148-Sanded Grey
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان

کاینداستون-118-(
کاینداستون-118-( Sanded White ( paris
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,480,000 تومان

کاینداستون-سفید
کاینداستون-سفید آیینه دار-312-Galaxy White
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,560,000 تومان

کاینداستون-مشکی
کاینداستون-مشکی آیینه دار-392-Galaxy Black
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,040,000 تومان

کاینداستون-128-(
کاینداستون-128-( Sanded Cream ( Glory
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان

کاینداستون-140-(
کاینداستون-140-( Super Grey ( Dream
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 13,440,000 تومان

کاینداستون-198-(
کاینداستون-198-( Sanded Black ( Raven
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,480,000 تومان

کاینداستون-216-(
کاینداستون-216-( Beach White ( Coastal
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 12,000,000 تومان

کاینداستون-343-Galaxy
کاینداستون-343-Galaxy Grey
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,560,000 تومان

کاینداستون-کرم
کاینداستون-کرم آیینه دار-323-Galaxy Cream
طول 300سانتیمتر
عرض 150سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 10,560,000 تومان

 

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

سوال خود را همین الان بپرسید
رتبه کاربران: 4.13 ( 10 votes)

همچنین ببینید

کورین و کوارتز مشابه شیری دانه شیشه ای

محصولات مشابه شیری دانه شیشه ای

کورین تیسان-113TT قیمت 9,900,000 تومان طول 360 CM   عرض 76 CM ضخامت 1.2 CM …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *