قیمت روز کورین هایمکس ال جی

قیمت روز کورین هایمکس ال جی

هایمکس برند کورین – هایمکس
تولید کشور خارجی
تلفن سفارش ۰۲۱۶۶۹۰۸۶۰۰
Filter by دسته‌های محصولات
هایمکس
عکس نام محصول قیمت ورق-تومان هر متر اجرا-تومان
هایمکس-PERSIANCREAM-G259
هایمکس-PERSIANCREAM-G259
هر ورق 7,900,000 هر متر 2,796,739
هایمکس-PERSIANSAND-G260
هایمکس-PERSIANSAND-G260
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-SWANY
هایمکس-SWANY CRYSTAL CUBIC-G193
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- ROOIBOS-G139
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- SAND WHITE-G194
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- SAND BEIGE-G195
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- SAND GREY-G196
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- GREY SAND-G002
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-BEACHSAND-G048
هایمکس-BEACHSAND-G048
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- WHITE QUARTZ -G004
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- BLACK PEARL -G010
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-TAPIOCAPEARL-G050
هایمکس-TAPIOCAPEARL-G050
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- BEIGE ISLAND -G109
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- ARCTIC GRANITE -G034
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- GREY ONIX -G103
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- MOONSCAPE QUARTZ -G058
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- MACCIATO -G111
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Grey-S005
هایمکس-Grey-S005
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Cream-S009
هایمکس-Cream-S009
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Banana-S026
هایمکس-Banana-S026
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-PERNABLACK-P004
هایمکس-PERNABLACK-P004
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- SAPPHIRE -S303
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-TAMBORA-VE01
هایمکس-TAMBORA-VE01
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-KOHALA-VN24
هایمکس-KOHALA-VN24
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- ANDROMEDA -T017
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-MARS-T016
هایمکس-MARS-T016
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- BLACK HOLE -T001
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-VERADERO-M401
هایمکس-VERADERO-M401
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- MONZA -M206
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- MODENA -M305
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-SIENA-M301
هایمکس-SIENA-M301
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- MILAN -M351
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-ICEQUEEN-W001
هایمکس-ICEQUEEN-W001
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-CLOUD-W002
هایمکس-CLOUD-W002
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-REDQUINOA-W010
هایمکس-REDQUINOA-W010
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- CHAMOMILE -G135
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- WINTER GREY -G137
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- TUNDRA QUARTZ -G065
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Mazarin
هایمکس-Mazarin Blue-S107
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- STARDUST GRANITE -G053
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Orange-S027
هایمکس-Orange-S027
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-CAPELA-T025
هایمکس-CAPELA-T025
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- DESERT SAND-G001
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- PLATINUM GRANITE -G007
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-NATURALQUARTZ-G019
هایمکس-NATURALQUARTZ-G019
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- ALLSPICE QUARTZ -G063
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- IVORY QUARTZ -G030
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- ICEBURG -G113
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-MOCHAGRANITE-G074
هایمکس-MOCHAGRANITE-G074
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-CRYSTALBEIGE-G101
هایمکس-CRYSTALBEIGE-G101
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- CORONA -G110
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- VENETIAN SAND -G042
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- SEA OAT QUARTZ -G038
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Toffee
هایمکس-Toffee Brown-S104
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Arctic
هایمکس-Arctic White-S006
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Fiery
هایمکس-Fiery Red-S025
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Black-S022
هایمکس-Black-S022
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-PERNAWHITE-P001
هایمکس-PERNAWHITE-P001
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-OPAL-S302
هایمکس-OPAL-S302
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-SHASTA-VE26
هایمکس-SHASTA-VE26
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- GEMINI -VW01
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- VENUS -T011
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-NEBULA-T010
هایمکس-NEBULA-T010
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-JUPITER-T008
هایمکس-JUPITER-T008
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-TERNI-M201
هایمکس-TERNI-M201
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-BARI-M304
هایمکس-BARI-M304
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- CAPRI -M303
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- MIST -M307
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- BREEZE WHITE -M306
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- COLOSSEUM -M323
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-STARQUEEN-W004
هایمکس-STARQUEEN-W004
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-BLACKBIRD-G047
هایمکس-BLACKBIRD-G047
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- DARJEELING -G136
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- EARL GREY -G138
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- VANILLA SUGAR -G130
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- CANDY WHITE -G235
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Alpine
هایمکس-Alpine Wite-S028
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-
هایمکس- NOBLE KAIN -W011
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Nougat
هایمکس-Nougat Cream-S201
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-PELUTO-T013
هایمکس-PELUTO-T013
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-SIURIUS-T022
هایمکس-SIURIUS-T022
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-CANDY
هایمکس-CANDY PINK-P103
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-STICA-T024
هایمکس-STICA-T024
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-CANOSSA-M202
هایمکس-CANOSSA-M202
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-CORTEZ-M403
هایمکس-CORTEZ-M403
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکسCOLD
هایمکسCOLD SILVER-P102
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Diamond
هایمکس-Diamond White-S034
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Emerald-S305
هایمکس-Emerald-S305
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Lemon
هایمکس-Lemon Squash-S106
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Opal-S302
هایمکس-Opal-S302
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Ruby-S304
هایمکس-Ruby-S304
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Satin
هایمکس-Satin White-S001
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-SANTORINI-VL21
هایمکس-SANTORINI-VL21
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین
هایمکس-Sapphire-S303
هایمکس-Sapphire-S303
عدم عرضه یا تامین عدم عرضه یا تامین

به این برند رای و رتبه دهید :

اگر در مورد این برند نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید در پایین همین صفحه می توانید بصورت دیدگاه منتشر نمائید.

حالا بخرید
رتبه کاربران: 3.81 ( 28 votes)

همچنین ببینید

کورین آماده نصب گرانکس

نمونه کورین آماده نصب گرانکس سری B

متریال کورین برند گرانکس عنوان سری گرانکس کشور ایران طول صفحات 410 سانتیمتر عرض صفحات …

۸ نظر

 1. با سلام
  بنده فروشگاه دارم – تا حالا این برندو کار نکردم اگر مقدور هست برامون سمپل کار بفرستید به مشتریان خوبم پیشنهاد کنم
  با تشکر

 2. با سلام
  جزیره کابینت بنده عرض ۱ و طول ۲/۵ داره ، مجموع این متراژ چند متر باید سنگ کورین بگیرم ، سنگ با عرض ۱ متر آیا دارید ؟ اگر نباشه محاسبش به چه صورته ؟

  • سلام
   ابعاد ورق خام ثابت است و قابل تغییر نیست.
   شما باید با یک مجری هماهنگ کنید تا هم بهتون قیمت بده و هم براتون انجام بده.
   برای این کار نیز از نشانی زیر می تونید مجری انتخاب کنید :
   https://depoo.org/mojri

 3. محمد شیرزاد

  سلام این قیمت ها بروز هستن

 4. قیمت هانکس کد۰۴۶ موجودهست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *