قیمت روز کوارتز ایرانی توتم

قیمت روز کوارتز ایرانی توتم

قیمت روز کوارتز ایرانی توتم کوارتز توتم
فلات سنگ آسیا
ابعاد : ۳۰۰CM در ۱۴۰CM
تولید کشور ایران
درجه های کیفی متفاوت دارد
Filter by دسته‌های محصولات
توتم کوارتزقیمت ها متعلق به : دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه توتم رگه دار
توتم-9107
توتم 9107توتم 9107
توتم-9107
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,918,500 تومان
توتم-9910
توتم 9910
توتم-9910
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,918,500 تومان
توتم-9914
توتم 9914
توتم-9914
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,745,000 تومان
توتم-9110
توتم 9110
توتم-9110
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 16,749,700 تومان
توتم-9909-مارکوئینا
توتم 9909توتم 9909توتم 9909۹۹۰۹ -توتمتوتم 9909
توتم-9909-مارکوئینا
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,918,500 تومان
توتم-9106-calcate
توتم-9106-calcate
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 14,918,500 تومان

قیمت و مشخصات گروه توتم ابروبادی
توتم-6226-Crema
totem-6226
توتم-6226-Crema Venato
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-6124
توتم-6124
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,586,600 تومان
توتم-6700-Green
توتم-6700-Green Galaxy
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6116
توتم 6116
توتم-6116 – Bianco Venation Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6126-rollingstone
توتم 6126توتم 6126توتم 6126توتم 6126توتم 6126
توتم-6126-rollingstone
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
توتم-6220-royalbotticion-inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6211-Dark
توتم-6211-Dark Royal Botticino
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
totem-6826
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
کوارتز توتمتوتم 6808
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
توتم 6909توتم 6909توتم 6909توتم 6909توتم 6909
توتم-6909-atlanticblack-inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6225-Botticino-Classico
کوارتز توتم - 6225توتم 6225
توتم-6225-Botticino-Classico
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-6904-stardust
توتم-6904-stardust
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-6219-Botticino
توتم-6219-Botticino Classico
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
توتم - 6106_Staturio Venatoتوتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106توتم 6106
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 13,728,300 تومان

قیمت و مشخصات گروه توتم
توتم-4232-BiancoMurano
توتم 4232توتم 4232توتم 4232توتم 4232
توتم-4232-BiancoMurano
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-2203-StellaNero
توتم 2203توتم 2203توتم 2203توتم 2203
توتم-2203-StellaNero
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-1203-StellaBianca
توتم 1203توتم 1203توتم 1203
توتم-1203-StellaBianca
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-autumnbrown-2208
توتم 2208توتم 2208توتم 2208
توتم-autumnbrown-2208
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-2300-StellaVison
توتم-2300-StellaVison
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-3906-ZuluMask
توتم-3906-ZuluMask
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-5300-Perla
توتم 5300
توتم-5300-Perla
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-5903-Brown
توتم-5903-Brown
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-4233-SilkyEbur
توتم 4233
توتم-4233-SilkyEbur
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-8224-jasperclay
توتم-8224-jasperclay
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-8297-Caramel
توتم-8297-Caramel Sand
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-8240-oystershell
توتم-8240-oystershell
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,700 تومان
توتم-5901-Marrone
توتم-5901-Marrone
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,700 تومان
توتم-8226-macchiato
توتم-8226-macchiato
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-4101-SpiceWhite
توتم کوارتز 4101
توتم-4101-SpiceWhite
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,700 تومان
توتم-4100-PolarisWhite
توتم 4100توتم 4100
توتم-4100-PolarisWhite
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-3201-SpiritodiSahara
توتم-3201-SpiritodiSahara
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,700 تومان
توتم-4219-WhiteZirconium
توتم 4219توتم 4219
توتم-4219-WhiteZirconium
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-1209-StellaRosso
توتم-1209-StellaRosso
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,700 تومان
توتم-1204-StellaBeige
توتم-1204-StellaBeige
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,700 تومان
توتم-1205-StellaMarrone
توتم-1205-StellaMarrone
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,700 تومان
توتم-5601-newnaro
توتم-5601-newnaro
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-5600-Nocte
توتم-5600-Nocte
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-1102-stellabianca-finegrain
توتم-1102-stellabianca-finegrain
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-4800-Mango
توتم-4800-Mango
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-4700-GreenLeave
توتم-4700-GreenLeave
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-1104-stellavison-finegrain
توتم 1104توتم 1104
توتم-1104-stellavison-finegrain
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-4218-SnowFlake
توتم 4218
توتم-4218-SnowFlake
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-1201-StellaCelestis
توتم-1201-StellaCelestis
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-Black
توتم 2209
توتم-Black Galaxy-2209
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-2100-Stellacimarron
توتم-2100-Stellacimarron
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-1207-Stellaaurum
توتم-1207-Stellaaurum
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
تصویری برای این محصول نیست. مشاهده جزئیات
توتم-8626-Desert Gold
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,563,700 تومان
توتم-8118-alamo
توتم 8118
توتم-8118-alamo
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,424,900 تومان
توتم-8927-goldendiamond
توتم 8927
توتم-8927-goldendiamond
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 12,148,800 تومان
توتم-1109
توتم 1109
توتم-1109
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
توتم 1103توتم 1103توتم 1103
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante
طول 300سانتیمتر عرض 140CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 10,638,100 تومان

 

 

همچنین ببینید

کامپکت SPL

قیمت روز کامپکت ایرانی اس پی ال

قیمت روز کامپکت ایرانی اس پی ال کامپکت اس پی ال ۴۲۰Cm در ۱۴۰Cm با …

یک نظر

  1. خیلی عالی بود.لایک داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *