آتیستون

سنگ آتیستون

سنگ کورین آتیستون

کورین آتیستون

شرکت بهین ساخت الوند سهامی خاص بشماره ثبت ۷۳۵۵ فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ با برند سنگ کورین آتیستون در استان همدان شروع کرد، که پس از یک سال مطالعات و تحقیق در مورد سنگ های مصنوعی بر پایه رزین و انتخاب تکنولوژی مربوطه، در سال ۱۳۸۶ این شرکت …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AW

سمپل سنگ آتیستون سری AW

متریال کورین برند آتیستون عنوان سری AW کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد آتیستون-AW123 قیمت شرکتی هر شیت خام : 114,232,000ریال آتیستون-AW215 قیمت شرکتی هر …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AT

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AT

متریال کورین برند آتیستون عنوان سری AT کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد آتیستون-AT251 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال آتیستون-AT285 قیمت شرکتی هر …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AS

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AS

متریال کورین برند آتیستون عنوان سری AS کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد آتیستون-AS310 قیمت شرکتی هر شیت خام : 88,072,000ریال آتیستون-AS530 قیمت شرکتی هر …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AP

سمپل سنگ آتیستون سری AP

متریال کورین برند آتیستون عنوان سری AP کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد آتیستون-AP026 قیمت شرکتی هر شیت خام : 88,072,000ریال آتیستون-AP030 قیمت شرکتی هر …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AM

سمپل سنگ آتیستون سری AM

متریال کورین برند آتیستون عنوان سری AM کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد آتیستون-AM120 قیمت شرکتی هر شیت خام : 91,342,000ریال آتیستون-AM450 قیمت شرکتی هر …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AL

سمپل سنگ آتیستون سری AL

متریال کورین برند آتیستون عنوان سری AL کشور ایران طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد آتیستون-AL160 قیمت شرکتی هر شیت خام : 97,882,000ریال آتیستون-AL190 قیمت شرکتی هر …

بیشتر بخوانید »