نصب رویه کورین آشپزخانه های تجاری

نصب رویه کورین آشپزخانه های تجاری

۱- کابینت بایستی یکسان و تراز باشند ،بدون پیشامدگی که موجب ترک شود.
۲- برای رویه در فواصل ۴۵ سانتی متری تکیه گاه درست نمائید.پایه های بیش از ۱۵ سانتی متری باید تکیه گاه اساسی داشته باشند .درفواصل ۷/۵ سانتی متری برشها تکیه گاه تعبیه نمائید.
۳- قسمت های سردوگرم بایستی از زیر تکیه گاه داشته باشند و روی سنگ کورین گذاشته نشوند.
۴- سنگ کورین را بانقاط سیلیکونی در فواصل ۶۰-۴۵ سانتی متری به تکیه گاه بچسبانید ،چسب را بصورت ممتد استفاده نکنید.
۵- رویه هیا بخش های سردو گرم را از هم جدا نمائید و از یک درز ظریف سیلیکونی می توان استفاده نمود.
۶- برشها را به کمک الگو و فرز انجام دهید و قوسهایی با شعاع ۱۳ میلی متر در گوشه ها تعبیه نمائید .لبه های قسمت های برش خورده را ۳ میلی متر در بالا و پایین سابیده و گرد نمائید.
۷- گوش های برشهای مستطیلی را با بستهای ۱۵*۱۵ سانتی متری سنگ کورین تقویت نمائید.برشهای حلقوی نیز بایستی با یک حلقه ممتد به عرض ۵ سانتی متر از سنگ کورین تقویت گردد.
۸- پیرامون تمام برشهای قسمت داغ و سرد بایستی با یک لایه عایق حرارتی پوشیده شوند.
۹- درقسمت پایین کابینت ها بایستی یک هواکش جهت مکش هوای سرد و در قسمت بالا نزدیک به رویه نیز بریدگی هایی برای راندن هوای گرم به بیرون تعبیه شود.حرارت در کابینت نباید بیش از ۷۶ سانتی گراد گردد.
۱۰- هرگونه محافظی بایستی روی کابینت و یا زمین پیچ گرددو مستقیما روی سنگ کورین نباشد.سوراخهای روی سنگ کورین برای اینگونه محافظ ها بایستی ۶ میلی متر بیشتر از قطر آنها باشند تا جوابگوی هرگونه انبساط و انقباض باشند.
۱۱- درزهای میزهای تحویل غذا بایستی با بست های ۱۰-۷/۵ سانتی متر تقویت شوند درزها را در فاصله ۷/۵ سانتی متر و یا بیشتر از برش ها قراردهید.

نصب رویه کورین آشپزخانه های تجاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟