نمونه و سمپل سنگ آتیستون سری AT

متریال کورین
برند آتیستون
عنوان سری AT
کشور ایران
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

صفحات با عرض ۹۰سانتی متری این شرکت ۲۰٪ افزایش قیمت دارد

آتیستون-AT251
آتیستون-AT251 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT285
آتیستون-AT285 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT380
آتیستون-AT380 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT470
آتیستون-AT470 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT511
آتیستون-AT511 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT150
آتیستون-AT150 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT955
آتیستون-AT955 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT252
آتیستون-AT252 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT147
آتیستون-AT147 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT145
آتیستون-AT145 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT810
آتیستون-AT810 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT925
آتیستون-AT925 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT148
آتیستون-AT148 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT311
آتیستون-AT311 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT140
آتیستون-AT140 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT146
آتیستون-AT146 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT330
آتیستون-AT330 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT451
آتیستون-AT451 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT480
آتیستون-AT480 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT520
آتیستون-AT520 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT825
آتیستون-AT825 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT935
آتیستون-AT935 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT144
آتیستون-AT144 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT211
آتیستون-AT211 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT-140L
آتیستون-AT-140L قیمت شرکتی هر شیت خام : 115,322,000ریال
آتیستون-AT151
آتیستون-AT151 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال
آتیستون-AT926
آتیستون-AT926 قیمت شرکتی هر شیت خام : 107,692,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *