وحید پیش بین- تهران

 

نوع فعالیت کارگاه: کورین
نام و نام خانوادگی: وحید پیش بین
برند مجموعه: پیش بین
استان: تهران

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ ۹ متر
متریال کورین
برند ورق  تیسان
کد ورق TS423

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 4 متر
متریال کورین
برند ورق  اورانوس
کد ورق GR174

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 4 متر
متریال کورین
برند ورق  هانکساستارون
کد ورق QL287D047

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 8 متر
متریال کورین
برند ورق  تیسان
کد ورق TA612

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 4 متر
متریال کورین
برند ورق  اورانوس
کد ورق 102

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 11 متر
متریال کورین
برند ورق  فرمینو
کد ورق Fo603

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 7 متر
متریال کورین
برند ورق  اورانوس
کد ورق GR414

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 7 متر
متریال کورین
برند ورق  فرمینو
کد ورق Fo600

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 8 متر
متریال کورین
برند ورق  تیسان
کد ورق 095

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 4 متر
متریال کورین
برند ورق  تیسان
کد ورق 440

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 9 متر
متریال کورین
برند ورق  تیسان
کد ورق 011

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متراژ 9 متر
متریال کورین
برند ورق  تیسان
کد ورق 011

 

اطلاعات پروژه :
محل پروژه تهران
متریال صفحات چاپی
برند ورق  مارموکو
کد ورق Bianco

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *