لیست کامل قیمت کورین و کوارتز ایرانی و خارجی و اجرا

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی و اجرا

برند کورین – فرمینو
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
فرمینو- عرض ۷۶- سفید رگه سفید-FO520 7,370,000
فرمینو-عرض 76-سفید رگه طلایی-Fo528 7,370,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-سفید رگه طوسی FO533 8,350,000
فرمینو- -عرض ۷۶-سفید رگه طوسی-Fo522 7,370,000
فرمینو-عرض ۷۶-مشکی رگه سفید-Fo527 7,370,000
فرمینو-عرض 76-کرم رگه قهوه ای-Fo521 7,370,000
فرمینو- عرض 76-طوسی رگه سفید-Fo523 7,370,000
فرمینو-عرض 76-قهوه ای رگه سفید-Fo525 7,370,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-FO600-سفید رگه بلند طوسی-کلکته 9,110,000
فرمینو-عرض 76-کلکته گلد -Fo601 8,140,000
فرمینو-عرض ۷۶-سفید رگه بلند طوسی-کلکته-Fo600 8,140,000
فرمینو-عرض 100-کلکته گلد-Fo601 9,110,000
فرمینو-عرض 100-fo528-سفید رگه طلایی 8,350,000
فرمینو-سفید-FO520-عرض100 8,350,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-سفید رگه طوسی-fo522 8,350,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-FO527-مشکی رگه سفید 8,350,000
فرمینو- کرم رگه قهوه ای-FO521-عرض 100 8,350,000
فرمینو-عرض 100-طوسی رگه سفید Fo523 8,350,000
فرمینو-عرض 100-قهوه‌ای رگه سفید FO525 8,350,000
فرمینو -سفید رگه طوسی عرض ۷۶-FO533 7,370,000
فرمینو-عرض 100-آبی رگه سفید-Fo526 8,350,000
فرمینو-عرض ۷۶-آبی رگه سفید-Fo526 7,370,000
فرمینو-عرض 76-fo 529-مشکی رگه طلایی 7,370,000
فرمینو-عرض 100 مشکی رگه طلایی-fo 529 8,350,000
فرمینو-عرض ۷۶-سفید رگه سفید Civileh 532 7,370,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-سفید رگه سفید Civileh 532 8,350,000
فرمینو-عرض ۱۰۰-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602 9,110,000
فرمینو-عرض ۷۶-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602 8,140,000
فرمینو مارکوئینا -عرض ۷۶-Fo603 8,140,000
فرمینو مارکوئینا -عرض ۱۰۰-Fo603 9,110,000
قیمت کورین تیسان برند کورین – تیسان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
تیسان-۰۵۲TB 5,590,000
تیسان-۸۱۰TP 6,250,000
تیسان-۸۱۲TP 6,250,000
تیسان-۰۵۳TB 5,590,000
تیسان-۸۱۴TP 6,250,000
تیسان-۰۵۶TB 5,590,000
تیسان-۰۱۱TB 5,590,000
تیسان-015TB 5,590,000
تیسان-۰۴۲TB 5,590,000
تیسان-TB 095 5,590,000
تیسان-410TS 5,590,000
تیسان-TS420 5,590,000
تیسان-TS421 5,590,000
تیسان-۴۲۳TS 5,590,000
تیسان-430TS 5,590,000
تیسان-440TS 5,590,000
تیسان-TS670 5,590,000
تیسان-063TB 5,590,000
تیسان-840TP 6,250,000
تیسان-۶۱۲TA 5,890,000
تیسان-۶۴۰TA 5,890,000
تیسان-۵۹۵TM 6,490,000
تیسان-۵۵۸TM 6,490,000
تیسان-023TB 5,590,000
تیسان-۱۱۲TT 7,190,000
تیسان-۱۰۰TT 7,190,000
تیسان-113TT 7,190,000
تیسان-۱۱۴TT 7,190,000
تیسان-۱۱۵TT 7,190,000
تیسان-142TT 7,190,000
تیسان-۱۲۴TT 7,190,000
تیسان-۱۴۷TT 7,190,000
تیسان-۱۵۸TT 7,190,000
تیسان-۱۳۷TT 7,190,000
تیسان-۱۹۳TA 5,890,000
تیسان-۱۴۸TT 7,190,000
تیسان-۸۷۰TP 6,250,000
تیسان-۸۵۱TP 6,250,000
تیسان-۳۱۰TP 6,250,000
تیسان-۶۲۰TA 5,890,000
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای پرتراکم-TAB510 7,290,000
تیسان-رگه دار سفید رگه مشکی-TR502 7,790,000
تیسان-رگه دار مشکی رگه سفید-TR501 7,790,000
تیسان-رگه دار سفید رگه درشت طوسی-TR503 7,790,000
تیسان-رگه دار سفید رگه طوسی-TR504 7,790,000
تیسان-رگه دار مشکی رگه طلایی-TR505 7,790,000
تیسان-رگه دار سفید رگه طلایی-TR506 7,790,000
تیسان-ابر و باد سفید رگه مشکی-TAB507 7,290,000
تیسان-ابر و باد طوسی تیره رگه سفید-TAB508 7,290,000
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای-TAB509 7,290,000
تیسان-ابر و باد مشکی رگه سفید-TAB511 7,290,000
تیسان-ابرو باد مشکی اکلیلی رگه سفید و طلایی-TAB512 7,290,000
تیسان-TT-184 7,190,000
تیسان-TS-414 5,590,000
تیسان-TS-020 5,590,000
نیکا استون برند کورین – نیکا
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
نیکااستون-Pebble Gold-PG840 6,250,000
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612 5,890,000
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440 5,590,000
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430 5,590,000
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423 5,590,000
نیکااستون-Sanded Cream-SM421 5,590,000
نیکااستون-Sanded Grey-SG420 5,590,000
نیکااستون-Ivory-S009 5,590,000
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148 7,190,000
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147 7,190,000
نیکااستون-Tempest Rattan-P124 7,190,000
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112 7,190,000
نیکااستون-Solid Onyx-ON095 5,590,000
نیکااستون-Candy White-G235 5,590,000
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414 5,590,000
نیکااستون-Aspen Brown-AB632 5,890,000
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158 7,190,000
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196 7,190,000
نیکااستون-Solid Navy-A817 5,590,000
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814 6,250,000
نیکااستون-Aspen Snow-AS610 5,890,000
نیکااستون-Sanded White Pepper-410 5,590,000
نیکااستون-Solid Bliss-SB022 5,590,000
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596 6,250,000
نیکااستون-Swany-G193 5,890,000
نیکااستون-Bright White-BW010 5,590,000
نیکااستون-Galaxy-C811 6,250,000
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595 6,250,000
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510 6,250,000
نیکااستون-Moon Light -P810 6,490,000
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814 6,250,000
نیکااستون-Solid Steel-ST023 5,590,000
نیکااستون-Talus Oyster-TO310 6,490,000
نیکااستون-Pebble Gold-C804 5,200,000
نیکا-G3-812-Frost-سفید دانه برفی درشت 6,250,000
نیکااستون-Tempest Peak-FP100 7,190,000
نیکااستون-A812 5,590,000
نیکااستون-Ivory-A040 5,590,000
قیمت سوپراستون برند کورین – سوپر استون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
سوپراستون-pw101 6,390,000
سوپراستون-gs230 6,390,000
سوپراستون-os220 6,790,000
سوپراستون-ss240 6,390,000
سوپراستون-dn301 6,790,000
سوپراستون-pr401 6,790,000
سوپراستون-ابر و باد -SR40-سفید رگه قهوه ای 7,290,000
سوپراستون-۱۰۵۰ 5,190,000
سوپراستون-303 6,390,000
سوپراستون-GS941 7,290,000
سوپراستون-۱۳۲۰ 5,190,000
سوپراستون-1160 6,390,000
سوپراستون-GS900 7,290,000
سوپراستون-GS911 7,290,000
سوپراستون-1040 6,790,000
سوپراستون-۱۰۸۰ 5,190,000
سوپراستون-1084 6,790,000
سوپراستون-۱۱۰۷ 6,790,000
سوپراستون-1150 6,790,000
سوپراستون-1170 6,790,000
سوپراستون-1161 6,390,000
سوپراستون-1610 6,790,000
سوپراستون-1430 5,190,000
سوپراستون-1640 6,790,000
سوپراستون-5020 6,790,000
سوپراستون-cs210 6,390,000
سوپراستون-GS940 7,290,000
سوپراستون-SR410 7,290,000
سوپراستون-۱۳۱۹ 5,190,000
سوپراستون-1001 5,190,000
سوپراستون-GS300 6,790,000
سوپراستون-CI601 7,290,000
سوپراستون-PS60-مشکی رگه سفید 7,890,000
سوپراستون-pab100 6,790,000
سوپراستون-pb130 6,790,000
سوپراستون-GS400 6,790,000
سوپراستون-ابر و باد -SR20-سفید رگه مشکی 7,290,000
سوپراستون-ابر و باد -SR40-سفید رگه قهوه ای 7,290,000
سوپراستون-PS50-سفید رگه طوسی 7,890,000
سوپراستون-1010 5,190,000
قیمت کورین اورانوس برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
اورانوس-GR-174 5,590,000
اورانوس-GR-205 5,890,000
اورانوس-GR-236 5,890,000
اورانوس-GR-238 5,890,000
اورانوس-GR-250 5,890,000
اورانوس-GR-141 5,590,000
اورانوس-GR-155 5,590,000
اورانوس-GR-167 5,590,000
اورانوس-GR-178-Sanded Sahara 5,590,000
اورانوس-GR-179 5,590,000
اورانوس-MAYSIE178 4,650,000
اورانوس-MAYSIE241 4,950,000
اورانوس-MAYSIE305 5,450,000
اورانوس-GR-231 5,890,000
اورانوس-GR-321 6,250,000
اورانوس-GR-239-Aspen Glacier 5,890,000
اورانوس-GR-242 5,890,000
اورانوس-GR-120 5,590,000
اورانوس-GR-149 5,590,000
اورانوس-GR-160 5,590,000
اورانوس-S-102 5,590,000
اورانوس-GR-175-Sanded Cream 5,590,000
اورانوس-GR-323 6,250,000
اورانوس-GR-235 5,890,000
اورانوس-GR-240 5,890,000
اورانوس-GR-245 5,890,000
اورانوس-GR-136 5,590,000
اورانوس-GR-150 5,590,000
اورانوس-GR-163 5,590,000
اورانوس-GR-176 5,590,000
اورانوس-S-303 5,590,000
اورانوس-MAYSIE160 4,650,000
اورانوس-MAYSIE179 4,650,000
اورانوس-MAYSIE242 4,950,000
اورانوس-GR-402 7,190,000
اورانوس-GR-410 7,190,000
اورانوس-GR-420 7,190,000
اورانوس-GR-307 6,250,000
اورانوس-S-601 5,590,000
اورانوس-MAYSIE175 4,650,000
اورانوس-MAYSIE240 4,950,000
اورانوس-MAYSIE250 4,950,000
اورانوس-MAYSIE401 5,850,000
اورانوس-GR-401 7,190,000
اورانوس-GR-403 7,190,000
اورانوس-GR-414 7,190,000
اورانوس-GR-300 6,250,000
اورانوس-GR-310 6,250,000
اورانوس-GR-304 6,250,000
اورانوس- S 108 5,590,000
اورانوس-MAYSIE152 4,650,000
اورانوس-MAYSIE206 4,950,000
اورانوس-MAYSIE211 4,950,000
اورانوس-MAYSIE214 4,950,000
اورانوس-MAYSIE239 4,950,000
اورانوس-MAYSIE400 5,850,000
اورانوس-MAYSIE420 5,850,000
اورانوس-GR-152 5,590,000
اورانوس-GR-153 5,590,000
اورانوس-GR-154 5,590,000
اورانوس-GR-171 5,590,000
اورانوس-GR-173 5,590,000
اورانوس-GR-206 5,890,000
اورانوس-GR-214 5,890,000
اورانوس-GR-241 5,890,000
اورانوس-GR-280 5,890,000
اورانوس-GR-290 5,890,000
اورانوس-GR-303 6,250,000
اورانوس-GR-305 6,250,000
اورانوس-GR-400 7,190,000
اورانوس-GR-405 7,190,000
اورانوس-GR-406 7,190,000
اورانوس-S-201 5,590,000
اورانوس-GR-170 5,590,000
اورانوس-M-501 6,490,000
اورانوس-M-502 6,490,000
اورانوس-GR-142 5,590,000
اورانوس-GR-188 5,590,000
اورانوس-GR-135 5,590,000
اورانوس-GR-291 5,890,000
اورانوس-GR-201 5,890,000
اورانوس-GR-243 5,890,000
اورانوس-MAYSIE255 4,950,000
اورانوس-MAYSIE120 4,650,000
اورانوس-MAYSIE205 4,950,000
اورانوس-M-503 6,490,000
اورانوس-MAYSIE501 5,850,000
اورانوس-GR-407 7,190,000
اورانوس- MS-206 4,250,000
اورانوس-S-105 5,590,000
اورانوس-MAYSIE421 5,850,000
اورانوس-M-504 6,490,000
کورین روکان برند کورین – روکان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰سانتیمتر
قیمت کورین آتیستون برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
آتیستون-AP026 5,980,000
آتیستون-AT251 7,380,000
آتیستون-AT285 7,380,000
آتیستون-AT380 7,380,000
آتیستون-AT470 7,380,000
آتیستون-AT511 7,380,000
آتیستون AP030 5,980,000
آتیستون-AS310 5,980,000
آتیستون-AS530 5,980,000
آتیستون-AT150 7,380,000
آتیستون-AT955 7,380,000
آتیستون-AS225 5,980,000
آتیستون-AS250 5,980,000
آتیستون-AS360 5,980,000
آتیستون-AM120 6,180,000
آتیستون-AM450 6,180,000
آتیستون-AL160 6,580,000
آتیستون-AL190 6,580,000
آتیستون AL370 6,580,000
آتیستون-AM141 6,180,000
آتیستون-AL550 6,580,000
آتیستون-AT147 7,380,000
آتیستون-AW123 7,780,000
آتیستون-AW215 7,780,000
آتیستون-AW812 7,780,000
آتیستون-AT145 7,380,000
آتیستون-AT810 7,380,000
آتیستون-AT925 7,380,000
آتیستون-AS220 5,980,000
آتیستون-AS230 5,980,000
آتیستون-AS261 5,980,000
آتیستون-AS510 5,980,000
آتیستون-AT-140L 7,880,000
آتیستون-AS711 5,980,000
آتیستون-AP010 5,980,000
آتیستون-AP015 5,980,000
آتیستون AP017 5,980,000
آتیستون-AP020 5,980,000
آتیستون-AS710 5,980,000
آتیستون-AM130 6,180,000
آتیستون-AP027 5,980,000
آتیستون-AM460 6,180,000
آتیستون-AL170 6,580,000
آتیستون-AL100 6,580,000
آتیستون-AL270 6,580,000
آتیستون-AL900 6,580,000
آتیستون-AL911 6,580,000
آتیستون-AW122 7,780,000
آتیستون-AW212 7,780,000
آتیستون-AT140 7,380,000
آتیستون-AT148 7,380,000
آتیستون-AT311 7,380,000
آتیستون-AT146 7,380,000
آتیستون-AT330 7,380,000
آتیستون-AT451 7,380,000
آتیستون-AT480 7,380,000
آتیستون-AT520 7,380,000
آتیستون-AT825 7,380,000
آتیستون-AT935 7,380,000
آتیستون-AS240 5,980,000
آتیستون-AP012 5,980,000
آتیستون-AS920 5,980,000
آتیستون-AP016 5,980,000
آتیستون-AP019 5,980,000
آتیستون-AP025 5,980,000
آتیستون-AM210 6,180,000
آتیستون-AM260 6,180,000
آتیستون-AM941 6,180,000
آتیستون-AP011 5,980,000
آتیستون-AL110 6,580,000
آتیستون-AL280 6,580,000
آتیستون-AL370 6,580,000
آتیستون-AL910 6,580,000
آتیستون-AW948 7,780,000
آتیستون AW528 7,780,000
آتیستون AW198 7,780,000
آتیستون-AW178 7,780,000
آتیستون-AL373 6,580,000
آتیستون-AW817 7,780,000
آتیستون-AT211 7,380,000
آتیستون-AS921 5,980,000
آتیستون-AT144 7,380,000
آتیستون-AL930 6,580,000
آتیستون-AM-115 6,180,000
آتیستون-AM263 6,180,000
آتیستون-AM-531 6,180,000
آتیستون-AM821 6,180,000
آتیستون-AM931 6,180,000
آتیستون-AP013 5,980,000
آتیستون-AP014 5,980,000
آتیستون-AP018 5,980,000
آتیستون-AP024 5,980,000
آتیستون-AP035 5,980,000
آتیستون-AP037 5,980,000
آتیستون-AT151 7,380,000
آتیستون-AT252 7,380,000
آتیستون-AT926 7,380,000
آتیستون-AW-117 7,780,000
آتیستون-AW227-عرض90 7,780,000
آتیستون-AW232 7,780,000
قیمت کورین استارون سامسونگ برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
استارون-Blaze-FB147 19,300,000
استارون-Meteor-FM111 19,300,000
استارون-Pinnacle-FP112 19,300,000
استارون-Shimmer--FR148 19,300,000
استارون-Spinel-Ps854 11,900,000
استارون-Swan-Ps813 11,900,000
استارون-Tearose-Pt845 11,900,000
استارون-EarthenBark-Ql257 13,800,000
استارون-Earthenstratum-Ql287 13,800,000
استارون-Mesa-QM242 13,800,000
استارون-Cornhusk-SC443 8,990,000
استارون-Cornmeal-SC443 8,990,000
استارون-Californiapoppy-SC052 8,900,000
استارون-Linen-SL443 8,990,000
استارون-Pastoral-VP177 19,300,000
استارون-Cloudbank-VC118 19,300,000
استارون-DasslingWhite-SD001 8,900,000
استارون-QuasarWhite-SQ019 8,900,000
استارون-Sunflower-SS042 8,900,000
استارون-Univers-SU053 8,900,000
استارون-Bronzestar-FB154 19,300,000
استارون-Caraway-FC155 19,300,000
استارون-Confection-FC116 19,300,000
استارون-Glimmer-FG144 19,300,000
استارون-Horizon-FH114 19,300,000
استارون-Sonoma-FS143 19,300,000
استارون-Spice-FS137 19,300,000
استارون-Prairie-FP142 19,300,000
استارون-Twilight-FT113 19,300,000
استارون-Dandelion-VD175 19,300,000
استارون-Dawn-VD126 19,300,000
استارون-Delphi-VD111 19,300,000
استارون-Loam-VL155 19,300,000
استارون-Magnolia-VM143 19,300,000
استارون-NaturalBridge-VN144 19,300,000
استارون-Shallot-FS157 19,300,000
استارون-Sonoma-FS143 19,300,000
استارون-Oceanview-VO171 19,300,000
استارون-Presto-VP159 19,300,000
استارون-Adamantine-FA159 19,300,000
استارون-Genesis-FG174 19,300,000
استارون-Spearmint-FS164 19,300,000
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122 19,300,000
استارون-Bright-White-BW010 8,900,000
استارون-Ivory-SI040 8,900,000
استارون-Iris-SI056 8,900,000
استارون-Powder-Blue-SP063 8,900,000
استارون-Cream-SM421 8,990,000
استارون-Icicle-SI414 8,990,000
استارون-Papyrus-SP474 8,990,000
استارون-Vermillion-SV430 8,990,000
استارون-Blue-PB870 11,900,000
استارون-Fresco-PF844 11,900,000
استارون-Saratoga-PS820 11,900,000
استارون-Ebon-PE814 11,900,000
استارون-Brown-AB632 10,800,000
استارون-Glacier-AG612 10,800,000
استارون-Lily-AL645 10,800,000
استارون-Pepper-AP640 10,800,000
استارون-Goldrush-AG614 10,800,000
استارون-pond-AP665 10,800,000
استارون-caper-Pc821 11,900,000
استارون-chocolate-Pc855 11,900,000
استارون-flan-Pf870 11,900,000
استارون-Moon-Pm832 11,900,000
استارون-Peak-FP100 19,300,000
استارون-Rattan-FR124 19,300,000
استارون-Starfire-FS198 19,300,000
استارون-Zenith-FZ184 19,300,000
استارون-Pure-white-SP016 8,900,000
استارون-Tusk-ST015 8,900,000
استارون-Eggplant-SV037 8,900,000
استارون-Cornmeal-SC433 8,990,000
استارون-Sahara-SS440 8,990,000
استارون-Oyster-TO310 13,800,000
استارون-Aqua-PA860 11,900,000
استارون-Copper-PC851 11,900,000
استارون-Gold-PG840 11,900,000
استارون-Terrain-PT857 11,900,000
استارون-Beach-EB545 11,900,000
استارون-SatinGold-ES558 11,900,000
استارون-Yukon-EY510 11,900,000
استارون-Fiesta-AF611 10,800,000
استارون-Lava-AL650 10,800,000
استارون-Mine-AM633 10,800,000
استارون-Sky-AS670 10,800,000
استارون-Gold-Dust-SG441 8,990,000
استارون-Alder-AA625 10,800,000
استارون-Stucco-As644 10,800,000
استارون-chiffon-Pc842 11,900,000
استارون-coral-Pc817 11,900,000
استارون-lagoon-PL814 11,900,000
استارون-Seastar-Ps843 11,900,000
استارون-Steel-ST023 8,900,000
استارون-Supernova-FS192 19,300,000
استارون-Tundra-ST482 8,990,000
استارون-White-Pepper-WP410 8,990,000
استارون-Starred-QS287 13,800,000
استارون-Galaxy-EG595 11,900,000
استارون-Slate-AS661 10,800,000
استارون-concrete-AC629 10,800,000
استارون-Glow-AG636 10,800,000
استارون-Sundance-Ns955 0
استارون-pacific-Np932 0
استارون-Grey-AG620 10,800,000
استارون-Snow-AS610 10,800,000
استارون-SleekSilver-ES581 11,900,000
استارون-Grey-PG810 11,900,000
استارون-Minette-QM289 13,800,000
استارون-cosmos-Ec596 11,900,000
استارون-Ice-PI811 11,900,000
استارون-Bluff-QB244 13,800,000
استارون-BrecciaRiogrande-QR790 13,800,000
استارون-Esker-QE240 13,800,000
استارون-Cinamon-FC153 19,300,000
استارون-Birch-SB412 8,990,000
استارون-Clay-SC475 8,990,000
استارون-Coffee-Bean-FC158 19,300,000
استارون-Dazzle-FD191 19,300,000
استارون-Rocksalt-TR305 13,800,000
استارون-MosaicNimbus-QN287 13,800,000
استارون-MosaicDalmatian-QD212 13,800,000
استارون-Linen-SL443 8,990,000
استارون-frost-Pf812 11,900,000
استارون-Serene-SS023 8,900,000
استارون-MosaicBlankBean-QB299 13,800,000
استارون-BlondeSB043 8,900,000
استارون-Dark-Nebula-DN421 8,990,000
استارون-Heron-SH428 8,990,000
استارون-Grey-SG420 8,990,000
استارون-Oatmeal-SO446 8,990,000
استارون-Mocha-SM453 8,990,000
استارون-Stratus-SS418 8,990,000
استارون-Onyx-SO423 8,990,000
استارون-Stoneware-BS500 13,800,000
استارون-Palisade-QP245 13,800,000
استارون-Paprika-FP136 19,300,000
استارون-Gold-Leaf-FG196 19,300,000
استارون-Polar-FP111 19,300,000
استارون-Natural-SV041 8,900,000
استارون-Fog-SF020 8,900,000
استارون-Pearl-SP011 8,900,000
استارون-Bliss-SB022 8,900,000
استارون-Onyx-ON095 8,900,000
استارون-Mist-SM022 8,900,000
استارون-Placid-SP06 8,900,000
استارون-Andromed-FA198 19,300,000
استارون-Dover-SD413 8,990,000
استارون-Celadon-SC010 8,900,000
استارون-Coolmint-SC063 8,900,000
استارون-Caviar-FC188 19,300,000
استارون-Copperplate-FC156 19,300,000
استارون-Lgneous-Fl187 19,300,000
استارون-Milestone-FM185 19,300,000
استارون-Whippoorwill-FW145 19,300,000
استارون-Ridge QR278 13,800,000
استارون-mirage PM879 11,900,000
استارون-bright MU010 12,950,000
استارون-meadow SM465 8,990,000
قیمت کورین کره ای هنکس برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
هانکس-T-225 8,400,000
هانکس-SANDBANK-D-009 7,600,000
هانکس LUT DESERT D046 7,600,000
هانکس-MIST-D-007 7,600,000
هانکس CREAMCHEESE-D 047 7,600,000
هانکس-MARRONNIER-D-027 0
هانکس-BLACKHILL-D-015 0
هانکس-N‐ORANGE-M-005 0
هانکس-BLUEWAVE-D-021 0
هانکس-SHASTA-D-036 0
هانکس-GLASSBLACK-T-041 0
هانکس-CUBICWHITE-C-001 7,600,000
هانکس-CUBICIVORY-C-002 0
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008 0
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005 7,600,000
هانکس-H‐ELDORADO-T-001 82,000,000
هانکس-FANTASIA-M-002 0
هانکس-HAZELNUT-T-049 0
هانکس-PALERMO-G-008 0
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 0
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 9,830,000
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010 0
هانکس-IVORYESSENCE-B-001 0
هانکس-HELSINKI-B-031 0
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007 0
هانکس-MONTES-NA-06 0
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 0
هانکس-OSLOWHITE-B-012 14,570,000
هانکس-BOSQUE-B-013 0
هانکس-CHOCOLATE-B-013 0
هانکس-WILDEFORE-B-039 14,570,000
هانکس-MARELINHO-ST-102 14,570,000
هانکس-COPPERBLACK-B-040 14,570,000
هانکس-NUBLADO-ST-103 0
هانکس-ARDOSIA-ST-104 0
هانکس-MORENO-ST-105 0
هانکس-GRENICIO-ST-106 14,570,000
هانکس MACASSAR BL 209 14,570,000
هانکس IVORY S 004 7,600,000
هانکس-SILVERWHITE-D-024 7,600,000
هانکس-ARCTICPURE-T-021 7,600,000
هانکس-GOLDBROWN-D-003 7,600,000
هانکس-LIGHTSAND-D-025 7,600,000
هانکس-RED-M-003 0
هانکس-M‐BLACK-M-007 7,600,000
هانکس-FLORIDABEACH-B-032 14,570,000
هانکس-N‐WHITE-S-008 7,600,000
هانکس-BLACKBEAT-D-028 7,600,000
هانکس-SOLARIS-P-004 7,600,000
هانکس-SILVERSTONE-D-001 7,600,000
هانکس-N‐YELLOW-M-006 0
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 0
هانکس ST206 choco fudge 0
هانکس B035 Chocolate 0
هانکس BL003 PietraPanna 0
هانکس BL201 Kashmere 0
هانکس ST203 ALBERO 0
هانکس-G1-Grey Ash M014 7,600,000
هانکس- ST-101 Clara 14,570,000
هانکس-ST-201 Romano 14,570,000
برند کورین – آرته
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
برند کورین – باس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
باس – s072
باس – b001
باس – g090
باس – natural – 206
باس – 207-pearl-s
یاس – 208– p- white
باس – ۲۰۹-d-white 7,440,000
باس – ۲۱۱-s-white 7,440,000
باس – ۳۰۱- solid red 7,920,000
باس – ۳۰۳- solid flame 7,920,000
باس – ۳۰۵- solid rose 7,920,000
باس – ۳۰۷- solid sun 7,920,000
باس – ۳۰۹- solid grey 7,920,000
باس – ۳۱۱- solid titan 7,920,000
باس – ۳۱۳- solid fume 7,920,000
باس – 315- solid lead 7,920,000
باس – ۳۱۹- solid bean 7,920,000
باس - ۳۲۱- olid cinna
باس – ۳۲۳- solid cement 7,920,000
باس – ۳۲۵- solid beige 7,920,000
باس – ۳۲۷- solid bole 7,920,000
باس – ۳۲۱۰- solid silk 7,920,000
باس – ۳۳۱- solid talus 7,920,000
باس – ۳۲۵- solid beige 7,920,000
باس – 402– sanded ivory 8,700,000
باس – ۴۰۵– sanded pepper 8,700,000
باس -۴۰۶– sanded salep 8,700,000
باس – 407– sanded sahara 8,700,000
باس – ۴۰۹– sanded gold 8,700,000
باس – ۴۱۱– sanded coffee 8,700,000
باس – ۴۱۷– sanded crag 8,700,000
باس – 425– sanded flax 8,700,000
باس – 433– sanded coal 8,700,000
باس – ۴۴۰– sanded brown 8,700,000
باس – 612– pebble flax 9,240,000
باس – ۶۱۵– pebble ice whilte 9,240,000
باس – ۶۱۹– pebble shake 9,240,000
باس – ۶۲۰– pebble blister 9,240,000
باس – ۶۳۵– pebble brown 9,240,000
باس – ۶۴۰– pebble daisy 9,240,000
باس – ۶۴۶– pebble bice 9,240,000
باس - ۶۵۳ - pebble blur 9,240,000
باس – ۶۷۰– pebble frost 9,240,000
باس – ۶۷۱– pebble pome 9,240,000
باس – ۶۷۵– pebble avone 9,240,000
باس – ۶۸۰– pebble pole 9,240,000
باس – ۷۷۵– spark pearl 9,960,000
باس – ۷۸۵– spark aurora 9,960,000
باس – ۷۹۵– spark night 9,960,000
باس – ۸۱۰– macula beach 10,680,000
باس – ۸۲۰– macula universe 10,680,000
باس – ۸۴۰– macula silver 10,680,000
باس – ۸۷۵– macula black 10,680,000
باس – ۹۲۰– galaxy whirpool 11,220,000
باس – ۹۳۰– galaxy andromeda 11,220,000
باس - ۹۶۰- galaxy mosaic 11,220,000

 

لیست کامل قیمت کوارتز ایرانی

توتم برند کوارتز – توتم
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
توتم-6909-atlanticblack-inspiration 12,586,610
توتم-۴۱۰۰-PolarisWhite 11,030,090
توتم-autumnbrown-2208 8,557,970
توتم-6220-royalbotticion-inspiration 12,586,610
توتم-8226-macchiato 8,557,970
توتم-6126-rollingstone 12,586,610
توتم-1102-stellabianca-finegrain 9,656,690
توتم-5903-Brown 8,557,970
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration 12,586,610
توتم-5323-darkPerla 8,557,970
توتم-8240-oystershell 5,948,510
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration 12,586,610
توتم-2300-StellaVison 8,557,970
توتم-2203-StellaNero 8,557,970
توتم-1204-StellaBeige 5,948,510
توتم-1203-StellaBianca 8,557,970
توتم-3906-ZuluMask 8,557,970
توتم-3201-SpiritodiSahara 5,948,510
توتم-1201-StellaCelestis 9,656,690
توتم-5901-Marrone 5,948,510
توتم-۴۲۳۳-SilkyEbur 9,656,690
توتم-4219-WhiteZirconium 8,557,970
توتم-4101-SpiceWhite 5,948,510
توتم-8118-alamo 8,557,970
توتم-8224-jasperclay 8,557,970
توتم-6904-stardust 11,030,090
توتم-1104-stellavison-finegrain 9,656,690
توتم-2100-Stellacimarron 8,557,970
توتم-1207-Stellaaurum 8,557,970
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration 12,586,610
توتم-8927-goldendiamond 8,557,970
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration 11,030,090
توتم-5601-newnaro 8,557,970
توتم-4800-Mango 11,030,090
توتم-4700-GreenLeave 11,030,090
توتم-1209-StellaRosso 5,948,510
توتم-1205-StellaMarrone 5,948,510
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante 9,656,690
توتم-5600-Nocte 8,557,970
توتم-4232-BiancoMurano 9,656,690
توتم-4218-SnowFlake 9,656,690
توتم-9909-مارکوئینا 13,502,210
توتم-5300-Perla 8,557,970
توتم-۶۱۰۶-StatuarioVenato-Inspiration 12,586,610
توتم-4236-DiamondMarfil 8,557,970
توتم-Black Galaxy-2209 9,656,690
توتم- ۶۱۲۴ 12,586,610
توتم-۶۱۱۶ - Bianco Venation Inspiration 12,586,610
توتم-6211-Dark Royal Botticino 12,586,610
توتم-6219-Botticino Classico 11,030,090
توتم-8297-Caramel Sand 8,557,970
توتم-8626-Desert Gold 5,948,510
توتم-6700-Green Galaxy 12,586,610
توتم-6226-Crema Venato 9,656,690
توتم-6225-Botticino-Classico 12,586,610
توتم-9910 13,502,210
توتم-9107 13,502,210
کاینداستون برند کوارتز – کاینداستون
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
کاینداستون-128-( Sanded Cream ( Glory 7,680,000
کاینداستون-golden marquina 698 13,920,000
کاینداستون-741-eternal gray calacatta 12,480,000
کاینداستون-190-( Super Black ( Jet Black 10,000,000
کاینداستون-296-( Jacob Black ( Shimmer 8,000,000
کاینداستون-کاینداستون-royal gold 595 12,500,000
کاینداستون- Marquina 590 12,480,000
کاینداستون-140-( Super Grey ( Dream 7,680,000
کاینداستون-148-Sanded Grey 7,680,000
کاینداستون-312-Galaxy White 7,500,000
کاینداستون-514-Alpaine 10,500,000
کاینداستون-323-Galaxy Cream 7,500,000
کاینداستون-583-Future 10,500,000
کاینداستون-343-Galaxy Grey 7,200,000
کاینداستون Calcateh 510 12,480,000
کاینداستون-541-Nobel 10,500,000
کاینداستون-216-( Beach White ( Coastal 7,200,000
کاینداستون-591-Royal 11,500,000
کاینداستون-180 12,480,000
کاینداستون-392-Galaxy Black 8,000,000
کاینداستون-711-eternal white calacatta 12,480,000
کاینداستون-118-( Sanded White ( paris 7,680,000
کاینداستون-198-( Sanded Black ( Raven 7,680,000
کاینداستون-528-Fonix 10,500,000
کاینداستون-721-eternal cream calacatta 12,480,000
کاینداستون-کلکته گلدرگه درشت طوسی رگه ریزطلایی-۶۱۸ 13,440,000
کاینداستون-کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز طوسی-۶۱۴ 12,480,000
کاینداستون کلکته رگه درشت طوسی رگه ریز مسی-۶۱۶ 12,480,000
کاینداستون-Marquina-691 14,000,000
کاینداستون-Eternal black calacatta-791 12,480,000
کاینداستون-515-Lusso 10,560,000
کاینداستون-Eternal Calacateh-714 12,480,000
کاینداستون-Galaxy Turquoise blue-372 12,480,000
برداستون برند کوارتز – برداستون
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
نام محصول قیمت ورق-تومان
برداستون-1-1365 قهوه ای درشت دانه 8,100,000
برداستون-2-29-2013 مشکی ریز دانه 8,550,000
برداستون-4-1013 طوسی درشت دانه 8,100,000
برداستون-1-1015 آلبالویی درشت دانه 8,100,000
برداستون-3015 گلبهی درشت دانه 8,100,000
برداستون-8323 کرم درشت دانه 8,100,000
برداستون-1-1118 سفید درشت دانه 8,100,000
برداستون-1-29-2013 مشکی درشت دانه آئینه دار 8,550,000
برداستون-۲-۱۰۱۵ آلبالویی ریز دانه 8,100,000
برداستون-3015 گلبهی ریز دانه 8,100,000
برداستون-2-1118 سفید ریز دانه 8,100,000
برداستون-9626 سفید شیری ریز دانه 8,100,000
برداستون-2-1365 قهوه ای پودری 8,550,000
برداستون-134-2013 مشکی پودری 8,550,000
برداستون-3878 کرم پودری 8,550,000
برداستون-2878 سفید پودری 8,550,000
برداستون-1-1166 طوسی پودری 9,450,000
برداستون-1009 سفید قهوه ای 9,450,000
برداستون-1008 سفید مشکی 9,450,000
برداستون-5535 کرم پودری همراه با سنگ ریزه زرد 8,550,000
برداستون-2012 کرم قهوه ای 9,450,000
برداستون-6939 مشکی قهوه ای 9,450,000
برداستون-1052 سفید با رگه های ریز طوسی 9,450,000
برداستون-1002 رگه دار مشکی سفید 15,750,000
برداستون-1003 سفید با رگه های کرم 15,750,000
برداستون-1004 سفید با رگه های طوسی 17,100,000
برداستون-2578 کرم با رگه های ریز قهوه ای 9,450,000
برداستون-1279 مشکی با رگه های سفید 11,250,000
برداستون-سفید رگه‌دار-۱۰۰۶ 13,500,000
برداستون-مشکی رگه دار-۱۰۰۵ 12,150,000
برداستون-1054 طوسی با رگه ریز سفید 11,250,000
برداستون-۱۰۰۶-سفید رگه دار 13,500,000

 
– عرض تمام صفحات ۷۵ سامنتیمتر و ضخامت ۱۲ میلیمتر می باشد، ضخامت صفحه اجرا شده با صفحه خام اختلاف دارد.
– قیمت به روز کورین بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های ۶ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کورین های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید

در مورد موارد اجرایی کورین نیز لازم به ذکر است :

– قیمت ها بر اساس حداکثر عرض ۶۰سانتی متر درنظر گرفته شده است، در مورد تا عرض ۹۰سانتی متر ضریب یک و نیم و تا عرض ۱۲۰ دوبرابر محاسبه می شود.
– بر روی تمام قیمت های فوق درصدی بنا به دوری یا نزدیکی به محل ساخت و اجرا و نصب به کل قیمت اضافه خواهد شد
– ضخامت کار استاندارد حداکثر ۵ سانتی متر درنظر گرفته شده است.
– قیمت های جای سینک – جای گاز – انواع ابزار بصورت جداگانه محاسبه می شود.

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
اگه به قیمت دقیقی که مدنظرت هست نرسیدی بهمون پیام بده؟؟؟