نمونه و سمپل سنگ استارون Sanded

متریال کورین
برند استارون-لوته-سامسونگ
عنوان سری Sanded-4
کشور کره جنوبی
طول صفحات 368 سانتیمتر
عرض صفحات 76 سانتیمتر
ضخامت 1.2 سانتیمتر
وزن تقریبی 60 کیلوگرم
شماره تماس 02166908600

دارای خرید چسب الزامی

استارون-
استارون- Cornhusk-SC443 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Dover-SD413 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Cornmeal-SC443 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-Icicle-SI411
استارون-Icicle-SI411 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Linen-SL443 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Clay-SC475 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-Birch-SB412
استارون-Birch-SB412 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-Cream-SM421
استارون-Cream-SM421 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Gold-Dust-SG441 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Oatmeal-SO446 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Heron-SH428 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Papyrus-SP474 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Stratus-SS418 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-Vermillion-SV430
استارون-Vermillion-SV430 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Cornmeal-SC433 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Dark-Nebula-DN421 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-Grey-SG420
استارون-Grey-SG420 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Mocha-SM453 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Icicle-SI414 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-Onyx-SO423
استارون-Onyx-SO423 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-Sahara-SS440
استارون-Sahara-SS440 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- Tundra-ST482 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال
استارون-
استارون- White-Pepper-WP410 قیمت شرکتی هر شیت خام : 71,000,000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع چت
چه کمکی می تونم بکنم؟
سلام
چه کمکی از دستمون بر میاد؟