لیست قیمت سرامیک پرسلان زیگما

پرسلان جدیدترین تکنولوژی صنعت سرامیک است که به علت مقاومت بالا در برابر خط و خش و باتوجه به ابعاد تولید شده و طرح‌های مدرن و خاص مورد استقبال قرار گرفته است. متریال به کار رفته در پرسلان سرامیک از خاک رس خاصی است که علاوه بر ماسه ریز دانه دارای فلدسپات می‌باشد برای تولید پرسلان سرامیک مواد را در کوره در دمای بالاتر از دمای پخت سرامیک حرارت می‌دهند و همین امر موجب مقاومت بالای این سرامیک نسبت به سرامیک های دیگر می یاشد.
موارد کاربرد پرسلان:

  • سرامیک آشپزخانه
  • صفخات روشویی شیبدار و باکسی
  • دیوار و نما
Filter by دسته‌های محصولات
زیگما

قیمت ها متعلق به : یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

قیمت و مشخصات گروه زیگما ۳۱۰ در ۷۲
زیگما-panda-75
زیگما-panda-75
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,150,000 تومان

زیگما-SaharaNoir-72
زیگما-SaharaNoir-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,700,000 تومان

زیگما-PietraDarkGray-72
زیگما-PietraDarkGray-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,700,000 تومان

زیگما-Patagonia-72
زیگما-Patagonia-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000 تومان

زیگما-۷۲-
زیگما-۷۲- Arabescato
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,150,000 تومان

زیگما-Opera-72
زیگما-Opera-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,200,000 تومان

زیگما-Aura-72
زیگما-Aura-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,200,000 تومان

زیگما-MercuryGray-72
زیگما-MercuryGray-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000 تومان

زیگما-Blaze-72
زیگما-Blaze-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 3,695,000 تومان

زیگما-Ice-72
زیگما-Ice-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,200,000 تومان

زیگما-CalacattaGold-72
زیگما-CalacattaGold-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,200,000 تومان

زیگما-Elegance-72
زیگما-Elegance-72
طول 310سانتیمتر
عرض 72سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,700,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه زیگما ۳۰۰ در ۱۰۰
زیگما-۱۰۰-Arga-
زیگما-۱۰۰-Arga- پولیش
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان

زیگما-۱۰۰-Carrara-
زیگما-۱۰۰-Carrara- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 285,000 تومان

زیگما-۱۰۰-DreamGaarden-
زیگما-۱۰۰-DreamGaarden- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,800,000 تومان

زیگما-۱۰۰-Emotion
زیگما-۱۰۰-Emotion – مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان

زیگما-۱۰۰-Foggy-
زیگما-۱۰۰-Foggy- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 2,850,000 تومان

زیگما-۱۰۰-Jungle-
زیگما-۱۰۰-Jungle- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,800,000 تومان

زیگما-۱۰۰-Leopard-
زیگما-۱۰۰-Leopard- پولیش
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,250,000 تومان

زیگما-۱۰۰-Marquina-
زیگما-۱۰۰-Marquina- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان

زیگما-۱۰۰-WaterLily-
زیگما-۱۰۰-WaterLily- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,800,000 تومان

زیگما-۱۰۰-WaterLily-
زیگما-۱۰۰-WaterLily- پولیش
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,250,000 تومان

زیگما-۱۰۰-MercuryWhite-
زیگما-۱۰۰-MercuryWhite- پولیش
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,050,000 تومان

زیگما-۱۰۰-MilkyWhite-
زیگما-۱۰۰-MilkyWhite- پولیش
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,050,000 تومان

زیگما-۱۰۰-PietraDark-
زیگما-۱۰۰-PietraDark- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 1سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان

زیگما-۱۰۰-NoirFire-
زیگما-۱۰۰-NoirFire- پولیش
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,050,000 تومان

زیگما-۱۰۰-CalacattaGold-
زیگما-۱۰۰-CalacattaGold- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 2,850,000 تومان

زیگما-۱۰۰-SnowWhite-پولیش
زیگما-۱۰۰-SnowWhite-پولیش
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان

زیگما-۱۰۰-Viba-
زیگما-۱۰۰-Viba- پولیش
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,250,000 تومان

زیگما-۱۰۰-Zebra-
زیگما-۱۰۰-Zebra- مات
طول 300سانتیمتر
عرض 100سانتیمتر
ضخامت 0.9سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 4,800,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه ژیگما ۳۱۰ در ۱۴۵
زیگما-panda-145
زیگما-panda-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,900,000 تومان

زیگما-aura-145
زیگما-aura-145
طول 320سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,000,000 تومان

زیگما-SaharaNoir-145
زیگما-SaharaNoir-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان

زیگما-PietraDarkGray-145
زیگما-PietraDarkGray-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان

زیگما-Patagonia-145
زیگما-Patagonia-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان

زیگما-OPERA-145
زیگما-OPERA-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,000,000 تومان

زیگما-MercuryGray-145
زیگما-MercuryGray-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان

زیگما-Ice-145
زیگما-Ice-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 11,000,000 تومان

زیگما-Elegance-145
زیگما-Elegance-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان

زیگما-CalacattaGold-145
زیگما-CalacattaGold-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 9,000,000 تومان

زیگما-Blaze-145
زیگما-Blaze-145
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان

زیگما-۱۴۵-
زیگما-۱۴۵- Arabescato
طول 310سانتیمتر
عرض 145سانتیمتر
ضخامت 1.2سانتیمتر
قیمت شرکتی شیت خام 6,900,000 تومان

 
 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *