بایگانی/آرشیو برچسب ها : samsung

نمونه و سمپل سنگ استارون Tempest

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Tempest-1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون-Blaze-FB147 قیمت شرکتی هر شیت خام : 157,500,000ریال استارون- Dazzle-FD191 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال استارون- …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Solid Pop

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Solid-0 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- California poppy-SC052 قیمت شرکتی هر شیت خام : 62,450,000ریال استارون- Celadon-SC010 قیمت شرکتی هر شیت خام : …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Solid

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Solid-0 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- California poppy-SC052 قیمت شرکتی هر شیت خام : 62,450,000ریال استارون- Celadon-SC010 قیمت شرکتی هر شیت خام : …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Sanded

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Sanded-4 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- Cornhusk-SC443 قیمت شرکتی هر شیت خام : 62,950,000ریال استارون- Dover-SD413 قیمت شرکتی هر شیت خام : 62,950,000ریال …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Quarry

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Quarry-2 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- Earthen Bark -Ql257 قیمت شرکتی هر شیت خام : 98,500,000ریال استارون- Earthen stratum -Ql287 قیمت شرکتی هر …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Pebble

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Pebble-8 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- Spinel -Ps854 قیمت شرکتی هر شیت خام : 87,900,000ریال استارون- Swan -Ps813 قیمت شرکتی هر شیت خام …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Supreme

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Supreme-1 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- Pastoral-VP177 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال استارون- Cloudbank-VC118 قیمت شرکتی هر شیت خام : 139,500,000ریال …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Metallic

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Metallic-5 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- Galaxy-EG595 قیمت شرکتی هر شیت خام : 87,900,000ریال استارون- SleekSilver-ES581 قیمت شرکتی هر شیت خام : 87,900,000ریال …

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Crystal

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Crystal-9 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- pacific-Np932 قیمت شرکتی هر شیت خام : 65,970,000ریال استارون- Sundance-Ns955 قیمت شرکتی هر شیت خام : 65,970,000ریال

بیشتر بخوانید »

نمونه و سمپل سنگ استارون Aspen

متریال کورین برند استارون-لوته-سامسونگ عنوان سری Aspen-6 کشور کره جنوبی طول صفحات 368 سانتیمتر عرض صفحات 76 سانتیمتر ضخامت 1.2 سانتیمتر وزن تقریبی 60 کیلوگرم شماره تماس 02166908600 دارای خرید چسب الزامی استارون- Brown-AB632 قیمت شرکتی هر شیت خام : 77,700,000ریال استارون-Glacier-AG612 قیمت شرکتی هر شیت خام : 87,000,000ریال استارون- …

بیشتر بخوانید »
شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟