قیمت روز شبه سنگ ایرانی پاپو

قیمت روز کورین ایرانی پاپو

 قیمت روز شبه سنگ ایرانی پاپو برند شبه سنگ – پاپو
تولید کشور ایران
تلفن سفارش ۰۲۱۶۶۹۰۸۶۰۰

قیمت و مشخصات گروه پاپو

پاپو-PO-053
پاپو-PO-053
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,550,000 تومان
پاپو-PO-055
پاپو-PO-055
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,550,000 تومان
پاپو-PO-057
پاپو-PO-057
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,550,000 تومان
پاپو-PO-062
پاپو-PO-062
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,550,000 تومان
پاپو-PR-010
پاپو-PR-010
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,510,000 تومان
پاپو-PR-011
پاپو-PR-011
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,510,000 تومان
پاپو-PR-019
پاپو-PR-019
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,510,000 تومان
پاپو-PR-022
پاپو-PR-022
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,510,000 تومان
پاپو-PR-023
پاپو-PR-023
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,510,000 تومان
پاپو-PR-025
پاپو-PR-025
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,510,000 تومان
پاپو-PR-029
پاپو-PR-029
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,510,000 تومان
پاپو-PS-030
پاپو-PS-030
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,450,000 تومان
پاپو-PS-033
پاپو-PS-033
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,450,000 تومان
پاپو-PS-035
پاپو-PS-035
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,450,000 تومان
پاپو-PT-404
پاپو-PT-404
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,605,000 تومان
پاپو-PT-407
پاپو-PT-407
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,655,000 تومان
پاپو-PT-410
پاپو-PT-410
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,655,000 تومان
پاپو-PT-413
پاپو-PT-413
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,655,000 تومان
پاپو-PT-417
پاپو-PT-417
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,605,000 تومان
پاپو-PT-420
پاپو-PT-420
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,605,000 تومان
پاپو-PT-423
پاپو-PT-423
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,605,000 تومان
پاپو-PT-424
پاپو-PT-424
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,605,000 تومان
پاپو-PT-430
پاپو-PT-430
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,605,000 تومان
پاپو-PT-432
پاپو-PT-432
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,605,000 تومان
پاپو-PT-436
پاپو-PT-436
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,655,000 تومان
پاپو-P3D-05
پاپو-P3D-05
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,855,000 تومان
پاپو-P3D-10
پاپو-P3D-10
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,855,000 تومان
پاپو-P3D-12
پاپو-P3D-12
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,885,000 تومان
پاپو-P3D-16
پاپو-P3D-16
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,855,000 تومان
پاپو-P3D-21
پاپو-P3D-21
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,855,000 تومان
پاپو-P3D-32
پاپو-P3D-32
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,855,000 تومان
پاپو-P3D-36
پاپو-P3D-36
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,855,000 تومان
پاپو-P3D-41
پاپو-P3D-41
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,855,000 تومان
پاپو-P3D-18
پاپو-P3D-18
طول 360سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 1,855,000 تومان
پاپو-D-350
پاپو-D-350
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,940,000 تومان
پاپو-D-750
پاپو-D-750
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,940,000 تومان
پاپو-D-775
پاپو-D-775
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,940,000 تومان
پاپو-D-800
پاپو-D-800
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,940,000 تومان
پاپو-D-810
پاپو-D-810
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,940,000 تومان
پاپو-D-840
پاپو-D-840
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,940,000 تومان
پاپو-R-300
پاپو-R-300
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,130,000 تومان
پاپو-R-320
پاپو-R-320
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,130,000 تومان
پاپو-R-330
پاپو-R-330
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,130,000 تومان
پاپو-R-350
پاپو-R-350
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,130,000 تومان
پاپو-R-370
پاپو-R-370
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,130,000 تومان
پاپو-R-390
پاپو-R-390
طول 300سانتیمتر عرض 76CM ضخامت 1.2CM
قیمت شرکتی شیت خام 3,130,000 تومان

 

همچنین ببینید

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو

قیمت روز کورین رگه دار فرمینو کورین رگه دار فرمینو ابعاد : ۳۶۸Cm در ۷۶Cm …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *