لیست کامل قیمت کورین و کوارتز ایرانی و خارجی و اجرا

لیست کامل قیمت کورین ایرانی و خارجی

قیمت روز کورین فرمینو برند کورین فرمینو
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
فرمینو

         نام محصول قیمت ورق-تومان
فرمینو-عرض 76-طوسی پر رنگ رگه سفید-Fo540 هر ورق 12,300,000 تومان
فرمینو-عرض 100-طوسی رگه سفید Fo523 هر ورق 13,100,000 تومان
فرمینو-عرض 100-سفید رگه طوسی FO533 هر ورق 13,100,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه سفید-Fo527 هر ورق 12,300,000 تومان
فرمینو-عرض 76-کرم رگه قهوه ای-Fo521 هر ورق 12,300,000 تومان
فرمینو-عرض 76-طوسی رگه سفید-Fo523 هر ورق 12,300,000 تومان
فرمینو-عرض 100-FO600-سفید رگه بلند طوسی-کلکته هر ورق 14,400,000 تومان
فرمینو-عرض 76-سفید رگه بلند طوسی-کلکته-Fo600 هر ورق 13,350,000 تومان
فرمینو-عرض 100-FO527-مشکی رگه سفید هر ورق 13,100,000 تومان
فرمینو- کرم رگه قهوه ای-FO521- عرض 100 هر ورق 13,100,000 تومان
فرمینو -عرض 76-سفید رگه طوسی-Fo533 هر ورق 12,300,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه طلایی-Fo529 هر ورق 12,300,000 تومان
فرمینو-عرض 100 مشکی رگه طلایی-FO529 هر ورق 13,100,000 تومان
فرمینو-عرض 76-سفید رگه سفید-Fo532-Civileh هر ورق 12,300,000 تومان
فرمینو-عرض 100-سفید رگه سفید Civileh 532 هر ورق 13,100,000 تومان
فرمینو-عرض 100-طوسی رگه بلند طرح کلکته-Fo602 هر ورق 14,400,000 تومان
فرمینو-عرض 76-طوسی رگه بلند-کلکته-Fo602 هر ورق 13,350,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مارکوئینا-Fo603 هر ورق 13,350,000 تومان
فرمینو-عرض 100-مارکوئینا- FO603 هر ورق 14,400,000 تومان
فرمینو-عرض 100-مشکی رگه طلایی-Fo800-golden sahara هر ورق 15,000,000 تومان
فرمینو-عرض 100-طوسی پر رنگ رگه سفید 540 هر ورق 13,100,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه طلایی-Fo800-golden sahara هر ورق 13,600,000 تومان
فرمینو-عرض 76-سفید رگه طلایی-Fo801-Inception هر ورق 13,600,000 تومان
فرمینو-عرض 100-سفید رگه طلایی-Fo801-Inception هر ورق 15,000,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه سفیدوطلایی-Fo803-Rise Shine هر ورق 13,600,000 تومان
فرمینو-عرض 76-سفید رگه طوسی-Fo804-Rise Shine هر ورق 13,600,000 تومان
فرمینو-عرض 100-سفید رگه طوسی-Fo804-Rise Shine هر ورق 15,000,000 تومان
فرمینو-عرض 100-مشکی رگه سفیدوطلایی-Fo803-Rise Shine هر ورق 15,000,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه سفید-FO802-Sahara Noire هر ورق 13,600,000 تومان
فرمینو-عرض 100-مشکی رگه سفید-FO802-Sahara Noire هر ورق 15,000,000 تومان
فرمینو-عرض 100-مشکی رگه سفید-FO810-Armani هر ورق 15,000,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه سفید-FO810-Armani هر ورق 13,600,000 تومان
فرمینو-عرض 76-مشکی رگه طلایی-Fo811-Armani هر ورق 13,600,000 تومان
فرمینو-عرض 100-مشکی رگه طلایی-Fo811-Armani هر ورق 15,000,000 تومان
فرمینو-عرض 76-سفید رگه طوسی-Fo812-Armani هر ورق 13,600,000 تومان
فرمینو-عرض 100-سفید رگه طوسی-Fo812-Armani هر ورق 15,000,000 تومان

 

قیمت روز کورین تیسان برند کورین – تیسان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
تیسان T S I

         نام محصول قیمت ورق-تومان
تیسان-052TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-810TP هر ورق 8,900,000 تومان
تیسان-812TP هر ورق 8,900,000 تومان
تیسان-053TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-814TP هر ورق 8,900,000 تومان
تیسان-056TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-011TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-015TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-042TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-095TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-410TS هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-TS420 هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-TS421 هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-423TS هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-430TS هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-440TS هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-TS670 هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-063TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-840TP هر ورق 8,900,000 تومان
تیسان-612TA هر ورق 8,400,000 تومان
تیسان-640TA هر ورق 8,400,000 تومان
تیسان-595TM هر ورق 9,300,000 تومان
تیسان-558TM هر ورق 9,300,000 تومان
تیسان-023TB هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-112TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-100TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-113TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-114TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-115TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-142TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-124TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-147TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-158TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-137TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-TA193 هر ورق 8,400,000 تومان
تیسان-148TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-870TP هر ورق 8,900,000 تومان
تیسان-851TP هر ورق 8,900,000 تومان
تیسان-310TP هر ورق 8,900,000 تومان
تیسان-620TA هر ورق 8,400,000 تومان
تیسان-185TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای پرتراکم-TAB510 هر ورق 10,800,000 تومان
تیسان-سفید رگه بلند-TR502 هر ورق 11,200,000 تومان
تیسان-مشکی رگه بلند-TR501 هر ورق 11,200,000 تومان
تیسان-سفید رگه بلند طوسی-TR503 هر ورق 11,200,000 تومان
تیسان-طوسی رگه بلند-TR504 هر ورق 11,200,000 تومان
تیسان-مشکی رگه بلند طلایی-TR505 هر ورق 11,200,000 تومان
تیسان-سفید رگه بلند طلایی-TR506 هر ورق 11,200,000 تومان
تیسان-ابر و باد سفید رگه مشکی-TAB507 هر ورق 10,800,000 تومان
تیسان-ابر و باد طوسی تیره رگه سفید-TAB508 هر ورق 10,800,000 تومان
تیسان-ابر و باد کرم رگه قهوه ای-TAB509 هر ورق 10,800,000 تومان
تیسان-ابر و باد مشکی رگه سفید-TAB511 هر ورق 10,800,000 تومان
تیسان-ابرو باد مشکی اکلیلی رگه سفید و طلایی-TAB512 هر ورق 10,800,000 تومان
تیسان-184TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-TS-414 هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-116TT هر ورق 9,900,000 تومان
تیسان-TB022 هر ورق 8,000,000 تومان
تیسان-632TA هر ورق 8,400,000 تومان
تیسان-636TA هر ورق 8,400,000 تومان
تیسان-TB020 هر ورق 8,000,000 تومان

 

قیمت روز کورین نیکا استون برند کورین – نیکا
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
نیکا

         نام محصول قیمت ورق-تومان
نیکااستون-Pebble Gold-PG840 هر ورق 9,700,000 تومان
نیکااستون-Aspen Glacier-AG612 هر ورق 9,100,000 تومان
نیکااستون-Sanded Sahara-SS440 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Sanded Vermilion-SV430 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Sanded Onyx-SO423 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Sanded Cream-SM421 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Sanded Grey-SG420 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Ivory-S009 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Tempest Shimmer-FR148 هر ورق 10,650,000 تومان
نیکااستون-Tempest Blaze-FB147 هر ورق 10,650,000 تومان
نیکااستون-Tempest Rattan-P124 هر ورق 10,650,000 تومان
نیکااستون-Tempest Pinnacle-FP112 هر ورق 10,650,000 تومان
نیکااستون-Solid Onyx-ON095 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Candy White-G235 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Sanded Icicle-SI414 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Aspen Brown-AB632 هر ورق 9,100,000 تومان
نیکااستون-Tempest CoffeeBean-FC158 هر ورق 10,650,000 تومان
نیکااستون-Tempest Gold Leaf-FG196 هر ورق 10,650,000 تومان
نیکااستون-Solid Navy-A817 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Pebble Ebony-PE814 هر ورق 9,700,000 تومان
نیکااستون-Aspen Snow-AS610 هر ورق 9,100,000 تومان
نیکااستون-Sanded White Pepper-410 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Solid Bliss-SB022 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Metalic Cosmos-EC596 هر ورق 10,200,000 تومان
نیکااستون-Swany-G193 هر ورق 10,200,000 تومان
نیکااستون-Bright White-BW010 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Galaxy-C811 هر ورق 9,700,000 تومان
نیکااستون-Metalic Galaxy-EG595 هر ورق 10,200,000 تومان
نیکااستون-Metalic Yukan-EY510 هر ورق 10,200,000 تومان
نیکااستون-Moon Light -P810 هر ورق 9,700,000 تومان
نیکااستون-Pebble Lagoon-PL814 هر ورق 9,700,000 تومان
نیکااستون-Solid Steel-ST023 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Talus Oyster-TO310 هر ورق 9,700,000 تومان
نیکااستون-Pebble Gold-C804 هر ورق 9,700,000 تومان
نیکا-G3-812-Frost-سفید دانه برفی درشت هر ورق 9,700,000 تومان
نیکااستون-Tempest Peak-FP100 هر ورق 10,650,000 تومان
نیکااستون-A812 هر ورق 8,800,000 تومان
نیکا-A803-solid cream هر ورق 8,800,000 تومان
نیکااستون-Ivory-A040 هر ورق 8,800,000 تومان

 

قیمت روز سوپراستون برند کورین – سوپر استون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
سوپراستون

         نام محصول قیمت ورق-تومان
سوپراستون-رگه دار اکلیلی-PS360 هر ورق 12,290,000 تومان
سوپراستون-GS700 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-pw101 هر ورق 10,490,000 تومان
سوپراستون-gs230 هر ورق 10,490,000 تومان
سوپراستون-os220 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-ss240 هر ورق 10,490,000 تومان
سوپراستون-dn301 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-pr401 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد -SR40-سفید رگه قهوه ای هر ورق 11,490,000 تومان
سوپراستون-303 هر ورق 10,490,000 تومان
سوپراستون-GS941 هر ورق 11,390,000 تومان
سوپراستون-1160 هر ورق 10,490,000 تومان
سوپراستون-GS900 هر ورق 11,390,000 تومان
سوپراستون-GS911 هر ورق 11,390,000 تومان
سوپراستون-1040 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-1084 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-1107 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-1150 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-1170 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-1161 هر ورق 10,490,000 تومان
سوپراستون-1610 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-1640 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-5020 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-cs210 هر ورق 10,490,000 تومان
سوپراستون-GS940 هر ورق 11,390,000 تومان
سوپراستون-SR410 هر ورق 11,390,000 تومان
سوپراستون-GS300 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-CI601 هر ورق 11,390,000 تومان
سوپراستون-PS60-مشکی رگه سفید هر ورق 11,890,000 تومان
سوپراستون-pab100 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-pb130 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-GS400 هر ورق 10,890,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد -SR10-مشکی رگه سفید هر ورق 11,490,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد -SR20-سفید رگه مشکی هر ورق 11,490,000 تومان
سوپراستون-PS50-سفید رگه طوسی هر ورق 11,890,000 تومان
سوپراستون-1160عرض 120 هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-PS70-طوسی رگه سفید هر ورق 11,890,000 تومان
سوپراستون- 1040عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- 1084عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- 1107عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- 1150عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- 1170عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- 1610عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- 1640عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- 5020عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- CI601عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- DN301عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- GS911عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- GS940عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- GS941عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون- PR401عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون- SR410عرض 120 عدم عرضه یا تامین
سوپراستون-1161عرض 120 هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-303عرض 120 هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-cs210عرض 120 هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-gs230عرض 120 هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-Os220عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون-pw101عرض 120 هر ورق 12,000,000 تومان
سوپراستون-ss240عرض 120 هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-PS56-سفید رگه طلایی هر ورق 11,890,000 تومان
سوپراستون-رگه دار اکلیلی-PS770-طوسی رگه سفید اکلیلی هر ورق 12,290,000 تومان
سوپراستون-عرض 100-PS50-سفید رگه طوسی هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-6 میل-PS50-سفید رگه طوسی هر ورق 6,790,000 تومان
سوپراستون-عرض 100-PS60-مشکی رگه سفید هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-عرض 100-PS70-طوسی رگه سفید هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-6 میل-PS60-مشکی رگه سفید هر ورق 6,790,000 تومان
سوپراستون-6 میل-PS70-طوسی رگه سفید هر ورق 6,790,000 تومان
سوپراستون-6 میل-PS56-سفید رگه طلایی هر ورق 6,790,000 تومان
سوپراستون-عرض 100-PS56-سفید رگه طلایی هر ورق 13,000,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR10-مشکی رگه سفید هر ورق 12,590,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR10-مشکی رگه سفید هر ورق 6,590,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR20-سفید رگه مشکی هر ورق 12,590,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR20-سفید رگه مشکی هر ورق 6,590,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد-عرض 100-SR40-سفید رگه قهوه ای هر ورق 12,590,000 تومان
سوپراستون-ابر و باد-6 میل-SR40-سفید رگه قهوه ای هر ورق 6,590,000 تومان
سوپراستون-رگه دار اکلیلی6میل-PS770 هر ورق 6,990,000 تومان
سوپراستون-رگه دار اکلیلی6میل-PS360 هر ورق 6,990,000 تومان
سوپراستون-GS300 عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون-GS400 عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون-GS700 عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون-PAB100 عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان
سوپراستون-PB130 عرض 120 هر ورق 13,700,000 تومان

 

قیمت روز کورین اورانوس برند کورین – اورانوس
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
اورانوس

         نام محصول قیمت ورق-تومان
اورانوس-ابروبادی-Poloton-603 هر ورق 11,750,000 تومان
اورانوس-ابروبادی-Mercury-604 هر ورق 11,750,000 تومان
اورانوس-GR-174 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-ابروبادی-Venus-602 هر ورق 11,750,000 تومان
اورانوس-ابروبادی-Zeus-601 هر ورق 11,750,000 تومان
اورانوس-GR-205 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-236 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-238 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-250 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-155 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-167 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-178-Sanded Sahara هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-179 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE178 هر ورق 7,750,000 تومان
اورانوس-MAYSIE241 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE305 هر ورق 8,850,000 تومان
اورانوس-GR-231 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-321 هر ورق 9,950,000 تومان
اورانوس-GR-239 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-242 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-120 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-149 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-160 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-S-102 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-175-Sanded Cream هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-323 هر ورق 9,950,000 تومان
اورانوس-GR-235 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-240 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-245 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-136 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-150 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-163 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-176 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-S-303 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE160 هر ورق 7,750,000 تومان
اورانوس-MAYSIE179 هر ورق 7,750,000 تومان
اورانوس-MAYSIE242 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-GR-402 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-GR-410 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-GR-420 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-GR-307 هر ورق 9,950,000 تومان
اورانوس-S-601 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE175 هر ورق 7,750,000 تومان
اورانوس-MAYSIE240 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE250 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE401 هر ورق 9,550,000 تومان
اورانوس-GR-401 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-GR-403 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-GR-414 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-GR-300 هر ورق 9,950,000 تومان
اورانوس-GR-310 هر ورق 9,950,000 تومان
اورانوس-GR-304 هر ورق 9,950,000 تومان
اورانوس-S-180 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE152 هر ورق 7,750,000 تومان
اورانوس-MAYSIE206 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE211 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE214 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE239 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE400 هر ورق 9,550,000 تومان
اورانوس-MAYSIE420 هر ورق 9,550,000 تومان
اورانوس-GR-152 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-153 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-154 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-171 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-173 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-206 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-214 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-241 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-280 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-290 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-303 هر ورق 9,950,000 تومان
اورانوس-GR-305 هر ورق 9,950,000 تومان
اورانوس-GR-400 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-GR-405 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-GR-406 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-S-201 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-170 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-M-501 هر ورق 10,400,000 تومان
اورانوس-M-502 هر ورق 10,400,000 تومان
اورانوس-GR-142 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-188 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-135 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-GR-291 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-201 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-GR-243 هر ورق 9,450,000 تومان
اورانوس-MAYSIE255 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE120 هر ورق 7,750,000 تومان
اورانوس-MAYSIE205 هر ورق 8,150,000 تومان
اورانوس-M-503 هر ورق 10,400,000 تومان
اورانوس-MAYSIE501 هر ورق 9,550,000 تومان
اورانوس-GR-407 هر ورق 11,150,000 تومان
اورانوس-S-105 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-MAYSIE421 هر ورق 9,550,000 تومان
اورانوس-M-504 هر ورق 10,400,000 تومان
اورانوس-S-181 هر ورق 9,150,000 تومان
اورانوس-ML701-مشکی رگه طلایی هر ورق 12,900,000 تومان
اورانوس-ML702-سفید رگه طوسی هر ورق 12,900,000 تومان
اورانوس-ML703-مشکی رگه مسی هر ورق 14,000,000 تومان
اورانوس-ML704-سفید رگه صدفی هر ورق 14,000,000 تومان
اورانوس-ML705-سفید رگه طلایی هر ورق 14,000,000 تومان
اورانوس-ML706-مشکی رگه طوسی هر ورق 12,900,000 تومان
اورانوس-ML707-مشکی رگه صدفی هر ورق 14,000,000 تومان
اورانوس-ML708-مشکی رگه طلایی هر ورق 12,900,000 تومان
اورانوس-ML709-سفید رگه طوسی هر ورق 12,900,000 تومان
اورانوس-ML710-مشکی رگه مسی هر ورق 14,000,000 تومان

 

قیمت روز کورین نیکا استون برند کورین – روکان
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۰سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
روکان

         نام محصول قیمت ورق-تومان
روکان استون-6 میل-Arenite-RM515 هر ورق 7,100,000 تومان
روکان استون- Selenite-RM520- عرض 100 هر ورق 12,500,000 تومان
روکان استون-کلکته گلد – RM512 هر ورق 11,900,000 تومان
روکان استون- Biolite-RM525- عرض 100 هر ورق 12,500,000 تومان
روکان استون- مارکوئینا – RM505 هر ورق 11,900,000 تومان
روکان استون-6 میل-هانس – Hansa-RM530 هر ورق 7,100,000 تومان
روکان استون-هانس – Hansa-RM530 هر ورق 11,400,000 تومان
روکان استون-Arenite-RM515 هر ورق 11,400,000 تومان
روکان استون-Biolite-RM525 هر ورق 11,400,000 تومان
روکان استون-Monza-RM540- عرض 100 هر ورق 12,500,000 تومان
روکان استون-مارکوئینا – RM505 – عرض 100 هر ورق 13,500,000 تومان
روکان استون-کلکته گلد – RM512 – عرض 100 هر ورق 13,500,000 تومان
روکان استون-هانس – Hansa-RM530 – عرض 100 هر ورق 12,500,000 تومان
روکان استون-Arenite-RM515-عرض 100 هر ورق 12,500,000 تومان
روکان استون-Selenite-RM520 هر ورق 11,400,000 تومان
روکان استون-Monza-RM540 هر ورق 11,400,000 تومان
روکان استون-Golden Black-RM-535 هر ورق 11,900,000 تومان
روکان استون-6 میل-Biolite-RM525 هر ورق 7,100,000 تومان
روکان استون-6 میل-Selenite-RM520 هر ورق 7,100,000 تومان
روکان استون-6 میل-Monza-RM540 هر ورق 7,100,000 تومان
روکان استون-Golden Black-RM-535-عرض 100 هر ورق 13,500,000 تومان
روکان استون-6 میل-Golden Black-RM-535 هر ورق 7,400,000 تومان
روکان استون-6 میل-Calacate Gold-RM-512 هر ورق 7,400,000 تومان
روکان استون-6 میل-مارکوئینا – RM505 هر ورق 7,400,000 تومان

 

قیمت روز کورین آتیستون برند کورین – آتیستون
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
آتیستون

         نام محصول قیمت ورق-تومان
آتیستون-AP026 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AT251 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT285 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT380 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT470 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT511 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AP030 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS310 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS530 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AT150 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT955 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AS225 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS250 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS360 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AM120 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AM450 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AL160 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL190 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL290 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AM141 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AL550 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AT147 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AW123 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AW215 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AW812 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AT145 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT810 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT925 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AS220 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS230 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS261 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS510 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AT-140L هر ورق 11,532,200 تومان
آتیستون-AS711 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP010 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP015 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP017 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP020 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS710 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AM130 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AP027 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AM460 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AL170 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL100 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL270 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL900 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL911 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AW122 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AW212 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AT140 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT148 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT311 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT146 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT330 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT451 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT480 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT520 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT825 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT935 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AS240 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP012 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AS920 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP016 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP019 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP025 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AM210 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AM260 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AM941 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AP011 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AL110 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL280 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL370 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AL910 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AW948 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AW528 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AW198 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AW178 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AL373 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AW817 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AT211 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AS921 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AT144 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AL930 هر ورق 9,788,200 تومان
آتیستون-AM-115 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AM263 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AM-531 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AM821 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AM931 هر ورق 9,134,200 تومان
آتیستون-AP013 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP014 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP018 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP024 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP035 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AP037 هر ورق 8,807,200 تومان
آتیستون-AT151 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT252 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AT926 هر ورق 10,769,200 تومان
آتیستون-AW-117 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AW-227 هر ورق 11,423,200 تومان
آتیستون-AW232 هر ورق 11,423,200 تومان

 

قیمت روز کورین زنتکس برند کورین – زنتکس
تولید کشور ایران
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
زنتکس

         نام محصول قیمت ورق-تومان
زنتکس-zn101-carrara calcatte هر ورق 12,540,000 تومان
زنتکس-zn105-amber vein هر ورق 12,540,000 تومان
زنتکس-zn104-magma river هر ورق 12,990,000 تومان
زنتکس-zn103-galaxy river هر ورق 12,990,000 تومان
زنتکس-zn102-cream copper هر ورق 12,540,000 تومان

 

قیمت روز کورین استارون برند کورین – استارون
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
استارون

         نام محصول قیمت ورق-تومان
استارون-Blaze-FB147 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Meteor-FM111 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Pinnacle-FP112 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Shimmer–FR148 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Spinel-Ps854 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Swan-Ps813 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Tearose-Pt845 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-EarthenBark-Ql257 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Earthenstratum-Ql287 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Mesa-QM242 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Cornhusk-SC443 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Cornmeal-SC443 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Californiapoppy-SC052 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Linen-SL443 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Pastoral-VP177 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Cloudbank-VC118 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-DasslingWhite-SD001 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-QuasarWhite-SQ019 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Sunflower-SS042 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Univers-SU053 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Bronzestar-FB154 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Caraway-FC155 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Confection-FC116 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Glimmer-FG144 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Horizon-FH114 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Sonoma-FS143 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Spice-FS137 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Prairie-FP142 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Twilight-FT113 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Dandelion-VD175 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Dawn-VD126 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Delphi-VD111 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Loam-VL155 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Magnolia-VM143 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-NaturalBridge-VN144 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Shallot-FS157 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Shell-FS115 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Oceanview-VO171 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Presto-VP159 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Adamantine-FA159 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Genesis-FG174 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Spearmint-FS164 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Tempest-Silvercloud-FS122 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Bright-White-BW010 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Ivory-SI040 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Iris-SI056 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Powder-Blue-SP063 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Cream-SM421 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Icicle-SI414 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Papyrus-SP474 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Vermillion-SV430 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Blue-PB870 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Fresco-PF844 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Saratoga-PS820 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Ebon-PE814 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Brown-AB632 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Glacier-AG612 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Lily-AL645 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Pepper-AP640 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Goldrush-AG614 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-pond-AP665 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-caper-Pc821 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-chocolate-Pc855 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-flan-Pf870 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Moon-Pm832 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Peak-FP100 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Rattan-FR124 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Starfire-FS198 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Zenith-FZ184 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Pure-white-SP016 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Tusk-ST015 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Eggplant-SV037 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Cornmeal-SC433 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Sahara-SS440 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Oyster-TO310 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Aqua-PA860 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Copper-PC851 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Gold-PG840 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Terrain-PT857 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Beach-EB545 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-SatinGold-ES558 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Yukon-EY510 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Fiesta-AF611 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Lava-AL650 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Mine-AM633 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Sky-AS670 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Gold-Dust-SG441 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Alder-AA625 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Stucco-As644 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-chiffon-Pc842 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-coral-Pc817 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-lagoon-PL814 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Seastar-Ps843 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Steel-ST023 هر ورق 21,500,000 تومان
استارون-Supernova-FS192 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Tundra-ST482 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-White-Pepper-WP410 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Starred-QS287 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Galaxy-EG595 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Slate-AS661 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-concrete-AC629 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Glow-AG636 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Sundance-Ns955 عدم عرضه یا تامین
استارون-pacific-Np932 عدم عرضه یا تامین
استارون-Grey-AG620 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-Snow-AS610 هر ورق 24,500,000 تومان
استارون-SleekSilver-ES581 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Grey-PG810 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Minette-QM289 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-cosmos-Ec596 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Ice-PI811 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Bluff-QB244 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-BrecciaRiogrande-QR790 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Esker-QE240 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Cinamon-FC153 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Birch-SB412 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Clay-SC475 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Coffee-Bean-FC158 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Dazzle-FD191 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Rocksalt-TR305 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-MosaicNimbus-QN287 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-MosaicDalmatian-QD212 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Icicle-SI411 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-frost-Pf812 هر ورق 28,000,000 تومان
استارون-Serene-SS023 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-MosaicBlankBean-QB299 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-BlondeSB043 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Dark-Nebula-DN421 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Heron-SH428 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Grey-SG420 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Oatmeal-SO446 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Mocha-SM453 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Stratus-SS418 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Onyx-SO423 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Stoneware-BS500 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Palisade-QP245 هر ورق 34,000,000 تومان
استارون-Paprika-FP136 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Gold-Leaf-FG196 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Polar-FP111 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Natural-SV041 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Fog-SF020 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Pearl-SP011 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Bliss-SB022 هر ورق 21,500,000 تومان
استارون-Onyx-ON095 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Mist-SM022 هر ورق 12,300,000 تومان
استارون-Placid-SP06 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Andromed-FA198 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Dover-SD413 هر ورق 20,000,000 تومان
استارون-Celadon-SC010 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Coolmint-SC063 هر ورق 19,850,000 تومان
استارون-Caviar-FC188 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Copperplate-FC156 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Lgneous-Fl187 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Milestone-FM185 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Whippoorwill-FW145 هر ورق 38,500,000 تومان
استارون-Ridge QR278 هر ورق 13,800,000 تومان
استارون-mirage PM879 هر ورق 11,900,000 تومان
استارون-bright MU010 هر ورق 12,950,000 تومان
استارون-meadow SM465 هر ورق 8,990,000 تومان

 

قیمت روز کورین هانکس برند کورین – هانکس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
هانکس

         نام محصول قیمت ورق-تومان
هانکس-cubic transblanc-C-004 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-TERRAZZO-REH-102 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-L-MOCHA T-222 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-SPERBIA T-224 هر ورق 12,450,000 تومان
هانکس-ICE QUEEN T-050 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-N‐ORANGE-M-005 عدم عرضه یا تامین
هانکس-IRA-T-225 هر ورق 16,450,000 تومان
هانکس-SANDBANK-D–009 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-LUTDESERT-D046 هر ورق 13,500,000 تومان
هانکس-MIST-D-007 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-CREAMCHEESE-D–047 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-MARRONNIER-D-027 عدم عرضه یا تامین
هانکس-BLACKHILL-D-015 عدم عرضه یا تامین
هانکس-ARDOSIA-ST-104 هر ورق 20,500,000 تومان
هانکس-BLUEWAVE-D-021 عدم عرضه یا تامین
هانکس-SHASTA-D-036 عدم عرضه یا تامین
هانکس-GLASSBLACK-T-041 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CUBICWHITE-C-001 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-CUBICIVORY-C-002 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CUBICNEBULOUS-C-008 عدم عرضه یا تامین
هانکس-NIGHTGLEAM-P-005 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-H‐ELDORADO-T-001 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-FANTASIA-M-002 عدم عرضه یا تامین
هانکس-HAZELNUT-T-049 عدم عرضه یا تامین
هانکس-PALERMO-G-008 عدم عرضه یا تامین
هانکس-SANDFLOWER-GAM-004 عدم عرضه یا تامین
هانکس-DESERTCASTLE-GAR-006 هر ورق 20,500,000 تومان
هانکس-BLACKSPOT-GAR-010 عدم عرضه یا تامین
هانکس-IVORYESSENCE-B-001 عدم عرضه یا تامین
هانکس-HELSINKI-B-031 عدم عرضه یا تامین
هانکس-TERRASIENNA-GAR-007 عدم عرضه یا تامین
هانکس-MONTES-NA-06 عدم عرضه یا تامین
هانکس-EBONYTIMBER-BL-253 عدم عرضه یا تامین
هانکس-OSLOWHITE-B-012 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-BOSQUE-B-013 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCOLATE-B-013 عدم عرضه یا تامین
هانکس-WILDEFORE-B-039 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-MARELINHO-ST-102 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-COPPERBLACK-B-040 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-NUBLADO-ST-103 عدم عرضه یا تامین
هانکس-MORENO-ST-105 عدم عرضه یا تامین
هانکس-GRENICIO-ST-106 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-MACASSAR-BL-209 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-IVORY-S–004 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-SILVERWHITE-D-024 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-ARCTICPURE-T-021 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-GOLDBROWN-D-003 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-LIGHTSAND-D-025 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-RED-M-003 عدم عرضه یا تامین
هانکس-M‐BLACK-M-007 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-FLORIDABEACH-B-032 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-N‐WHITE-S-008 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-BLACKBEAT-D-028 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-SOLARIS-P-004 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-SILVERSTONE-D-001 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-N‐YELLOW-M-006 عدم عرضه یا تامین
هانکس-DAYLIGHTMOON-B-034 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCO FUDGE-ST-206 عدم عرضه یا تامین
هانکس-CHOCOLATE-B-035 عدم عرضه یا تامین
هانکس-PIETRA PANNA-BL-003 عدم عرضه یا تامین
هانکس-KASHMERE-BL-201 عدم عرضه یا تامین
هانکس-ALBERO-ST-203 عدم عرضه یا تامین
هانکس-Grey Ash M-014 هر ورق 14,950,000 تومان
هانکس-CLARA-ST-101 هر ورق 28,500,000 تومان
هانکس-ROMANO-ST-201 هر ورق 28,500,000 تومان

 

قیمت روز کورین آرته آلمان برند کورین – آرته
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۶ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
آرته

         نام محصول قیمت ورق-تومان
Arte-Germany-مشکی ساده – S001 هر ورق 13,800,000 تومان
Arte-Germany-Sanded Cream-CD-046 هر ورق 13,800,000 تومان
Arte-Germany-SandedSahara-CD-047 هر ورق 13,800,000 تومان
Arte-Germany-سفید دونه برفی-CP-456 هر ورق 13,800,000 تومان
Arte-Germany-سفید اکلیلی-cp-004 هر ورق 13,800,000 تومان
Arte-Germany-آبی متالیک-CP250 هر ورق 10,350,000 تومان
Arte-Germany-مشکی رگه سفید-CV-598 عدم عرضه یا تامین
Arte-Germany-مشکی دانه سفید-cd-028cd هر ورق 13,800,000 تومان
Arte-Germany-مشکی اکلیلی-CP005 هر ورق 13,800,000 تومان
Arte-Germany-سفید flora FS 003 هر ورق 9,000,000 تومان
Arte-Germany-سفید ساده – S-003 هر ورق 13,800,000 تومان
Arte-Germany-مشکی دانه طلایی-CW584 هر ورق 18,830,000 تومان

 

قیمت روز کورین باس ترکیه برند کورین – باس
تولید کشور خارجی
طول صفحه۳۶۸ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
باس

         نام محصول قیمت ورق-تومان
باس – s072 عدم عرضه یا تامین
باس – b001 عدم عرضه یا تامین
باس – g090 عدم عرضه یا تامین
باس – natural – 206 هر ورق 9,400,000 تومان
باس – 207-pearl-s هر ورق 9,400,000 تومان
یاس – 208– p- white هر ورق 9,400,000 تومان
باس – 209-d-white هر ورق 9,400,000 تومان
باس – 211-s-white هر ورق 9,400,000 تومان
باس – 301- solid red هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 303- solid flame هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 305- solid rose هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 307- solid sun هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 309- solid grey هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 311- solid titan هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 313- solid fume هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 315- solid lead هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 319- solid bean هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 321- olid cinna هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 323- solid cement هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 325- solid beige هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 327- solid bole هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 3210- solid silk هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 331- solid talus هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 325- solid beige هر ورق 10,450,000 تومان
باس – 402– sanded ivory هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 405– sanded pepper هر ورق 11,450,000 تومان
باس -406– sanded salep هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 407– sanded sahara هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 409– sanded gold هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 411– sanded coffee هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 417– sanded crag هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 425– sanded flax هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 433– sanded coal هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 440– sanded brown هر ورق 11,450,000 تومان
باس – 612– pebble flax هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 615– pebble ice whilte هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 619– pebble shake هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 620– pebble blister هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 635– pebble brown هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 640– pebble daisy هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 646– pebble bice هر ورق 12,450,000 تومان
باس -pebble blur-653 هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 670– pebble frost هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 671– pebble pome هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 675– pebble avone هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 680– pebble pole هر ورق 12,450,000 تومان
باس – 775– spark pearl هر ورق 15,000,000 تومان
باس – 785– spark aurora هر ورق 15,000,000 تومان
باس – 795– spark night هر ورق 15,000,000 تومان
باس – 810– macula beach هر ورق 15,000,000 تومان
باس – 820– macula universe هر ورق 15,000,000 تومان
باس – 840– macula silver هر ورق 15,000,000 تومان
باس – 875– macula black هر ورق 15,000,000 تومان
باس – 920– galaxy whirpool هر ورق 16,000,000 تومان
باس – 930– galaxy andromeda هر ورق 16,000,000 تومان
باس – 960- galaxy mosaic هر ورق 16,000,000 تومان

 

 

لیست کامل قیمت کوارتز ایرانی

قیمت روز کوارتز توتم برند کوارتز – توتم
تولید کشور ابران
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
Filter by دسته‌های محصولات
توتم کوارتز

         نام محصول قیمت ورق-تومان
توتم-6909-atlanticblack-inspiration هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-4100-PolarisWhite عدم عرضه یا تامین
توتم-autumnbrown-2208 هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-6220-royalbotticion-inspiration هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-8226-macchiato عدم عرضه یا تامین
توتم-6126-rollingstone هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-1102-stellabianca-finegrain عدم عرضه یا تامین
توتم-5903-Brown عدم عرضه یا تامین
توتم-6808-DarkImperialBrown-Inspiration هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-5323-darkPerla عدم عرضه یا تامین
توتم-8240-oystershell عدم عرضه یا تامین
توتم-6826-ImperialBrown-Inspiration هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-2300-StellaVison عدم عرضه یا تامین
توتم-2203-StellaNero هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-1204-StellaBeige عدم عرضه یا تامین
توتم-1203-StellaBianca هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-3906-ZuluMask عدم عرضه یا تامین
توتم-3201-SpiritodiSahara عدم عرضه یا تامین
توتم-1201-StellaCelestis عدم عرضه یا تامین
توتم-5901-Marrone عدم عرضه یا تامین
توتم-4233-SilkyEbur هر ورق 17,050,000 تومان
توتم-4219-WhiteZirconium هر ورق 17,050,000 تومان
توتم-4101-SpiceWhite عدم عرضه یا تامین
توتم-1109 هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-8118-alamo عدم عرضه یا تامین
توتم-8224-jasperclay عدم عرضه یا تامین
توتم-6904-stardust عدم عرضه یا تامین
توتم-1104-stellavison-finegrain هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-2100-Stellacimarron عدم عرضه یا تامین
توتم-1207-Stellaaurum عدم عرضه یا تامین
توتم-6300-ViscontGrey-Inspiration هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-8927-goldendiamond هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-6230-CremaMarfil-Inspiration عدم عرضه یا تامین
توتم-5601-newnaro عدم عرضه یا تامین
توتم-4800-Mango عدم عرضه یا تامین
توتم-4700-GreenLeave عدم عرضه یا تامین
توتم-1209-StellaRosso عدم عرضه یا تامین
توتم-1205-StellaMarrone عدم عرضه یا تامین
توتم-1103-CosmosWhiteDiamante هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-5600-Nocte هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-4232-BiancoMurano هر ورق 17,050,000 تومان
توتم-4218-SnowFlake هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-9609-مارکوئینا هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-5300-Perla هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-9614 هر ورق 20,350,000 تومان
توتم-6106-StatuarioVenato-Inspiration هر ورق 18,700,000 تومان
توتم-4236-DiamondMarfil عدم عرضه یا تامین
توتم-Black Galaxy-2209 هر ورق 15,400,000 تومان
توتم-6124</