لیست کامل قیمت کورین و کوارتز ایرانی و خارجی و اجرا

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

برند کورین – فرمینو
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
فرمینو-عرض ۷۶-سفید رگه طلایی-Fo528 7,990,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-سفید رگه طوسی FO533 9,170,000
فرمینو- -عرض ۷۶-سفید رگه طوسی-Fo522 7,990,000
فرمینو-عرض ۷۶-مشکی رگه سفید-Fo527 7,990,000
فرمینو-عرض ۷۶-کرم رگه قهوه ای-Fo521 7,990,000
فرمینو- عرض ۷۶-طوسی رگه سفید-Fo523 7,990,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-FO600-سفید رگه بلند طوسی-کلکته 9,560,000
فرمینو-عرض ۷۶-کلکته گلد -Fo601 8,590,000
فرمینو-عرض ۷۶-سفید رگه بلند طوسی-کلکته-Fo600 8,590,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-کلکته گلد-Fo601 9,560,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-fo528-سفید رگه طلایی 9,170,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-سفید رگه طوسی-fo522 9,170,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-FO527-مشکی رگه سفید 9,170,000
فرمینو- کرم رگه قهوه ای-FO521-عرض ۱۰۰ 9,170,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-طوسی رگه سفید Fo523 9,170,000
فرمینو -سفید رگه طوسی عرض ۷۶-FO533 7,990,000
فرمینو-عرض ۷۶-fo 529-مشکی رگه طلایی 7,990,000
فرمینو-عرض ۱۰۰ مشکی رگه طلایی-fo 529 9,170,000
فرمینو-عرض ۷۶-سفید رگه سفید Civileh 532 7,990,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-سفید رگه سفید Civileh 532 9,170,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602 9,560,000
فرمینو-عرض ۷۶-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602 8,590,000
فرمینو-عرض ۷۶-مارکوئینا- FO603 8,590,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-مارکوئینا- FO603 9,560,000
قیمت کورین تیسان برند کورین – تیسان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
تیسان-TB052 5,990,000
تیسان-TP810 6,690,000
تیسان-TP812 6,690,000
تیسان-053TB 5,990,000
تیسان-TP814 6,690,000
تیسان-056TB 5,990,000
تیسان-TB011 5,990,000
تیسان-TB015 5,990,000
تیسان-TB042 5,990,000
تیسان-TB095 5,990,000
تیسان-TS410 5,990,000
تیسان-TS420 5,990,000
تیسان-TS421 5,990,000
تیسان-TS423 5,990,000
تیسان-TS430 5,990,000
تیسان-TS440 5,990,000
تیسان-TS670 5,990,000
تیسان-TB063 5,990,000
تیسان-TP840 6,690,000
تیسان-TA612 6,690,000
تیسان-TA640 6,690,000
تیسان-TM595 6,990,000
تیسان-TM558 6,990,000
تیسان-TB023 5,990,000
تیسان-TT112 7,690,000
تیسان-TT100 7,690,000
تیسان-TT113 7,690,000
تیسان-TT114 7,690,000
تیسان-TT115 7,690,000
تیسان-TT142 7,690,000
تیسان-TT124 7,690,000
تیسان-TT147 7,690,000
تیسان-TT158 6,390,000
تیسان-TT137 7,690,000
تیسان-TA193 6,390,000
تیسان-TT148 7,690,000
تیسان-TP870 6,690,000
تیسان-TP851 6,690,000
تیسان-TP310 6,690,000
تیسان-TA620 6,690,000
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای پرتراکم-TAB510 7,890,000
تیسان-رگه دار سفید رگه مشکی-TR502 8,390,000
تیسان-رگه دار مشکی رگه سفید-TR501 8,390,000
تیسان-رگه دار سفید رگه درشت طوسی-TR503 8,390,000
تیسان-رگه دار سفید رگه طوسی-TR504 8,390,000
تیسان-رگه دار مشکی رگه طلایی-TR505 8,390,000
تیسان-رگه دار سفید رگه طلایی-TR506 8,390,000
تیسان-ابر و باد سفید رگه مشکی-TAB507 7,890,000
تیسان-ابر و باد طوسی تیره رگه سفید-TAB508 7,890,000
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای-TAB509 7,890,000
تیسان-ابر و باد مشکی رگه سفید-TAB511 7,890,000
تیسان-ابرو باد مشکی اکلیلی رگه سفید و طلایی-TAB512 7,890,000
تیسان-TT184 7,690,000
تیسان-TS-414 5,990,000
تیسان-SF020 5,590,000
تیسان-TT116 7,690,000
تیسان-TB-022 5,990,000
نیکا استون برند کورین – نیکا
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
نیکااستون-Pebble Gold-PG840 6,600,000
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612 6,300,000
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440 5,980,000
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430 5,980,000
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423 5,980,000
نیکااستون-Sanded Cream-SM421 5,980,000
نیکااستون-Sanded Grey-SG420 5,980,000
نیکااستون-Ivory-S009 5,980,000
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148 7,600,000
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147 7,600,000
نیکااستون-Tempest Rattan-P124 7,600,000
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112 7,600,000
نیکااستون-Solid Onyx-ON095 5,980,000
نیکااستون-Candy White-G235 5,980,000
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414 5,980,000
نیکااستون-Aspen Brown-AB632 6,300,000
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158 7,600,000
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196 7,600,000
نیکااستون-Solid Navy-A817 5,980,000
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814 6,600,000
نیکااستون-Aspen Snow-AS610 6,300,000
نیکااستون-Sanded White Pepper-410 5,980,000
نیکااستون-Solid Bliss-SB022 5,980,000
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596 6,600,000
نیکااستون-Swany-G193 6,300,000
نیکااستون-Bright White-BW010 5,980,000
نیکااستون-Galaxy-C811 6,600,000
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595 6,600,000
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510 6,600,000
نیکااستون-Moon Light -P810 6,900,000
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814 6,600,000
نیکااستون-Solid Steel-ST023 5,980,000
نیکااستون-Talus Oyster-TO310 6,900,000
نیکااستون-Pebble Gold-C804 6,600,000
نیکا-G3-812-Frost-سفید دانه برفی درشت 6,600,000
نیکااستون-Tempest Peak-FP100 7,600,000
نیکااستون-A812 5,980,000
نیکا-G1-A803-solid cream 5,980,000
نیکااستون-Ivory-A040 5,980,000
قیمت سوپراستون برند کورین – سوپر استون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
سوپراستون-pw101 6,890,000
سوپراستون-gs230 6,890,000
سوپراستون-os220 7,190,000
سوپراستون-ss240 6,890,000
سوپراستون-DN301 7,190,000
سوپراستون-pr401 7,190,000
سوپراستون-ابر و باد -SR40-سفید رگه قهوه ای 7,890,000
سوپراستون-۳۰۳ 6,890,000
سوپراستون-GS941 7,790,000
سوپراستون-۱۱۶۰ 6,890,000
سوپراستون-GS900 7,790,000
سوپراستون-GS911 7,790,000
سوپراستون-۱۰۴۰ 7,190,000
سوپراستون-۱۰۸۴ 7,190,000
سوپراستون-۱۱۰۷ 7,190,000
سوپراستون-۱۱۵۰ 7,190,000
سوپراستون-۱۱۷۰ 7,190,000
سوپراستون-۱۱۶۱ 6,890,000
سوپراستون-۱۶۱۰ 7,190,000
سوپراستون-۱۶۴۰ 7,190,000
سوپراستون-۵۰۲۰ 7,190,000
سوپراستون-cs210 6,890,000
سوپراستون- GS940 7,790,000
سوپراستون-SR410 7,790,000
سوپراستون-GS300 7,190,000
سوپراستون-CI601 7,790,000
سوپراستون-PS60-مشکی رگه سفید 8,290,000
سوپراستون-pab100 7,190,000
سوپراستون-pb130 7,190,000
سوپراستون-GS400 7,190,000
سوپراستون-ابر و باد -SR10-مشکی رگه سفید 7,890,000
سوپراستون-ابر و باد -SR20-سفید رگه مشکی 7,890,000
سوپراستون-PS50-سفید رگه طوسی 8,290,000
سوپراستون-1160عرض 120 8,190,000
سوپراستون-PS70-طوسی رگه سفید 8,290,000
سوپراستون- 1040عرض 120 8,690,000
سوپراستون- 1084عرض 120 8,690,000
سوپراستون- 1107عرض 120 8,690,000
سوپراستون- 1150عرض 120 8,690,000
سوپراستون- 1170عرض 120 8,690,000
سوپراستون- 1610عرض 120 8,690,000
سوپراستون- 1640عرض 120 8,690,000
سوپراستون- ۵۰۲۰عرض ۱۲۰ 8,690,000
سوپراستون- CI601عرض ۱۲۰ 9,490,000
سوپراستون- DN301عرض 120 8,690,000
سوپراستون- GS911عرض ۱۲۰ 9,490,000
سوپراستون- GS940عرض 120 9,490,000
سوپراستون- GS941عرض 120 9,490,000
سوپراستون- PR401عرض 120 8,690,000
سوپراستون- SR410عرض 120 9,490,000
سوپراستون-1161عرض 120 8,190,000
سوپراستون-۳۰۳عرض ۱۲۰ 8,190,000
سوپراستون-cs210عرض ۱۲۰ 8,190,000
سوپراستون-gs230عرض 120 8,190,000
سوپراستون-Os220عرض ۱۲۰ 8,690,000
سوپراستون-pw101عرض ۱۲۰ 8,190,000
سوپراستون-ss240عرض ۱۲۰ 8,190,000
قیمت کورین اورانوس برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
اورانوس-GR-174 5,590,000
اورانوس-GR-205 5,890,000
اورانوس-GR-236 5,890,000
اورانوس-GR-238 5,890,000
اورانوس-GR-250 5,890,000
اورانوس-GR-141 5,590,000
اورانوس-GR-155 5,590,000
اورانوس-GR-167 5,590,000
اورانوس-GR-178-Sanded Sahara 5,590,000
اورانوس-GR-179 5,590,000
اورانوس-MAYSIE178 4,650,000
اورانوس-MAYSIE241 4,950,000
اورانوس-MAYSIE305 5,450,000
اورانوس-GR-231 5,890,000
اورانوس-GR-321 6,250,000
اورانوس-GR-239-Aspen Glacier 5,890,000
اورانوس-GR-242 5,890,000
اورانوس-GR-120 5,590,000
اورانوس-GR-149 5,590,000
اورانوس-GR-160 5,590,000
اورانوس-S-102 5,990,000
اورانوس-GR-175-Sanded Cream 5,590,000
اورانوس-GR-323 6,250,000
اورانوس-GR-235 5,890,000
اورانوس-GR-240 5,890,000
اورانوس-GR-245 5,890,000
اورانوس-GR-136 5,590,000
اورانوس-GR-150 5,590,000
اورانوس-GR-163 5,590,000
اورانوس-GR-176 5,590,000
اورانوس-S-303 5,590,000
اورانوس-MAYSIE160 4,650,000
اورانوس-MAYSIE179 4,650,000
اورانوس-MAYSIE242 4,950,000
اورانوس-GR-402 7,190,000
اورانوس-GR-410 7,190,000
اورانوس-GR-420 7,190,000
اورانوس-GR-307 6,250,000
اورانوس-S-601 5,590,000
اورانوس-MAYSIE175 4,650,000
اورانوس-MAYSIE240 4,950,000
اورانوس-MAYSIE250 4,950,000
اورانوس-MAYSIE401 5,850,000
اورانوس-GR-401 7,190,000
اورانوس-GR-403 7,190,000
اورانوس-GR-414 7,190,000
اورانوس-GR-300 6,250,000
اورانوس-GR-310 6,250,000
اورانوس-GR-304 6,250,000
اورانوس- S 108 5,590,000
اورانوس-MAYSIE152 4,650,000
اورانوس-MAYSIE206 4,950,000
اورانوس-MAYSIE211 4,950,000
اورانوس-MAYSIE214 4,950,000
اورانوس-MAYSIE239 4,950,000
اورانوس-MAYSIE400 5,850,000
اورانوس-MAYSIE420 5,850,000
اورانوس-GR-152 5,590,000
اورانوس-GR-153 5,590,000
اورانوس-GR-154 5,590,000
اورانوس-GR-171 5,590,000
اورانوس-GR-173 5,590,000
اورانوس-GR-206 5,890,000
اورانوس-GR-214 5,890,000
اورانوس-GR-241 5,890,000
اورانوس-GR-280 5,890,000
اورانوس-GR-290 5,890,000
اورانوس-GR-303 6,250,000
اورانوس-GR-305 6,250,000
اورانوس-GR-400 7,190,000
اورانوس-GR-405 7,190,000
اورانوس-GR-406 7,190,000
اورانوس-S-201 5,590,000
اورانوس-GR-170 5,590,000
اورانوس-M-501 6,490,000
اورانوس-M-502 6,490,000
اورانوس-GR-142 5,590,000
اورانوس-GR-188 5,590,000
اورانوس-GR-135 5,590,000
اورانوس-GR-291 5,890,000
اورانوس-GR-201 5,890,000
اورانوس-GR-243 5,890,000
اورانوس-MAYSIE255 4,950,000
اورانوس-MAYSIE120 4,650,000
اورانوس-MAYSIE205 4,950,000
اورانوس-M-503 6,490,000
اورانوس-MAYSIE501 5,850,000
اورانوس-GR-407 7,190,000
اورانوس- MS-206 4,250,000
اورانوس-S-105 5,590,000
اورانوس-MAYSIE421 5,850,000
اورانوس-M-504 6,490,000
کورین روکان برند کورین – روکان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰سانتیمتر
قیمت کورین آتیستون برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
آتیستون-AP026 5,980,000
آتیستون-AT251 7,380,000
آتیستون-AT285 7,380,000
آتیستون-AT380 7,380,000
آتیستون-AT470 7,380,000
آتیستون-AT511 7,380,000
آتیستون AP030 5,980,000
آتیستون-AS310 5,980,000
آتیستون-AS530 5,980,000
آتیستون-AT150 7,380,000
آتیستون-AT955 7,380,000
آتیستون-AS225 5,980,000
آتیستون-AS250 5,980,000
آتیستون-AS360 5,980,000
آتیستون-AM120 6,180,000
آتیستون-AM450 6,180,000
آتیستون-AL160 6,580,000
آتیستون-AL190 6,580,000
آتیستون AL370 6,580,000
آتیستون-AM141 6,180,000
آتیستون-AL550 6,580,000
آتیستون-AT147 7,380,000
آتیستون-AW123 7,780,000
آتیستون-AW215 7,780,000
آتیستون-AW812 7,780,000
آتیستون-AT145 7,380,000
آتیستون-AT810 7,380,000
آتیستون-AT925 7,380,000
آتیستون-AS220 5,980,000
آتیستون-AS230 5,980,000
آتیستون-AS261 5,980,000
آتیستون-AS510 5,980,000
آتیستون-AT-140L 7,880,000
آتیستون-AS711 5,980,000
آتیستون-AP010 5,980,000
آتیستون-AP015 5,980,000
آتیستون AP017 5,980,000
آتیستون-AP020 5,980,000
آتیستون-AS710 5,980,000
آتیستون-AM130 6,180,000
آتیستون-AP027 5,980,000
آتیستون-AM460 6,180,000
آتیستون-AL170 6,580,000
آتیستون-AL100 6,580,000
آتیستون-AL270 6,580,000
آتیستون-AL900 6,580,000
آتیستون-AL911 6,580,000
آتیستون-AW122 7,780,000
آتیستون-AW212 7,780,000
آتیستون-AT140 7,380,000
آتیستون-AT148 7,380,000
آتیستون-AT311 7,380,000
آتیستون-AT146 7,380,000
آتیستون-AT330 7,380,000
آتیستون-AT451 7,380,000
آتیستون-AT480 7,380,000
آتیستون-AT520 7,380,000
آتیستون-AT825 7,380,000
آتیستون-AT935 7,380,000
آتیستون-AS240 5,980,000
آتیستون-AP012 5,980,000
آتیستون-AS920 5,980,000
آتیستون-AP016 5,980,000
آتیستون-AP019 5,980,000
آتیستون-AP025 5,980,000
آتیستون-AM210 6,180,000
آتیستون-AM260 6,180,000
آتیستون-AM941 6,180,000
آتیستون-AP011 5,980,000
آتیستون-AL110 6,580,000
آتیستون-AL280 6,580,000
آتیستون-AL370 6,580,000
آتیستون-AL910 6,580,000
آتیستون-AW948 7,780,000
آتیستون-AW528 7,780,000
آتیستون-AW198 7,780,000
آتیستون-AW178 7,780,000
آتیستون-AL373 6,580,000
آتیستون-AW817 7,780,000
آتیستون-AT211 7,380,000
آتیستون-AS921 5,980,000
آتیستون-AT144 7,380,000
آتیستون-AL930 6,580,000
آتیستون-AM-115 6,180,000
آتیستون-AM263 6,180,000
آتیستون-AM-531 6,180,000
آتیستون-AM821 6,180,000
آتیستون-AM931 6,180,000
آتیستون-AP013 5,980,000
آتیستون-AP014 5,980,000
آتیستون-AP018 5,980,000
آتیستون-AP024 5,980,000
آتیستون-AP035 5,980,000
آتیستون-AP037 5,980,000
آتیستون-AT151 7,380,000
آتیستون-AT252 7,380,000
آتیستون-AT926 7,380,000
آتیستون-AW-117 7,780,000
آتیستون-AW227-عرض۹۰ 7,780,000
آتیستون-AW232 7,780,000
قیمت کورین استارون سامسونگ برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
استارون-Blaze-FB147 20,800,000
استارون-Meteor-FM111 20,800,000
استارون-Pinnacle-FP112 20,800,000
استارون-Shimmer--FR148 20,800,000
استارون-Spinel-Ps854 12,800,000
استارون-Swan-Ps813 12,800,000
استارون-Tearose-Pt845 12,800,000
استارون-EarthenBark-Ql257 14,850,000
استارون-Earthenstratum-Ql287 14,850,000
استارون-Mesa-QM242 14,850,000
استارون-Cornhusk-SC443 9,800,000
استارون-Cornmeal-SC443 9,800,000
استارون-Californiapoppy-SC052 9,600,000
استارون-Linen-SL443 9,800,000
استارون-Pastoral-VP177 20,800,000
استارون-Cloudbank-VC118 20,800,000
استارون-DasslingWhite-SD001 9,600,000
استارون-QuasarWhite-SQ019 9,600,000
استارون-Sunflower-SS042 9,600,000
استارون-Univers-SU053 9,600,000
استارون-Bronzestar-FB154 20,800,000
استارون-Caraway-FC155 20,800,000
استارون-Confection-FC116 20,800,000
استارون-Glimmer-FG144 20,800,000
استارون-Horizon-FH114 20,800,000
استارون-Sonoma-FS143 20,800,000
استارون-Spice-FS137 20,800,000
استارون-Prairie-FP142 20,800,000
استارون-Twilight-FT113 20,800,000
استارون-Dandelion-VD175 20,800,000
استارون-Dawn-VD126 20,800,000
استارون-Delphi-VD111 20,800,000
استارون-Loam-VL155 20,800,000
استارون-Magnolia-VM143 20,800,000
استارون-NaturalBridge-VN144 20,800,000
استارون-Shallot-FS157 20,800,000
استارون-Shell-FS115 20,800,000
استارون-Oceanview-VO171 20,800,000
استارون-Presto-VP159 20,800,000
استارون-Adamantine-FA159 20,800,000
استارون-Genesis-FG174 20,800,000
استارون-Spearmint-FS164 20,800,000
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122 20,800,000
استارون-Bright-White-BW010 9,600,000
استارون-Ivory-SI040 9,600,000
استارون-Iris-SI056 9,600,000
استارون-Powder-Blue-SP063 9,600,000
استارون-Cream-SM421 9,800,000
استارون-Icicle-SI414 9,800,000
استارون-Papyrus-SP474 9,800,000
استارون-Vermillion-SV430 9,800,000
استارون-Blue-PB870 12,800,000
استارون-Fresco-PF844 12,800,000
استارون-Saratoga-PS820 12,800,000
استارون-Ebon-PE814 12,800,000
استارون-Brown-AB632 11,600,000
استارون-Glacier-AG612 11,600,000
استارون-Lily-AL645 11,600,000
استارون-Pepper-AP640 11,600,000
استارون-Goldrush-AG614 11,600,000
استارون-pond-AP665 11,600,000
استارون-caper-Pc821 12,800,000
استارون-chocolate-Pc855 12,800,000
استارون-flan-Pf870 12,800,000
استارون-Moon-Pm832 12,800,000
استارون-Peak-FP100 20,800,000
استارون-Rattan-FR124 20,800,000
استارون-Starfire-FS198 20,800,000
استارون-Zenith-FZ184 20,800,000
استارون-Pure-white-SP016 9,600,000
استارون-Tusk-ST015 9,600,000
استارون-Eggplant-SV037 9,600,000
استارون-Cornmeal-SC433 9,800,000
استارون-Sahara-SS440 9,800,000
استارون-Oyster-TO310 14,850,000
استارون-Aqua-PA860 12,800,000
استارون-Copper-PC851 12,800,000
استارون-Gold-PG840 12,800,000
استارون-Terrain-PT857 12,800,000
استارون-Beach-EB545 12,800,000
استارون-SatinGold-ES558 12,800,000
استارون-Yukon-EY510 12,800,000
استارون-Fiesta-AF611 11,600,000
استارون-Lava-AL650 11,600,000
استارون-Mine-AM633 11,600,000
استارون-Sky-AS670 11,600,000
استارون-Gold-Dust-SG441 9,800,000
استارون-Alder-AA625 11,600,000
استارون-Stucco-As644 11,600,000
استارون-chiffon-Pc842 12,800,000
استارون-coral-Pc817 12,800,000
استارون-lagoon-PL814 12,800,000
استارون-Seastar-Ps843 12,800,000
استارون-Steel-ST023 9,600,000
استارون-Supernova-FS192 20,800,000
استارون-Tundra-ST482 9,800,000
استارون-White-Pepper-WP410 9,800,000
استارون-Starred-QS287 14,850,000
استارون-Galaxy-EG595 12,800,000
استارون-Slate-AS661 11,600,000
استارون-concrete-AC629 11,600,000
استارون-Glow-AG636 11,600,000
استارون-Sundance-Ns955 0
استارون-pacific-Np932 0
استارون-Grey-AG620 11,600,000
استارون-Snow-AS610 11,600,000
استارون-SleekSilver-ES581 12,800,000
استارون-Grey-PG810 12,800,000
استارون-Minette-QM289 14,850,000
استارون-cosmos-Ec596 12,800,000
استارون-Ice-PI811 12,800,000
استارون-Bluff-QB244 14,850,000
استارون-BrecciaRiogrande-QR790 14,850,000
استارون-Esker-QE240 14,850,000
استارون-Cinamon-FC153 20,800,000
استارون-Birch-SB412 9,800,000
استارون-Clay-SC475 9,800,000
استارون-Coffee-Bean-FC158 20,800,000
استارون-Dazzle-FD191 20,800,000
استارون-Rocksalt-TR305 14,850,000
استارون-MosaicNimbus-QN287 14,850,000
استارون-MosaicDalmatian-QD212 14,850,000
استارون-Icicle-SI411 9,800,000
استارون-frost-Pf812 12,800,000
استارون-Serene-SS023 9,600,000
استارون-MosaicBlankBean-QB299 14,850,000
استارون-BlondeSB043 9,600,000
استارون-Dark-Nebula-DN421 9,800,000
استارون-Heron-SH428 9,800,000
استارون-Grey-SG420 9,800,000
استارون-Oatmeal-SO446 9,800,000
استارون-Mocha-SM453 9,800,000
استارون-Stratus-SS418 9,800,000
استارون-Onyx-SO423 9,800,000
استارون-Stoneware-BS500 14,850,000
استارون-Palisade-QP245 14,850,000
استارون-Paprika-FP136 20,800,000
استارون-Gold-Leaf-FG196 20,800,000
استارون-Polar-FP111 20,800,000
استارون-Natural-SV041 9,600,000
استارون-Fog-SF020 9,600,000
استارون-Pearl-SP011 9,600,000
استارون-Bliss-SB022 9,600,000
استارون-Onyx-ON095 9,600,000
استارون-Mist-SM022 9,600,000
استارون-Placid-SP06 9,600,000
استارون-Andromed-FA198 20,800,000
استارون-Dover-SD413 9,800,000
استارون-Celadon-SC010 9,600,000
استارون-Coolmint-SC063 9,600,000
استارون-Caviar-FC188 20,800,000
استارون-Copperplate-FC156 20,800,000
استارون-Lgneous-Fl187 20,800,000
استارون-Milestone-FM185 20,800,000
استارون-Whippoorwill-FW145 20,800,000
استارون-Ridge QR278 13,800,000
استارون-mirage PM879 11,900,000
استارون-bright MU010 12,950,000
استارون-meadow SM465 8,990,000
قیمت کورین کره ای هنکس برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
هانکس-T-225 8,400,000
هانکس-SANDBANK-D-009 7,600,000
هانکس-LUTDESERT-D046 8,600,000
هانکس-MIST-D-007 7,600,000
هانکس-CREAMCHEESE-D–۰۴۷ 8,600,000
هانکس-MARRONNIER-D-027 0
هانکس-BLACKHILL-D-015 0
هانکس-N‐ORANGE-M-005 0
هانکس-BLUEWAVE-D-021 0
هانکس-SHASTA-D-036 0
هانکس-GLASSBLACK-T-041 0
هانکس-CUBICWHITE-C-001 7,600,000
هانکس-CUBICIVORY-C-002 0
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008 0
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005 7,600,000
هانکس-H‐ELDORADO-T-001 82,000,000
هانکس-FANTASIA-M-002 0
هانکس-HAZELNUT-T-049 0
هانکس-PALERMO-G-008 0
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 0
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 9,830,000
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010 0
هانکس-IVORYESSENCE-B-001 0
هانکس-HELSINKI-B-031 0
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007 0
هانکس-MONTES-NA-06 0
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 0
هانکس-OSLOWHITE-B-012 14,570,000
هانکس-BOSQUE-B-013 0
هانکس-CHOCOLATE-B-013 0
هانکس-WILDEFORE-B-039 14,570,000
هانکس-MARELINHO-ST-102 14,570,000
هانکس-COPPERBLACK-B-040 14,570,000
هانکس-NUBLADO-ST-103 0
هانکس-MORENO-ST-105 0
هانکس-GRENICIO-ST-106 14,570,000
هانکس MACASSAR BL 209 14,570,000
هانکس IVORY S 004 7,600,000
هانکس-SILVERWHITE-D-024 7,600,000
هانکس-ARCTICPURE-T-021 8,800,000
هانکس-GOLDBROWN-D-003 7,600,000
هانکس-LIGHTSAND-D-025 8,800,000
هانکس-RED-M-003 0
هانکس-M‐BLACK-M-007 7,600,000
هانکس-FLORIDABEACH-B-032 14,570,000
هانکس-N‐WHITE-S-008 8,800,000
هانکس-BLACKBEAT-D-028 7,600,000
هانکس-SOLARIS-P-004 8,800,000
هانکس-SILVERSTONE-D-001 7,600,000
هانکس-N‐YELLOW-M-006 0
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 0
هانکس ST206 choco fudge 0
هانکس B035 Chocolate 0
هانکس BL003 PietraPanna 0
هانکس BL201 Kashmere 0
هانکس ST203 ALBERO 0
هانکس-G1-Grey Ash M014 7,600,000
هانکس- ST-101 Clara 14,570,000
هانکس-ST-201 Romano 14,570,000
برند کورین – آرته
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
برند کورین – باس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
باس – s072
باس – b001
باس – g090
باس – natural – 206
باس – 207-pearl-s
یاس – 208– p- white
باس – d-white-209 7,440,000
باس – s-white-211 7,440,000
باس – solid red-301 7,920,000
باس – solid flame-303 7,920,000
باس – solid rose-305 7,920,000
باس – solid sun-307 7,920,000
باس solid grey -309 7,920,000
باس – solid titan-311 7,920,000
باس – solid fume-313 7,920,000
باس – 315- solid lead 7,920,000
باس – solid bean-319 7,920,000
باس - olid cinna-321
باس – solid cement-323 7,920,000
باس – solid beige-325 7,920,000
باس – solid bole-327 7,920,000
باس – solid silk-3210 7,920,000
باس solid talus -331 7,920,000
باس – solid beige-325 7,920,000
باس – 402– sanded ivory 8,700,000
باس – sanded pepper-405 8,700,000
باس -sanded salep-406 8,700,000
باس – 407– sanded sahara 8,700,000
باس – sanded gold-409 8,700,000
باس – sanded coffee-411 8,700,000
باس – sanded crag-417 8,700,000
باس – 425– sanded flax 8,700,000
باس – 433– sanded coal 8,700,000
باس – sanded brown-440 8,700,000
باس – 612– pebble flax 9,240,000
باس – pebble ice whilte-615 9,240,000
باس – pebble shake-619 9,240,000
باس – pebble blister-620 9,240,000
باس – pebble brown-635 9,240,000
باس – pebble daisy-640 9,240,000
باس – pebble bice-646 9,240,000
باس - pebble blur-653 9,240,000
باس – pebble frost-670 9,240,000
باس – pebble pome-671 9,240,000
باس – pebble avone-675 9,240,000
باس – pebble pole-680 9,240,000
باس – spark pearl-775 9,960,000
باس – spark aurora-785 9,960,000
باس – spark night-795 9,960,000
باس – macula beach-810 10,680,000
باس – macula universe-820 10,680,000
باس – macula silver-840 10,680,000
باس – macula black-875 10,680,000
باس – galaxy whirpool-920 11,220,000
باس – galaxy andromeda-930 11,220,000
باس - galaxy mosaic-960 11,220,000

 

لیست کامل قیمت کوارتز ایرانی

توتم برند کوارتز – توتم
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
توتم-۶۹۰۹-atlanticblack-inspiration 12,586,610
توتم-۴۱۰۰-PolarisWhite 11,030,090
توتم-autumnbrown-2208 8,557,970
توتم-۶۲۲۰-royalbotticion-inspiration 12,586,610
توتم-8226-macchiato 8,557,970
توتم-۶۱۲۶-rollingstone 12,586,610
توتم-1102-stellabianca-finegrain 9,656,690
توتم-۵۹۰۳-Brown 8,557,970
توتم-۶۸۰۸-DarkImperialBrown-Inspiration 12,586,610
توتم-۵۳۲۳-darkPerla 8,557,970
توتم-8240-oystershell 5,948,510
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration 12,586,610
توتم-2300-StellaVison 8,557,970
توتم-۲۲۰۳-StellaNero 8,557,970
توتم-۱۲۰۴-StellaBeige 5,948,510
توتم-۱۲۰۳-StellaBianca 8,557,970
توتم-۳۹۰۶-ZuluMask 8,557,970
توتم-۳۲۰۱-SpiritodiSahara 5,948,510
توتم-۱۲۰۱-StellaCelestis 9,656,690
توتم-۵۹۰۱-Marrone 5,948,510
توتم-۴۲۳۳-SilkyEbur 9,656,690
توتم-4219-WhiteZirconium 8,557,970
توتم-۴۱۰۱-SpiceWhite 5,948,510
توتم-8118-alamo 8,557,970
توتم-۸۲۲۴-jasperclay 8,557,970
توتم-۶۹۰۴-stardust 11,030,090
توتم-۱۱۰۴-stellavison-finegrain 9,656,690
توتم-2100-Stellacimarron 8,557,970
توتم-1207-Stellaaurum 8,557,970
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration 12,586,610
توتم-8927-goldendiamond 8,557,970
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration 11,030,090
توتم-۵۶۰۱-newnaro 8,557,970
توتم-۴۸۰۰-Mango 11,030,090
توتم-4700-GreenLeave 11,030,090
توتم-۱۲۰۹-StellaRosso 5,948,510
توتم-1205-StellaMarrone 5,948,510
توتم-۱۱۰۳-CosmosWhiteDiamante 9,656,690
توتم-۵۶۰۰-Nocte 8,557,970
توتم-۴۲۳۲-BiancoMurano 9,656,690
توتم-۴۲۱۸-SnowFlake 9,656,690
توتم-۹۹۰۹-مارکوئینا 13,502,210
توتم-۵۳۰۰-Perla 8,557,970
توتم-۶۱۰۶-StatuarioVenato-Inspiration 12,586,610
توتم-۴۲۳۶-DiamondMarfil 8,557,970
توتم-Black Galaxy-2209 9,656,690
توتم- ۶۱۲۴ 12,586,610
توتم-۶۱۱۶ - Bianco Venation Inspiration 12,586,610
توتم-6211-Dark Royal Botticino 12,586,610
توتم-۶۲۱۹-Botticino Classico 11,030,090
توتم-8297-Caramel Sand 8,557,970
توتم-۸۶۲۶-Desert Gold 5,948,510
توتم-6700-Green Galaxy 12,586,610
توتم-6226-Crema Venato 9,656,690
توتم-۶۲۲۵-Botticino-Classico 12,586,610
توتم-9910 13,502,210
توتم-۹۱۰۷ 13,502,210
کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
کاینداستون-Sanded Cream(glory) 128 7,680,000
کاینداستون-golden marquina 698 13,920,000
کاینداستون- eternal gray calacatta 741 12,480,000
کاینداستون-مشکی کهکشانی-۲۹۶-( Jacob Black ( Shimmer 8,000,000
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595 12,500,000
کاینداستون-مشکی رگه طلایی-royal gold 595 12,500,000
کاینداستون-Super Grey(dream) 140 7,680,000
کاینداستون-Sanded Grey 148 7,680,000
کاینداستون-سفید آیینه دار-۳۱۲-Galaxy White 7,500,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه طوسی آلپاین-514 12,170,000
کاینداستون-کرم آیینه دار-۳۲۳-Galaxy Cream 7,500,000
کاینداستون-قهوه ای رگه دار-۵۸۳-Future 10,500,000
کاینداستون-Galaxy Grey 343 7,200,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار-541-Nobel 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار-541-Nobel 12,170,000
کاینداستون Beach White Coastal 216 7,200,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591 13,700,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه سفید ممتاز-591 13,700,000
کاینداستون-مشکی آیینه دار- Galaxy Black 392 8,000,000
کاینداستون-مشکی آیینه دار- Galaxy Black 392 8,000,000
کاینداستون- eternal white calacatta 711 12,480,000
کاینداستون-Sanded White(paris) 118 7,680,000
کاینداستون-Sanded Black(raven)198 7,680,000
کاینداستون-کرم رگه دار-۵۲۸-Phonix 10,500,000
کاینداستون- eternal cream calacatta 721 12,480,000
کاینداستون-ممتاز-کلکته گلد رگه طوسی و طلایی-۶۱۸ 18,490,000
کاینداستون-ممتاز-کلکته رگه درشت طوسی ممتاز-calcacateh 611 15,640,000
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-calacatte 611 12,480,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-۶۹۱ 15,640,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت مارکوئینا-۶۹۱ 15,640,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه دار- Royal 591 13,700,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه دار- Royal 591 13,700,000
کاینداستون-ممتاز-Eternal black calacatta-791 14,680,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه ترکیبی-515-Lusso 12,670,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت-Marquina-691 15,640,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه درشت-Marquina-691 15,640,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595 14,660,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی رگه طلایی-595 14,660,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار- Alpaine 514 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-سفید رگه دار- Alpaine 514 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-طوسی گه دار-541-Nobel 12,170,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392 8,950,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی دونه آیینه ایی -392 8,950,000
کاینداستون-ممتاز-مشکی ساده -super black 190. 11,500,000
برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه 8,100,000
برداستون-۲-۲۹-۲۰۱۳ مشکی ریز دانه 8,550,000
برداستون-۴-۱۰۱۳ طوسی درشت دانه 8,100,000
برداستون-۱-۱۰۱۵ آلبالویی درشت دانه 8,100,000
برداستون-3015 گلبهی درشت دانه 8,100,000
برداستون-8323 کرم درشت دانه 8,100,000
برداستون-۱-۱۱۱۸ سفید درشت دانه 8,100,000
برداستون-۱-۲۹-۲۰۱۳ مشکی درشت دانه آئینه دار 8,550,000
برداستون-۲-۱۰۱۵ آلبالویی ریز دانه 8,100,000
برداستون-3015 گلبهی ریز دانه 8,100,000
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه 8,100,000
برداستون-۹۶۲۶ سفید شیری ریز دانه 8,100,000
برداستون-۲-۱۳۶۵ قهوه ای پودری 8,550,000
برداستون-۱۳۴-۲۰۱۳ مشکی پودری 8,550,000
برداستون-3878 کرم پودری 8,550,000
برداستون-۲۸۷۸ سفید پودری 8,550,000
برداستون-۱-۱۱۶۶ طوسی پودری 9,450,000
برداستون-۱۰۰۹ سفید قهوه ای 9,450,000
برداستون-1008 سفید مشکی 9,450,000
برداستون-۵۵۳۵ کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد 8,550,000
برداستون-2012 کرم قهوه ای 9,450,000
برداستون-۶۹۳۹ مشکی قهوه ای 9,450,000
برداستون-۱۰۵۲ سفید با رگه های ریز طوسی 9,450,000
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید 15,750,000
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم 15,750,000
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی 17,100,000
برداستون-۲۵۷۸ کرم با رگه های ریز قهوه ای 9,450,000
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید 11,250,000
برداستون-سفید رگه‌دار-۱۰۰۶ 13,500,000
برداستون-مشکی رگه دار-۱۰۰۵ 12,150,000
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید 11,250,000
برداستون-1006سفید رگه دار 13,500,000

 
– عرض تمام صفحات ۷۵ سامنتیمتر و ضخامت ۱۲ میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های ۶ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

در مورد موارد اجرایی کورین نیز لازم به ذکر است :

– قیمت ها بر اساس حداکثر عرض ۶۰سانتی متر درنظر گرفته شده است، در مورد تا عرض ۹۰سانتی متر ضریب یک و نیم و تا عرض ۱۲۰ دوبرابر محاسبه می شود.
– بر روی تمام قیمت های فوق درصدی بنا به دوری یا نزدیکی به محل ساخت و اجرا و نصب به کل قیمت اضافه خواهد شد
– ضخامت کار استاندارد حداکثر ۵ سانتی متر درنظر گرفته شده است.
– قیمت های جای سینک – جای گاز – انواع ابزار بصورت جداگانه محاسبه می شود.

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
اگه به قیمت دقیقی که مدنظرت هست نرسیدی بهمون پیام بده؟؟؟