نصب کورین

نصب کورین:
نصابان سنگ کورین بایستی آموزش دیده و تمام توصیه ها را رعایت نمایند نصب نادرست ممکن است مسائلی را در آینده بوجود آورد.

تکیــــــــه گاه
تکیه گاه های متناسبی بایستی در موارد مختلف در نظر گرفته شوند.جایی که حرارت وجود دارد از تکیه گاه یک تکه نمیتوان استفاده نمود مانند روشهای زیر جایگزین خوبی برای تکیه گاه های یک تکه است.

روش تکیه گاه طولی
در این روش از تکیه گاه هایی به ابعاد ۱۰*۲/۵ سانتی متر در امتداد طول رویه استفاده می شود تکیه گاه در جلو ،مرکز و لبه عقب می باشند که با نقاط چسب سیلیکون در هر ۶۰-۴۵ سانتی متر به رویه میچسبد.کابینت بایستی تکیه گاه هایی هر۶۰-۴۵ سانتی متر درجهت عمود برتکیه گاه طولی داشته باشد.

نصب کورین

 

فاصله های انبساطی رویه
بین لبه تکیه گاه و پیشانی ۳ میلی متر فاصله و یک فاصله حداقل ۱/۵ میلی متری بین رویه و دیوار عقب بگذارید.برای نصب های دیوار به دیوار نیز فاصله ای در هر انتها برای انبساط و انقباض در نظر بگیرید(برای اطلاعات بیشتر به ۱/۷ ،انبساط و انقباض مراجعه فرمائید)برای اجاق و ظرفشوئی هم بیشترین فاصله ممکن را بگذارید.

چسباندن سنگ کورین به تکیه گاه
نقاط چسب سیلیکون در فواصل ۶۰-۴۵ سانتی متر روی تمام تکیه گاه های جل ،مرکز و عقب قرار می گیرند.هرنقطه چسب سیلیکون بایستی به اندازه نصف بند انگشت باشد.

نصب رویه برکابینت

توصیه می شود که ابتدا تکیه گاه را به رویه سنگ کورین چسبانده سپس به کابینت پیچ شود .بدین طریق ،درصورت نیاز می توان رویه را بدون خرابی از کابینت جدا نمود.
قبل از نصب رویه کابینت را تراز نمائید،پیچ ها را از گوشه های  کابینت به تکیه گاه ببندید.پیچ ها نبایستی از تکیه گاه کاملا عبور و به صفحه برسند.اگر پیچ ها با صفحه تماس پیدا نکنند ممکن است در آن نقاط باعث ترک بشوند.
توصیه میشود از چسب ۱۰۰%سیلیکون برای تکیه گاه های چوبی استفاده شود .هرگز از چسب هایی که مانع از انبساط و انقباض صفحه میگردد استفاده نکنید.

نصب کورین

تمام برشها بایستی توسط الگو و فرز انجام و گوشه ها یک قوس با حداقل شعاع ۶ میلی متر داشته  باشند.گوشه بایستی با قطعات ۷۶*۷۶ میلی متر یا بزرگتر از سنگ کورین که در زیر چسبانده میشوند،تقویت گردند..استفاده از تکیه گاه طولی کمک به تهویه حرارات می کند.

محل اجاق

فاصله با اجاق
با توجه به حرارت اجاقها ،بایستی حداقل ۵ سانتی متر فاصله رعایت و در این فاصله یک عایق حرارتی نصب گردد.

فاصه با اجاق

 

سطح عمودی
پوشش دیواری نیاز به نقاط چسب سیلیکون در فواصل ۲۵-۲۰ سانتی متر افقی و عمودی دارد.مطمئن شویید پشت صفحات تمیز و بدون گرد وغبار باشند.
سطوح عمودی با بیش از ۳ متر ارتفاع ممکن است نیاز به بست های مکانیکی داشته باشند .
قرنیزها نیاز به چسب سیلیکون درفواصل ۲۵-۲۰ سانتی متری دارند .با استفاده از چسب های حرارتی می توان پشتی ها را تا سفت شدن چسب سیلیکون در محل نگه داشت.

سطح عمودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *