لیست قیمت سرامیک پرسلان زیگما

پرسلان جدیدترین تکنولوژی صنعت سرامیک است که به علت مقاومت بالا در برابر خط و خش و باتوجه به ابعاد تولید شده و طرح‌های مدرن و خاص مورد استقبال قرار گرفته است. متریال به کار رفته در پرسلان سرامیک از خاک رس خاصی است که علاوه بر ماسه ریز دانه دارای فلدسپات می‌باشد برای تولید پرسلان سرامیک مواد را در کوره در دمای بالاتر از دمای پخت سرامیک حرارت می‌دهند و همین امر موجب مقاومت بالای این سرامیک نسبت به سرامیک های دیگر می یاشد.
موارد کاربرد پرسلان:

  • سرامیک آشپزخانه
  • صفخات روشویی شیبدار و باکسی
  • دیوار و نما

قیمت ها متعلق به : چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

قیمت و مشخصات گروه زیگما ۳۱۰ در ۷۲

زیگما-panda-75
زیگما panda
زیگما-panda-75
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,150,000 تومان
زیگما-SaharaNoir-72
زیگما saharaNoirزیگما SaharaNoirزیگما SaharaNoir
زیگما-SaharaNoir-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,700,000 تومان
زیگما-PietraDarkGray-72
زیگما PietraDarkGrayزیگما PietraDarkGrayزیگما PietraDarkGray
زیگما-PietraDarkGray-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,700,000 تومان
زیگما-Patagonia-72
زیگما patagonia
زیگما-Patagonia-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000 تومان
زیگما-۷۲-
ژیگما arabesqatoژیگما arabesqatoزیگما Arabescato
زیگما-۷۲- Arabescato
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,150,000 تومان
زیگما-Opera-72
زیگما Operaزیگما opera
زیگما-Opera-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,200,000 تومان
زیگما-Aura-72
زیگما Auraزیگما Aura
زیگما-Aura-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,200,000 تومان
زیگما-MercuryGray-72
زیگما MercuryGray
زیگما-MercuryGray-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,450,000 تومان
زیگما-Blaze-72
زیگما blaze
زیگما-Blaze-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,695,000 تومان
زیگما-Ice-72
زیگما Ice
زیگما-Ice-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,200,000 تومان
زیگما-CalacattaGold-72
زیگما CalacattaGoldزیگما CalacattaGoldزیگما CalacattaGoldزیگما CalacattaGold
زیگما-CalacattaGold-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,200,000 تومان
زیگما-Elegance-72
زیگما elagance
زیگما-Elegance-72
طول 310سانتیمتر عرض 72CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,700,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه ژیگما ۳۱۰ در ۱۴۵

زیگما-panda-145
زیگما panda
زیگما-panda-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,900,000 تومان
زیگما-aura-145
زیگما Auraزیگما Aura
زیگما-aura-145
طول 320سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,000,000 تومان
زیگما-SaharaNoir-145
زیگما saharaNoirزیگما SaharaNoirزیگما SaharaNoir
زیگما-SaharaNoir-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
زیگما-PietraDarkGray-145
زیگما PietraDarkGrayزیگما PietraDarkGrayزیگما PietraDarkGray
زیگما-PietraDarkGray-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
زیگما-Patagonia-145
زیگما patagonia
زیگما-Patagonia-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان
زیگما-OPERA-145
زیگما Operaزیگما opera
زیگما-OPERA-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,000,000 تومان
زیگما-MercuryGray-145
زیگما MercuryGray
زیگما-MercuryGray-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,500,000 تومان
زیگما-Ice-145
زیگما Ice
زیگما-Ice-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 11,000,000 تومان
زیگما-Elegance-145
زیگما elagance
زیگما-Elegance-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 8,000,000 تومان
زیگما-CalacattaGold-145
زیگما CalacattaGoldزیگما CalacattaGoldزیگما CalacattaGold
زیگما-CalacattaGold-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 9,000,000 تومان
زیگما-Blaze-145
زیگما blaze
زیگما-Blaze-145
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,990,000 تومان
زیگما-۱۴۵-
ژیگما arabesqatoژیگما arabesqatoزیگما Arabescato
زیگما-۱۴۵- Arabescato
طول 310سانتیمتر عرض 145CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 6,900,000 تومان

قیمت و مشخصات گروه زیگما ۳۰۰ در ۱۰۰

زیگما-۱۰۰-Arga-
زیگما argaزیگما arga
زیگما-۱۰۰-Arga- پولیش
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان
زیگما-۱۰۰-Carrara-
زیگما carreraزیگما carrera
زیگما-۱۰۰-Carrara- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 285,000 تومان
زیگما-۱۰۰-DreamGaarden-
زیگما dreamgardenزیگما dreamgarden
زیگما-۱۰۰-DreamGaarden- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,800,000 تومان
زیگما-۱۰۰-Emotion
زیگما emotuonزیگما emotuon
زیگما-۱۰۰-Emotion – مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان
زیگما-۱۰۰-Foggy-
زیگما foggy
زیگما-۱۰۰-Foggy- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 2,850,000 تومان
زیگما-۱۰۰-Jungle-
زیگما jungleزیگما jungle
زیگما-۱۰۰-Jungle- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,800,000 تومان
زیگما-۱۰۰-Leopard-
زیگما leopard
زیگما-۱۰۰-Leopard- پولیش
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,250,000 تومان
زیگما-۱۰۰-Marquina-
زیگما Marquina
زیگما-۱۰۰-Marquina- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان
زیگما-۱۰۰-WaterLily-
زیگما WaterLilyزیگما WaterLily
زیگما-۱۰۰-WaterLily- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,800,000 تومان
زیگما-۱۰۰-WaterLily-
زیگما WaterLilyزیگما WaterLily
زیگما-۱۰۰-WaterLily- پولیش
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,250,000 تومان
زیگما-۱۰۰-MercuryWhite-
زیگما MercuryWhiteزیگما MercuryWhite
زیگما-۱۰۰-MercuryWhite- پولیش
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,050,000 تومان
زیگما-۱۰۰-MilkyWhite-
زیگما milkwhite
زیگما-۱۰۰-MilkyWhite- پولیش
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,050,000 تومان
زیگما-۱۰۰-PietraDark-
زیگما PietraDarkGray
زیگما-۱۰۰-PietraDark- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 1CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان
زیگما-۱۰۰-NoirFire-
زیگما noirfireزیگما noirfire
زیگما-۱۰۰-NoirFire- پولیش
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,050,000 تومان
زیگما-۱۰۰-CalacattaGold-
زیگما CalacattaGoldزیگما CalacattaGoldزیگما CalacattaGoldزیگما CalacattaGold
زیگما-۱۰۰-CalacattaGold- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 2,850,000 تومان
زیگما-۱۰۰-SnowWhite-پولیش
زیگما snowwhiteزیگما snowwhite
زیگما-۱۰۰-SnowWhite-پولیش
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,300,000 تومان
زیگما-۱۰۰-Viba-
زیگما vibaزیگما viba
زیگما-۱۰۰-Viba- پولیش
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 5,250,000 تومان
زیگما-۱۰۰-Zebra-
زیگما zebraزیگما zebra
زیگما-۱۰۰-Zebra- مات
طول 300سانتیمتر عرض 100CM ضخامت 0.9CM
قیمت شرکتی شیت خام 4,800,000 تومان

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت