نمونه و سمپل سنگ استارون Pebble

متریال کورین
برند استارون-لوته-سامسونگ
عنوان سری Pebble-8
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

دارای خرید چسب الزامی

استارون-Spinel-Ps854 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Spinel-Ps854 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Swan-Ps813 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Swan-Ps813 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Tearose-Pt845 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Tearose-Pt845 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Blue-PB870 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Blue-PB870 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Fresco-PF844 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Fresco-PF844 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Saratoga-PS820 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Saratoga-PS820 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Ebon-PE814 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Ebon-PE814 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-caper-Pc821 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-caper-Pc821 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-chocolate-Pc855 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-chocolate-Pc855 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-flan-Pf870 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-flan-Pf870 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Ice-PI811 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Ice-PI811 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Moon-Pm832 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Moon-Pm832 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Aqua-PA860 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Aqua-PA860 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Copper-PC851 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Copper-PC851 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Grey-PG810 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Grey-PG810 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Gold-PG840 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Gold-PG840 قیمت شرکتی : 87,750,000ریال
استارون-Terrain-PT857 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Terrain-PT857 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-chiffon-Pc842 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-chiffon-Pc842 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-coral-Pc817 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-coral-Pc817 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-frost-Pf812 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-frost-Pf812 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-lagoon-PL814 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-lagoon-PL814 قیمت شرکتی : 1ریال
استارون-Seastar-Ps843 گروه سنگ مصنوعی ایران
گروه سنگ مصنوعی ایران استارون-Seastar-Ps843 قیمت شرکتی : 1ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟