کورین رگه دار و ابر و بادی

کورین ابر و بادی فرمینو

ابعاد :
۳۶۸Cm در ۷۶Cm
۳۰۰Cm در ۱۰۰Cm

مشاهده قیمت
نکته ویژه : نورگذر و پایه اکرولیک

کدر یک فرمینو

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - سفید رگه سفید FO520
« از 2 »

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - مشکی رگه سفید
« از 2 »

 

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - سفید رگه طوسی
« از 3 »

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - مشکی رگه سفید
« از 3 »

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - کرم رگه قهوه ای

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - سفید رگه طوسی
« از 2 »

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - قهوه ای رگه کرم
« از 2 »

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - سفید رگه سفید
« از 3 »

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - طوسی رگه سفید

 

 

 

 

 

 

 

 

کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده
کورین ابر و بادی فرمینو - کار اجرا شده - سفید رگه سفید

 

 

 

کورین رگه دار و ابر و باد تیسان

کورین رگه دار و ابر و باد تیسان

ابعاد :
۳۶۰Cm در ۷۶cm ابر و بادی
۳۰۰Cm در ۱۰۰cm رگه بلند
مشاهده قیمت

 

کورین رگه دار تیسان
کد 501 رگه دار تیسان
« از 12 »

 

کورین رگه دار رکان

کورین رگه دار رکان

ابعاد :
۳۶۰Cm در ۸۰Cm  ابر و بادی
۳۰۰Cm در ۱۰۰Cm رگه بلند

مشاهده قیمت

کدر یک فرمینو

 

 

 

 

 

کورین ابر و بادی سوپر استون

کورین ابر و بادی سوپر استون

ابعاد :
۳۶۸Cm در ۷۶Cm ورق ابر و بادی
۳۰۰Cm در ۱۲۰Cm : سفارشی در موارد خاص

مشاهده قیمت

 

رگه دار

 

کورین مشکی ابر و بادی سوپراستون sr10

 

کدر یک فرمینو

کورین ابر و بادی آتیستون

کورین ابر و بادی آتیستون

ابعاد :
۳۶۸Cm در ۷۶Cm ورق ابر و بادی
۳۶۸Cm در ۹۰Cm : بصورت تولیدی با سایز مشخص

مشاهده قیمت

کدر یک فرمینو

 

 

 

 

 

صفحات رگه دار مات مارمونایت

صفحات رگه دار مات مارمونایت

۳۶۸Cm در ۷۶Cm و در دو ضخامت ۲ میل و ۱۲ میل
۳۰۰Cm در ۱۰۰Cm
۳۲۰Cm در ۱۳۰Cm
سطح ماه و بصورت برجسته

مشاهده قیمت

در رگه های طولی محل اتصال و درز از محل نا متوازن شدن رگه ها قابل مشاهده است ولی در کورین های ابر و بادی این اتصال کمتر دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان کوارتزیاکورین تماس مجری قیمت