گاز

گاز صفحه ای

گاز صفحه ای پیت

گاز

یکی از خوبی هایی صفحات کورین این است که در برابر دما و حرارت بسیار مقاوم است و به راحتی متوان به اشکال مختلف طراحی کرد. یکی از بهترین استفاده ها و طراحی هایی که می توان با صفحات سنگ کورین انجام داد این است که میتوان شعله های گاز …

بیشتر بخوانید »